TOBB İhale Duyuruları

ÖZELLEŞTİRME VE YATIRIM PROJELERİ
ÜlkeKonuDetaylı Bilgi
UKRAYNA Rehabilitasyon ve Sağlık Kompleksi Yatırım Projesi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan belgede, “Pokrovska Dolina” adlı inşaat ve yapı kooperatifinin rehabilitasyon ve sağlık kompleksi yapım projesi için yatırımcı aradığı bildirilmektedir.
BAHREYN Bahreyn Saar Caddesinde 3 milyon Bahreyn Dinarı (8 milyon Dolar) Tutarında Çalışma
T.C. Manama Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda; Bahreyn Saar Caddesinin genişletilmesi ve onarılması için 3 milyon Bahreyn Dinarı (8 milyon Dolar) kaynak ayrıldığı, Projenin, Caddenin iki tarafına birer şerit eklenmesini ve yolun iki tarafına park alanları yapılmasını içerdiği bildirilmektedir. Yazıda; Çalışma Belediye Hizmetleri ve Şehir Planlama Bakanlığının Proje için yakında ihaleye çıkılacağını bildirdiği ve ayrıca Bahreyn’deki ihalelerin http://www.tenderboard.gov.bh, https://etendering.tenderboard.gov.bh/, https://twitter.com/#!/Bahrain_Works bağlantılardan takip edilebileceği belirtilmiştir.
iRAN İran Ekonomisine İlişkin Rapor
İran’a yönelik yaptırımların İran ekonomisi ile Avrupa Birliği’nin İran ile ticaret ve yatırımına etkilerinin analiz edildiği, “The Vienna Institute for International Economic Studies” tarafından hazırlanan rapor (The Iranian Economy: Challenges and Opportunities) T.C. Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ağustos 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Ağustos 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ağustos 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Ağustos 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
TÜRKiYE Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Mersin'de Seminer ve B2B Fırsatı
Birliğimizin CERN – Türkiye Sanayi İrtibat Ofisi tarafından; Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi) ile Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin 03-05 Ekim 2018 tarihleri arasında, Mersin’de “Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) Projesi Potansiyel Tedarikçileri İçin Seminer ve Firmalar arası İkili İş Görüşmeleri Programı” gerçekleştirecekleri bildirilmiştir. Söz konusu duyuru ekte sunulmaktadır.
BOSNA HERSEK Saraybosna'nın Merkezinde Taşınmaz Satışı
T.C. Ljubljana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir iletide; merkezi Slovenya / Ljubljana’da bulunan Uluslararası Finans Grubuna bağlı Nova Ljubljanska Banka d.d. (NLB) Bankasına ipotekli olan 14.649 m2'lik taşınmazın satılmak istendiği bildirilmektedir. Söz konusu taşınmazın Saraybosna'nın merkezinde bulunduğu ve cazip bir yatırımı fırsatı olduğu ifade edilmektedir. Müşavirliğin gönderdiği taşınmaza ilişkin belge ekte sunulmaktadır.
GÜRCiSTAN Ekipman Tedarikçileri ve Kiralama Forumu
Gürcistan'da Leasing Birliği ile işbirliği içinde, JSC BIA tarafından organize edilen “Ekipman Tedarikçileri ve Kiralama Forumu”nun, 8 Ekim 2018'de Tiflis’te gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Forum; inşaat, tarım, medikal, ulaşım ve HORECA ekipmanı üreticilerini ve tedarikçilerini tanıtmayı amaçlamaktadır.
GUYANA Skeldon Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesi
Guyana Kooperatif Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçiliği’nden alınan ve Guyana Hükümetinin bir devlet işletmesi olan Skeldon Şeker Fabrikasının 25 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” suretiyle özelleştirileceğine dair duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.
GUYANA Rose Hall Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesi
Guyana Kooperatif Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçiliği’nden alınan ve Guyana Hükümetinin bir devlet işletmesi olan Rose Hall Şeker Fabrikasının 25 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” suretiyle özelleştirileceğine dair duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.
iSViÇRE CERN’de Devam Eden Büyük Alımlar
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in önümüzdeki döneme ilişkin 200.000 İsviçre Frangını aşması beklenen piyasa araştırması ve planlanan alımlarının listesi; Birliğimizin CERN – Türkiye Sanayi İrtibat Ofisi tarafından derlenmiş olup, ekte sunulmaktadır.
ALMANYA Kuzey Ren-Vestfalya (NRW)
Dünya Gazetesi’nin Ağustos 2018’de yayımladığı Ülke Eki’nde; Almanya’nın en büyük nüfusa ve en yoğun yerleşime sahip olan, dinamik bir yatırım ve ticaret bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyaleti hakkında, iş insanlarımıza yararlı olacağı düşünülen bilgiler bulunmaktadır. Söz konusu Ek’in 18. Sayfasında, TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerin sekizincisine Almanya’dan katılan vergi danışmanı Vedat Kanat’ın bir yazısı yer almaktadır.
ZAMBiA Zambiya’daki Çeşitli Kamu Özel Sektör Ortaklığı Projeleri
Zambiya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Zambiya’da Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) modeliyle hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve müteahhitlik projeleri listesi yer almaktadır. Büyükelçilik, Türk müteahhitlik şirketlerinin dikkatini Zambiya’daki PPP projelerine çekmek için ekli listeyi gönderdiğini ifade etmektedir.
iTALYA İtalya’da Taşınmaz Satışı
İtalya'da satışa sunulan TERMINAL VENEZIA adlı taşınmaza ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. Satışa konu taşınmaz, 148.086 m2'lik arazinin bir bölümü olup, 300 metre uzunluğundaki rıhtımı (2 tanker için) bulunan bir alan (DOCK - 71.616m2) ve TERMINALden ibarettir. Antrepo ya da petrol & gaz terminali yapılabilecek taşınmazın rayiç değerinin 120 milyon Avro olduğu ancak bankanın baskısı sebebiyle 30 milyon Avroya satılacağı belirtilmiştir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Temmuz 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Temmuz 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
GUYANA Enmore Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesi
Guyana Kooperatif Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçiliği’nden alınan ve Guyana Hükümetinin bir devlet işletmesi olan Enmore Şeker Fabrikasının 25 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” suretiyle özelleştirileceğine dair duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.
AZERBAYCAN Azerbaycan / Gence Ticaret Merkezi
Dışişleri Bakanlığı’mızın, Azerbaycan’ın Gence Havaalanına 1,5 km mesafede bulunan, İpek Yolu olarak adlandırılan Gence-Tiflis yoluna doğrudan bağlandığı belirtilen Gence Ticaret Merkezi’nin; Türk ürünlerinin pazarlandığı bir yer olarak ilgili kuruluşlarımıza kiralanmasının arzulandığını bildiren yazısı ekte sunulmaktadır.
HAİTİ Türk Firmalarına Haiti’de Atık Yönetimi Konusunda Yatırım Yapma Çağrısı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazı ekinde; Birleşmiş Milletler görevlisi olarak Haiti’de çalışan bir yurttaşımızın Haiti’de atıkların yönetilemediğine dair bir yazısı yer almaktadır. Güney Amerika’nın en yoksul ülkesi olan Haiti’de belediyelerin çöp arabalarının dahi olmadığı, derelerin çöplerle dolduğu, başkentte bile çöp yığınlarının oluştuğu bildirilmektedir. Yıllardır bekleyen çöplerin, atık yönetimi alanında çalışan Türk firmaları tarafından fırsata dönüştürülebileceği belirtilmektedir. Çöp toplama istasyonları ve geri dönüşüm tesisleri kurulabileceği ve böylece çöp toplama işine yönlendirilecek ailelerin yeni iş olanaklarına ve daha iyi hayat koşullarına kavuşma isteğiyle çöpleri satmak için oldukça istekli olacaklarının beklendiği ifade edilmektedir.
UKRAYNA LIVE INTERNATIONAL MARKETPLACE – LVIV 5. Uluslararası Ticaret Forumu
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan belgede, 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Lviv’de gerçekleştirilecek olan LIVE INTERNATIONAL MARKETPLACE – LVIV adlı 5. Uluslararası Ticaret Forumu’na Türk firmaları da davet edilmektedir.
BAHREYN Bahreyn Çikolata ve Kahve Fuarı 6-8 Aralık 2018
T.C. Manama Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir iletide; Bahreyn’de fuar organizatörü olan Bidayaat Co. Firmasının Türk firmalarını Çikolata ve Kahve Fuarına davet ettiği bildirilmiştir. Bahreyn'de 6-8 Aralık 2018 tarihleri arasına gerçekleştirileceği belirtilen ve bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Çikolata ve Kahve Fuarına 2017 yılında 12 ülkeden 60 firmanın katıldığı ve 30,000 kişinin ziyaret ettiği bildirilmiştir. Yazıda ayrıca, organizatör firma Bidayaat Co.’nun bu sene 25 ülkeden 110 katılımcı ve 50,000 ziyaretçi beklediği belirtilmiştir. Fuarla ilgili detaylı bilgilere http://chocoandcoffeeexpo.com/ bağlantısından ulaşılabilir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Haziran 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Haziran 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
TÜRKiYE Kamu İhale Kurumu – MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge ile konuya ilişkin Kurul Kararı, T.C. Kamu İhale Kurumu’ndan alınmakla ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ternopil’e Yabancı Yatırımcı Daveti
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazının ilişikte sunulan ekinde; Ternopil Şehir Konseyinin, yabancı yatırımcıları bölgeye yatırım yapmaya davet ettiği ifade edilmektedir.
UKRAYNA Rail Expo 2018 Fuarı, Kiev 16-18 Ekim 2018
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazının ilişikte sunulan eklerinde; dünyanın önde gelen demiryolu markalarını binlerce potansiyel müşterilerle bir araya getirmeyi, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan The international exhibition Rail Expo 2018 Fuarı’nın 16-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Kiev’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
UKRAYNA Odesa’ya Yabancı Yatırımcı Daveti
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazının ilişikte sunulan ekinde; Odesa Belediye İşletmesi Bölgesel Kalkınma Bürosunun, yabancı yatırımcıları bölgeye yatırım yapmaya davet ettiği ifade edilmektedir. Yazıda, Bölgede 7 adet liman bulunduğu, yetenekli işgücü ve uygun iklimiyle yatırım yapmak için cazip bir yer olduğu ve tarımdan turizme çeşitli cazip projelerin bulunduğu belirtilmektedir.
KOLOMBiYA Kolombiya - Türkiye Business Matchmaking Forumu 17-18 Ekim 2018, İstanbul
Kolombiya Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkileri güçlendirmek için düzenlenen Business Matchmaking Forumu’nun 17-18 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceği ve Türkiye’den alıcıların söz konusu etkinliğe davet edildiği bildirilmektedir. 300’den fazla Kolombiyalı tedarikçiyi Türkiye’nin alıcılarıyla buluşturmasının hedeflendiği ifade edilen Business Matchmaking Forumu’nun tarım, kimyasallar ve yaşam bilimleri, üretim, endüstri 4.0 ve giyim ve aksesuarları gibi farklı üretim zincirlerinde Kolombiya ile iş fırsatlarını keşfetmek için harika bir platform olacağı ifade edilmektedir. TOBB üyesi tüm alıcı firmaların davet edildiği Etkinliğin başarılı olabilmesi, gündemlerin önceden koordine edilebilmesi ve arama kriterleri ile uyuşan Kolombiyalı ihracatçıların katılmaya davet edilebilmesi için kayıt yaptırılması gerektiği ve son kayıt tarihini 27 Temmuz 2018 olduğu belirtilmiştir. Etkinlik broşürü ekte sunulmaktadır.
RUSYA Uluslararası Siber Güvenlik Kongresi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda Uluslararası Siber Güvenlik Kongresinin 5-6 Temmuz 2018 tarihlerinde Moskova Şehrinde yapılacağı bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Mayıs 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Mayıs 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
TANZANYA Dolandırıcılık
Kârlı bakır/altın ticareti yapmak için Tanzanya’ya gelen vatandaşlarımızın gerek Tanzanya ve gerekse de Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu kişiler tarafından dolandırılmamaları amacıyla, T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizin hazırladığı uyarı yazısı ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ivano-Frankivsk Bölgesi 2018 Yılı İhracatı
Ivano-Frankivsk Bölgesi işletmelerinin 2018 yılında ihraç etmeyi planladığı mal ve hizmetlerle yaklaşık ürün hacmini gösterir liste, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınmakla ekte sunulmaktadır.
NiKARAGUA Nikaragua’daki İş İmkânları
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda, Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri, yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim, Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesi ilişikte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Nisan 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Nisan 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
öZBEKiSTAN Özbekistan’da Et, Süt, Meyve, Sebze Ürünleri Soğutucu Sistemleri Makine ve Teçhizatları Fabrikası Kurulması
T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İkili İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Özbekistan’da elektrik-elektronik sanayi alanında faaliyet gösteren bir kamu firması olan Uzelteksanoat Anonim Şirketi’nin, Harezm vilayetinin merkezi Ürgenç şehrinde, Orta Asya talebini karşılayacak büyüklükte et, süt, meyve, sebze ürünleri soğutucu sistemleri makine ve teçhizatları üretimi yapacak bir fabrika inşaatı yapılmasını planladığı bildirilmektedir. Yazıda, Türk yatırımcıların söz konusu yatırıma davet edildiği belirtilmektedir.
RUSYA Vladivostok 2018 Doğu Ekonomik Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, IV. Doğu Ekonomik Forumu'nun 6-7 Eylül 2018 tarihlerinde Vladivostok Şehrinde yapılacağı bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, söz konusu Forum’a ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
UKRAYNA Ukrayna’nın Deri ve Tekstil Sanayi 2017 Yılı Raporu
Ukrayna’nın deri ve tekstil sanayi potansiyeli ve bu sektöre ilişkin 2017 yılı bilgileri, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinin 02.04.2018 tarihli yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
UKRAYNA XVI Uluslararası Forumu FUEL & ENERGY COMPLEX OF UKRAINE: THE PRESENT AND THE FUTURE
"Ukrayna'nın Yakıt ve Enerji Kompleksi: Mevcut ve Gelecek" temalı XVI Uluslararası Forumu duyurusu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği'nin 02.04.2018 tarihli yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Aktau Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Ulusal Şirketinin ve Aktau Kuzey Terminalinin Özelleştirilmesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İkili İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Aktau Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Ulusal Şirketinin ve Aktau Kuzey Terminalinin Özelleştirilmesi sürecinde Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarının yurtdışı misyonlarının destek verecekleri ifade edilmektedir. Dışişleri Bakanlığımızın yazısına, 20.10.2017 tarihinde tarafımızdan yapılan duyuru da eklenmiştir.
UKRAYNA UKRAINIAN INFRASTRUCTURE: OPEN FOR INVESTORS
Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın Ukrayna’daki altyapı yatırım fırsatlarını uluslararası yatırımcılara tanıtmak için hazırladığı “UKRAINIAN INFRASTRUCTURE: OPEN FOR INVESTORS” isimli belge, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
BOSNA HERSEK Olimpik Stadyum Kompleksinin Modernizasyonu Projesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazı ve eklerinde; Saraybosna Belediyesi’nin, özel şirketleri “Asım Ferhatoviç - Hase” Olimpik Stadyum Kompleksinin modernizasyonu projesi için ilgi beyanında bulunmaya davet ettiği bildirilmektedir.
ARJANTiN Arjantin Dışişleri ve Din İşleri Bakanlığı Şubat 2018 Bülteni
Arjantin Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen, Arjantin Cumhuriyeti Dışişleri ve Din İşleri Bakanlığı’nın "Newsletter - Ministry of Foreign Affairs and Worship | February 2018" adlı Şubat 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA 24. Uluslararası Ukrayna Seyahat ve Turizm Fuarı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, 24. Uluslararası Ukrayna Seyahat ve Turizm Fuarının, 28-30 Mart 2018 tarihlerinde Kiev’de gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
UKRAYNA 25. Ukrayna Uluslararası Seyahat Pazarı Fuarı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, 25. Uluslararası Ukrayna Seyahat Pazarı Fuarının 03-05 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
ARJANTiN Arjantin 2017 Ekonomik Raporu
Arjantin Büyükelçiliği’nden gönderilen, Arjantin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2017 Ekonomisi, Büyümeye Başlıyor" adlı ekonomik rapor ekte sunulmaktadır.
KIRGIZiSTAN Kırgız Alfa Telekom’un Özelleştirilmesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İkili İşler Genel Müdürlüğü’nden 22.02.2018 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ve ekinde; Kırgız Alfa Telekom Devlet hisselerinin tamamının satılacağı bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ocak 2018 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Ocak 2018 Bülteni ekte sunulmaktadır.
ZİMBABVE Zimbabve Yatırım Fırsatları
Zimbabve’de yatırımcı bekleyen projeleri duyurmak için Ocak 2018’de Zimbabve Yatırım Ajansı tarafından hazırlanan “Yatırım Rehberi ve Zimbabve’deki İş Fırsatları” adlı belge, ekte sunulmaktadır.
RUSYA Krasnoyarsk Ekonomik Forumu 2018
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, 12-14 Nisan 2018 tarihlerinde XV. Krasnoyarsk Ekonomik Forumunun düzenleneceği bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, Forum hakkında ayrıntılı bilgilerin www.krasnoforum.ru sitesinden edinilebileceği ve ayrıca söz konusu Forum’a ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
öZBEKiSTAN Nurillabay Turizm Tesisi Alanının Yenileme İşleri
T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İkili İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan 06.02.2018 tarihli bir yazı ve ekinde; Özbekistan'ın tarihi şehri Hiva’da bulunan ve 1884-1912 yılları arasında inşa edilen "Nurillabay" turizm tesisi alanının yenileme işlerine ilgi duyabilecek ticari bir ortak aradığı bildirilmektedir.
BOSNA HERSEK 9. Saraybosna İş Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 12.02.2018 tarihinde alınan bir örneği ekte sunulan yazıda; 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Bank International ve İslam Kalkınma Bankası işbirliği ile 9. Saraybosna İş Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir.
ESTONYA Tallin (Estonya) Liman İşletmesinin Halka Arzı
Litvanya’daki Vilnius Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-posta iletisinde; Estonya Hükümeti tarafından Tallin Liman İşletmesinin hisselerinin %30'luk bölümünün halka arz edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir. Yazıda, söz konusu hisselerin en geç 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar Eston borsasında işlem görmesinin hedeflendiği ve halka arz süreci sonrasında Estonya Devleti Tallin Liman İşletmesinin yönetim kurulunda söz sahibi olmaya devam edeceği belirtilmektedir. Tallin Liman İşletmesi 2016 yılında 111 milyon Avro gelir elde etmiş, 62 milyon Avro harcama yapmış, sonuç olarak 49 milyon Avro kara ulaşmıştır. Bununla birlikte, 2015 yılında 41 milyon Avro, 2014 yılında 53 milyon Avro, 2013 yılında 50 milyon Avro ve 2012 yılında 45 milyon Avro kar elde etmiştir. Liman İşletmesine ait finansal verilere www.portoftallinn.com adresinden ulaşılması mümkündür.
ZAMBiA Zambiya Yatırım Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 22.01.2018 tarihinde alınan bir yazı ve ekinde; Zambiya kamu iktisadi kuruluşlarının idaresinden sorumlu Industrial Development Corporation (IDC) isimli kuruluş tarafından “Indeni Petroleum Refinery Company Limited (Indeni)” isimli kamu şirketinin çoğunluk hissesinin satışa çıkarılacağı, bu kapsamda firmaya “stratejik ortak” arandığı bildirilmektedir.
LiTVANYA Rail Baltica Projesi
Vilnius Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-posta iletisinde; Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya'yı Avrupa demiryolu şebekesi ile bütünleştirecek olan çevre dostu (elektrikli tren hattı) ve Baltık Bölgesinde son 100 yılın en büyük altyapı projesi olarak ifade edilen "Rail Baltica Projesi" hakkında bilgi verilmektedir. Müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız için önemli fırsatlar barındırdığı ifade edilen Rail Baltica Projesinin hâlihazırda tasarım aşamasında olduğu ve inşasına 2019 yılında başlanacağının planlandığı bildirilmektedir. 5.8 milyar Avroya mal olması beklenen Projenin büyük ölçüde Avrupa Birliği fonları ile finanse edileceği belirtilmektedir. Proje kapsamında dönem dönem farklı amaçlarla/kısımlar için ihaleler gerçekleştirildiği ve bu bağlamda, projenin yakından takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulanan Rail Baltica Projesine ilişkin her türlü bilgiye www.railbaltica.org sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir.
AFGANiSTAN Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının Çeşitli Bölümlerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi İçin İlgi Beyanına Davet
T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İkili İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.01.2018 tarihli bir yazı ve eklerinde; Afgan Sivil Havacılık İdaresi’nin nitelikli inşaat firmalarını Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının çeşitli bölümlerinin projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi işleri için ilgi beyanında bulunmaya davet ettiği bildirilmektedir.
TÜRKMENiSTAN Türkmenistan Sanayi Bakanlığına ait Fabrikaların Ürünleri
T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İkili İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.01.2018 tarihli bir yazı ve ekinde; Türkmenistan Sanayi Bakanlığına ait fabrikalar tarafından üretilen ve ihracata sunulan ürünlerin listesi bulunmaktadır.
KOLOMBiYA Kolombiya Business Matchmaking Forumu 20-22 Mart 2018, Bogota
Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Büyükelçi Sayın Juan Alfredo Pinto Saavedra, Türkiye ile Kolombiya arasındaki gelişen ikili ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek arzusunda olduklarını ifade ederek, Türkiye’den TOBB mensubu iş insanlarını, 70.’si düzenlenen Business Matchmaking Forumu’na davet etmektedir. Yazıda, ProColombia ile Kolombiya Ticaret ve Yatırım Bürosunun birlikte düzenledikleri en önemli etkinliklerden birisi olan Business Matchmaking Forumunun, 20-22 Mart 2018 tarihleri arasında Bogota’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu Foruma tarım, metal-mekanik, kimyasallar, endüstri 4.0 ve moda sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası ihracat potansiyeline sahip 2000’den fazla Kolombiyalı işletmenin katılacağı ifade edilmektedir. Etkinlik broşürünü incelemek ve broşür üzerinden yer bilgisine erişmek ve kayıt için lütfen tıklayınız.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Aralık 2017 Bülteni
İtalya ile Türkiye pazarındaki ticari ilişkilerini artırmaya çalışan İtalyan ve Türk ticari şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren İtalyan Ticaret Odası Derneği, İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık bültenler hazırlamaktadır. Derneğin yayınladığı Aralık 2017 Bülteni ekte sunulmaktadır.
ÜRDÜN Ürdün Yatırım Fırsatları
Ürdün’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin. Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan “Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" adlı belge, ekte sunulmaktadır.
IRAK TÜRK MALLARI FUARI 5-8 Eylül 2018 Baghdad International Fair
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 08.01.2018 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin düzenlediği TÜRK MALLARI FUARI’nın 5-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Bağdat Uluslararası Fuar Alanında gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin Golden Falcon Şirketiyle birlikte düzenlediği 3. Enerji, İnşaat ve Yatırım Fuar ve Konferansının da 5-8 Mart 2018 tarihleri arasında Wassit İlinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
YUNANiSTAN Enterprise Greece Newsletter | December 2017
Yunanistan’ın sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtmak ve yatırımcılara Yunanistan'a yapacakları yatırımlar konusunda destek vermek, kısaca Yunanistan’ın yatırım ortamını Dünyaya tanıtmak için Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın gözetiminde çalışan ENTERPRISE GREECE adlı resmi ajans tarafından gönderilen “Enterprise Greece Newsletter | December 2017” adlı aylık bülten ekte sunulmaktadır. Bültenin, Yunan ürünlerinin ve hizmetlerinin küresel pazara tanıtılmasına, Yunan işletmelerinin yeni pazarlara girmesine, yeni iş ortakları bulmalarına yardımcı olduğu belirtilmiştir.
ARJANTiN VII International Exhibition San Juan
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölümünden alınan bir yazıda; “VII International Exhibition San Juan” Uluslararası Madencilik Sergisinin, 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Arjantin’de Madenciliğin gelişmesinde önemli payı olan San Juan’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Arjantin'de faaliyet gösteren çeşitli madencilik şirketlerinin yanı sıra madencilik endüstrisi için donanım, teknoloji, malzeme, yedek parça ve hizmetler sunan tedarikçi / yatırımcı şirketlerin katılımının amaçlandığı Sergide, katılımcıların Arjantin ulusal yetkilileri ile görüşmeler yaparak bilgi edinme fırsatı bulacakları belirtilmektedir. Sergiye ilişkin belge ekte sunulmaktadır.
iSViÇRE Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Kamu İhaleleri Yol Haritası
Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC), gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ'ler) ve kadın girişimcilerin kamu ihalelerine kolayca erişebilmelerine yardımcı olmak için oluşturduğu bir Sistem hakkında tarafımızdan derlenen bilgi, ekli dosyada sunulmaktadır. Sistemden yararlanmak için üye olunması gerekmektedir.
IRAK Misan 5th Fair and Conference for Energy Reconstruction and Investment
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 21.12.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin Al Saqer Al Thahabi Şirketiyle birlikte düzenlediği 5. Enerji Yeniden İnşası ve Yatırım Fuar ve Konferansının, 26 Şubat – 1 Mart 2018 tarihleri arasında Misan İlinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
öZBEKiSTAN Özbekistan / Sulama Isınma ve Kömürle Çalışan Kazanların Üretimi Alanlarında Yatırım İmkânları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün; Özbekistan Konut ve Belediye Hizmetleri Bakanlığı’nın Özbekistan’daki devlet kurumlarıyla konutlar için sulama, içme suyu temini, ısınma için gaz ve kömürle çalışan kazanlar, kombiler, pompa ve hidroforların üretimi alanlarında faaliyet gösteren Türk şirketlerini Özbekistan’a yatırım yapmaya davet ettiklerine dair yazısı ekte sunulmaktadır.
IRAK Irak Fuarlar
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 29.11.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin Pyramids adlı Mısır Şirketiyle birlikte düzenlediği Irak İnşaat Fuarı, Türk Ürünleri Fuarı ve Irak Petrol ve Gaz Fuarlarının, 5-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Bağdat Uluslararası Fuar Alanında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
SUUDİ ARABiSTAN Suudi Arabistan / NEOM Projesi
Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’ü kapsayacak “NEOM” adlı iş, sanayi ve yaşam bölgesi projesine dair belge T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Uluslararası Karadeniz Ulaştırma Forumu 2018
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Uluslararası Karadeniz Ulaştırma Forumunun 26-28 Eylül 2018 tarihlerinde Odesa’da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
BURUNDi Burundi'deki Yatırım Projeleri
Burundi’de gündemde olan tarımsal projelere ve Burundi Hükümetinin büyük ölçekli projelerine ilişkin bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
EKVATOR Ekvator Yatırım Kataloğu
T.C. Kito Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 24.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Ekvator’un tüm stratejik sektörlerine yönelik yatırım projelerine kolay erişim sağlayan Invest Ecuador bilgi platformuna ilişkin bilgi verilmektedir.
KAZAKiSTAN Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi
Kazakistan’ın Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi’nde yatırım ve iş yapmayı arzu eden yabancı şirketler ile yatırımcıları söz konusu bölgede yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan sunum, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nün bir yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
KIRGIZiSTAN “Issyk-Kul” Otel-Alışveriş Merkezi’nin Yenilenmesi
Bişkek’te bulunan “Issyk-Kul” Otel-Alışveriş Merkezi’nin yenilenmesi amacıyla Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın düzenlediği ihale duyurusunun bir örneği, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nün bir yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
IRAK Society Protection for Systems and Control Fuarı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 16.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin Majd Al AAmal Şirketiyle birlikte düzenlediği “Society Protection for Systems and Control” Fuarının, 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Bağdat Uluslararası Fuar Alanında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Eylül 2017 Bülteni
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Eylül 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.
IRAK 7. Bağdat Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği tarafından 7. Bağdat Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın 10 - 13 Mart 2018 tarihleri arasında Bağdat Uluslararası Fuar Alanında gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
ETYOPYA Etiyopya 7. Uluslararası Bakliyat ve Yağ Tohumu Konferansına Davet
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 03.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ve eklerinde, 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde, Addis Ababa’da düzenlenecek olan “7. Uluslararası Bakliyat ve Yağ Tohumu Konferansı” hakkında bilgi verilmektedir. Sürenin az olması sebebiyle, ilgilenen firmalarımızın, söz konusu Konferansa katılmak istediklerini 10 Ekim 2017 tarihinden önce yazılı olarak doğrudan Ekonomi Bakanlığımıza (ydyatirim@ekonomi.gov.tr) bildirmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.
RUSYA IV Uluslararası Tarımsal Endüstri Süt Ürünleri Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı tarafından Krasnogorsk Şehrinde 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde IV. Uluslararası Tarımsal-Endüstri Süt Forumu düzenleneceği bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, Süt Forumu hakkında ayrıntılı bilgilerin INTERNATIONAL AGRICULTURAL DAIRY FORUM sitesinden edinilebileceği ve söz konusu etkinliğe ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
TANZANYA Dünya Bankası Projesi
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 29.09.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Tanzanya Hükümetinin Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediği “Tanzanya Stratejik Şehirler Projesi” isimli bir proje hakkında bilgiler yer almaktadır.
RUSYA XXIX. Uluslararası Mineral Kongresi 2018
Moskova'da 16-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak XXIX. Uluslararası Mineral Kongresi 2018 ile 16-18 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak IMPC 2018 EXPO Fuarı hakkında tanıtımı ve davetiye, Rusya Ticaret Temsilciliği’nden alınmakla ilişikte sunulmaktadır. Temsilcilikten alınan e-posta iletisinde, Kongre ve Fuara ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri ve etkinlikler hakkındaki bilgilere http://impc2018.com/ web sitesinden erişilebileceği belirtilmektedir.
BULGARiSTAN Sofya Belediyesi Özelleştirme ve Yatırım Ajansı’nın Sunumu
Sofya’da yatırım ve iş yapmayı arzu eden yabancı şirketler ile yatırımcıları söz konusu bölgede yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla “Sofya Belediyesi Özelleştirme ve Yatırım Ajansı” tarafından hazırlanan sunum, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nün bir yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ağustos 2017 Bülteni
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Ağustos 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.
TAYLAND Doğu Ekonomi Koridoru Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 15.09.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ve eklerinde, Tayland'ın Doğu Ekonomi Koridoru (DEK) projesi hakkında bilgiler verilmekte ve DEK kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan alt yapı ve yatırım projelerinde Türk işadamları için çeşitli fırsatlar bulunduğuna işaret edilmektedir. Ekli belgelerde, Tayland’ın, 4.0 sanayi devrimini yakalamak, böylece ülkenin teknolojik dönüşümünü sağlamak ve orta gelir tuzağından çıkmak amacıyla, yabancı yatırımları ülkeye çekerek teknoloji transferini sağlamayı öncelik olarak gördüğü ve bu kapsamda, DEK olarak ilan edilen bölgede (Tayland Körfezinde yer alan 3 doğu şehri olan Chonburi, Rayong ve Chachoengsao’dan oluşmakta olup, 13.285 kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır) yatırım yapacak şirketlere çeşitli teşvikler verilerek, söz konusu alanın bir ekonomi bölgesine dönüşmesinin planlandığı belirtilmektedir.
UKRAYNA Ukrayna Gıda Fuarı 2017
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Ukrayna’nın gıda ve içecek alanındaki ihraç ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Ukrainian Food Expo 2017 adlı Gıda Fuarının 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında Kiev’de gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Fuar kapsamında; et ürünleri işleme, şekerleme ve unlu mamuller ve Ukrayna’nın içecekleri temalı üç konferansın da yapılacağı belirtilmiştir.
öZBEKiSTAN Özbekistan / Navoi Serbest Ekonomik Bölgesi Yatırım Fırsatları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 12.09.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Türk yatırımcıların Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi’ne ortak projeler yürütmeye davet edildiği bildirilmektedir.
BOSNA HERSEK Bosna Hersek Uluslararası İş Konferansı ve I. Brcko Bölgesi İş Forumu Duyuruları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 13.09.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, 27-28 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Saraybosna Kantonu Uluslararası İş Konferansı ile 8-10 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan I. Brcko Bölgesi İş Forumu hakkında bilgiler yer almaktadır.
UKRAYNA Dnipropetrovsk Bölgesi
Ukrayna’nın Dnipropetrovsk Bölgesi’ndeki yatırım alanları ile Bölge’de yabancı girişimcilere sunulan avantajlara ilişkin bilgiler, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Chernivtsi Bölgesi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen, Chernivtsi Bölgesi’nin tarihçesi, önemli şirketleri, ürünleri, ekonomik potansiyeli ve yatırım projelerinin yer aldığı tanıtım belgesi ekte sunulmaktadır.
öZBEKiSTAN Özbekistan Turizm Yatırım Projeleri
Özbekistan’da gelecek vadeden yatırım projeleri kapsamında yer alan bölgesel programların listesi ile Özbekistan Cumhuriyeti’nin turizm işlerinin geliştirilmesi için yabancı girişimcilere sunduğu avantajlara ilişkin bilgiler, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA East-Expo 2017
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, BM Kalkınma Programı (UNDP) Ukrayna Temsilciliği’nin KOBİ’ler için düzenlediği “East-Expo 2017” adlı etkinliğin 12-13 Eylül 2017 tarihlerinde Kiev’de Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
UKRAYNA Kamianets İş Forumu
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, “Kamainets İş Forumu"nun 10 Kasım 2017 tarihinde Podilskyi’de yapılacağı bildirilmektedir.
IRAK Teknik ve Anti Patlayıcı Cihazları Fuarı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 13.07.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin Al Watan Land Şirketiyle birlikte düzenlediği Teknik ve Anti Patlayıcı Cihazları Fuarının, 2-5 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Temmuz 2017 Bülteni
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Temmuz 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.
IRAK IKYB Yatırım Projeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 03.08.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Irak’ta 2017-2022 yıllarında gerçekleştirilmesi öngörülen projelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
UKRAYNA Khmelnytsky Bölgesi’nde Satılacak / Kiralanacak Taşınmazlar
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen, Khmelnytsky Bölgesi’nde satılması ya da kiralanması planlanan 368 adet taşınmazın listesi ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Khmelnytsky Bölgesi’ndeki Yatırım Olanakları
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen, Khmelnytsky Bölgesi’ndeki yatırım tekliflerinin listesi ekte sunulmaktadır.
IRAK 7. Kerbela Fuar ve Festivali
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 28.07.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketi ile Golden Falcon Şirketinin birlikte düzenlediği 7. Kerbela Fuar ve Festivalinin, 22 Ağustos 2017 ile 5 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
KENYA Türk Mallarının Kenya Pazarına Girmesi Projesi
Kenya'daki başta kahve ve çay üreticisi çiftçilerle macadamia ve kaju fıstığı üreticilerinin ulusal çok amaçlı tarımsal kooperatifleri birliği olan KENYA FARMERS CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED’in Türk mallarının 150000 ABD Dolarlık bütçeli bir proje ile Kenya piyasasına girmesi konulu yazısının bir kopyası ekte sunulmaktadır.
IRAK Irak Yatırım Fırsatları
Ekonomi Bakanlığından gönderilen ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Irak Ulaştırma Bakanlığı ve Şehitler Şirketine ait farklı vilayetlerdeki bazı taşınmazların ticari, endüstriyel ve tarımsal amaçlı yatırımlara tahsis edileceği belirtilmektedir.
IRAK 44. Bağdat Uluslararası Fuarı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 13.07.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler adlı devlet şirketinin düzenlediği 44. Bağdat Uluslararası Fuarının, 21-30 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Haziran 2017 Bülteni
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Haziran 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.
IRAK Erbil’de Türk Ürünleri Fuarı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 06.07.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Fuarlar ve Hizmetler devlet şirketinin Erbil Uluslararası Fuarı Organizasyonu ve SU FUAR şirketi ile koordinasyon ve işbirliği içinde 13-16 Kasım 2017 tarihlerinde Erbil Uluslararası Fuarı'nda Türk Ürünleri Fuarı'nı düzenleyeceğini bildirilmektedir.
ALMANYA Fabrika Satışı
Almanya’daki bir yurttaşımız tarafından gönderilen ve bir örneği ilişikte sunulan iletide, Almanya’da bulunan, yüksek basınçlı karbon (Composit) tüp üreten fabrikanın satışa çıkarıldığı bildirilmektedir.
UKRAYNA Kherson Bölgesi’nde Bütünleşmiş Televizyon ve Radyo Bilgi Sistemi Kurulması Projesi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazı ekinde, TRK Tehnosistema Limited Liability Company adlı şirket tarafından Kherson Bölgesi’nde Internet + TV + Telefon ve video izleme olanağını bir arada sunan mikrodalga bütünleşmiş televizyon ve radyo bilgi sistemi (MİTRİS) kurulması projesi için yatırımcı arandığı bildirilmektedir.
RUSYA INNOPROM 2017 SANAYİ FUARI
Rusya'da Ekaterinburg şehrinde 10-12 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan INNOPROM 2017 SANAYİ FUARI’nın tanıtımı Rusya Ticaret Temsilciliği’nden alınmakla ilişikte sunulmaktadır. Temsilcilikten alınan e-posta iletisinde, Fuara ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri ya da Ekaterinburg şehrinde bulunan yetkili kişi olan Antonina Bondareva (cep tel. +7-925-286-10-15 / bondareva@formika.ru) ile irtibat kurabilecekleri belirtilmektedir.
KAZAKiSTAN Asia Petro Service Şirketi'nin Ortak Arayışı
Kazakistan’ın Mangistau Bölgesi’nde petrol firmalarına hizmet veren Asia Petro Service Şirketi’nin, üretim ve lojistik merkezi projesinin geliştirilmesi için Türk yatırımcılarla işbirliği yapmak amacıyla hazırladığı sunumun bir örneği, Ekonomi Bakanlığımızın yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
TUNUS Tunus İle İşbirliği Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 12.06.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Tunus Büyükelçimizin Sfax şehrini ziyaretinde tespit ettiği tarım, gıda (zeytinyağı), kozmetik, cam şişe, derin liman yapımı ve işletmeciliği konularındaki işbirliği fırsatlarından söz edilmektedir.
ARJANTiN Arjantin Cumhuriyeti’nde 2017-2019 Dönemi İçin Planlanan İhaleler
Arjantin Cumhuriyeti’nde 2017-2019 dönemi için planlanan ihaleleri duyurmak için Arjantin Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan belgenin bir örneği, Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin 12.06.2017 tarihli yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır. Yazıda, söz konusu ihalelere https://servicios.transporte.gob.ar/licitaciones/ Internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Mayıs 2017 Bülteni
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Mayıs 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.
ARNAVUTLUK Arnavutluk’ta Sanayi Bölgesi Kurulması
T.C. Tiran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin, Arnavutluk’ta bir sanayi bölgesi kurulmasına dair yazısının bir örneği ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA 2017 Yılında Ukrayna’da Gerçekleşecek Fuar ve Sergiler
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan; 2017 Yılında Ukrayna’da gerçekleşecek fuar ve sergiler listesinin bir örneği ekte sunulmaktadır.
TANZANYA Enerji Dağıtım Hatları İnşaatının Kontrollük Hizmetleri İçin İlgi Beyanına Davet
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 25.05.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan erken uyarı niteliğindeki bir yazı ve ekinde; Tanzanya Hükümetinin, Avrupa Birliği fonlarıyla 220/33 KV Trafo İnşaatı ile 70 Kilometrelik enerji dağıtım hattını güncellemeyi planladığı ve nitelikli danışmanlık firmalarını Kilombero ile Ulanga bölgeleri arasındaki enerji dağıtım hatları inşaatının kontrollük hizmetleri için niyet beyanında bulunmaya davet ettiği bildirilmektedir.
UKRAYNA Tarım Parkı “Agro Gold” Projesi
Hindi eti ile ilgili bir entegre tesis kurulmasını amaçlayan Tarım Parkı “Agro Gold” adlı Projeye yatırımcılar arandığını bildiren bir sunum, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin 23.05.2017 tarihli yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
TANZANYA Hale Hidroelektrik Santralinin Rehabilitasyonu
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 18.05.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan erken uyarı niteliğindeki bir yazıda, Tanzanya’nın Tanga şehrindeki Hale Hidroelektrik santralinin rehabilitasyonu için ihaleye çıkılmasının planlandığı bildirilmektedir.
SLOVENYA Slovenya’da Turizm Alanında Yatırım Fırsatı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 12.05.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazı ile ekinde; Hotel Bernardin d.d Şirket Grubu’nun işlettiği, Slovenya’nın kıyı şeridinde yer alan San Simon ve Salinera otelleri için yatırımcı arandığı bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Nisan 2017 Bülteni
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafınca İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla aylık olarak yayımlanan bültenlerin Nisan 2017 sayısı ilişikte sunulmaktadır.
ARJANTiN ALIMENT.AR 2017 FUARI
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Bölümünden 28.04.2017 tarihinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan iletide; Latin Amerika Yiyecek ve İçeceklerinin Dünyaya tanıtımı için oluşturulan B2B sergisi ALIMENT.AR 2017’nin önümüzdeki Kasım ayının 8-10’u arasında Buenos Aires Teknokent Yerleşkesinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
IRAK MADE IN IRAQ Fuarı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 04.05.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında MADE IN IRAQ Fuarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
PAKiSTAN Pakistan-Seminer ve Fuar Daveti
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 28.04.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; 22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde “Pencap’ta İş Fırsatları” konulu uluslararası seminerin ikincisinin düzenleneceği ve ayrıca 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Lahor Expo Center’da söz konusu seminere bağlı “Mega Expo Fuarı”nın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
TUNUS Tunus-Nefta Tozeur Fosfat Madeni Boru Hattı İhalesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan ve bir örneği ekte sunulan 25.04.2017 tarihli bir yazıda, Nefta Tozeur şehrinde bulunan fosfat madeninin bir boru hattı ile limana taşınması ihalesine ilişkin erken uyarı niteliğinde bilgi verilmektedir.
UKRAYNA Ulaştırma Altyapı Projeleri
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen bir ileti ekinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilecek ulaştırma altyapı projeleri bulunmaktadır.
UKRAYNA Solomonovo Endüstri Parkı Projesi
Ukrayna’nın Zakarpatie Bölgesi’ndeki Solomonovo Endüstri Parkı Projesi hakkında potansiyel yatırımcılar için bilgiler, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA V. Bölgelerarası Ekonomi Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “The V Trans-Regional Economic Forum in Vladimir” isimli V. Bölgelerarası Ekonomi Forumu’nun 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Vladimir’de yapılacağı bildirilmektedir.
MACARiSTAN MACH TECH BUDAPEST ENDUSTRİ FUARI DAVETİ 9-12 MAYIS 2017
Macar Ticareti Geliştirme Merkezi’nden (ALX HUNGARY) alınan ve bir örneği ekte sunulan iletide; 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenecek olan Endüstri Fuarı hakkında bilgiler yer almaktadır. İletide ALX HUNGARY, ilgilenen Türk firmalarına ücretsiz davetiye sağlamak ve Macar firmalarıyla görüşmeler organize etmek istediğini belirtmektedir.
UGANDA Uganda Cumhuriyeti Sağlık Sektörü Projelerine Türk Firmalarını da İlgi Beyanında Bulunmaya Davet Ediyor
Uganda’nın Ankara Büyükelçiliği’nden 19.04.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Uganda Sağlık Sektörüne ilişkin bilgiler yer almakta ve Büyükelçilik, yazıda belirtilen 2 adet sağlık projesinin gerçekleştirilmesi için Türk firmalarını da ilgi beyanında bulunmaya davet etmektedir.
UGANDA Uganda/Kenya Çokuluslu Kapchorwa-Suam-Kitale ve Eldoret Çevre Yolu Projesi
Uganda’nın Ankara Büyükelçiliği’nden 12.04.2017 tarihinde alınan bir yazı ekinde Uganda Ulusal Karayolları İdaresi tarafından açılan Uganda/Kenya çokuluslu Kapchorwa-Suam-Kitale ve Eldoret çevre yolu inşası, proje ve danışmanlık hizmetleri ile bazı alımları içeren bir karayolu projesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Mart 2017 Bülteni
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Mart 2017 bülteni ilişikte sunulmaktadır.
MACARiSTAN ICSG İSTANBUL 2017
ALX HUNGARY, 19-21 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak olan 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na Macaristan’dan katılacak olan firmalarla Türk firmalarını tanıştırmak istediğini bildirmiştir.
RUSYA XVI Bölgelerarası Evrensel Toptan Satış ve Perakende Fuarı 13-18 Haziran 2017
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “ XVI Interregional Universal Wholesale and Retail Fair ” isimli XVI Bölgelerarası Evrensel Toptan Satış ve Perakende Fuarının 13 - 18 Haziran 2017 tarihlerinde Kursk Bölgesinde yapılacağı bildirilmektedir.
RUSYA III. Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir e-posta iletisinde Rusya'da 20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak III. Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'nun tanıtımının http://www.forumyalta.com/ adresinde bulunduğu bildirilmektedir. İletide ayrıca söz konusu Forum’a ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA 7. St. Petersburg Gaz Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir e-posta iletisinde Rusya'da 3-6 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak 7. Sankt Petersburg Gaz Forumu'nun tanıtımının http://gas-forum.ru/en/ adresinde bulunduğu bildirilmektedir. İletide ayrıca söz konusu Forum’a ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Krımskaya Bırja Borsası’nın İşbirliği Talebi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir e-posta iletisinde Rusya'da faaliyet gösteren Krımskaya Bırja Borsası’nın Türkiye’den de iş adamlarını işbirliğine davet ettiği bildirilmektedir. İlgili bilgilerin https://crimeanexchange.com/spot-rynok-tovarov/normativnyje-dokumenty/ linkinden alınabileceği ve işbirliğine ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Uluslararası Ekmek Forumu 8-9 Haziran 2017
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “WORLD BREAD FORUM” isimli Uluslararası Ekmek Forumu’nun ikincisinin 8 - 9 Haziran 2017 tarihlerinde Moskova’da yapılacağı bildirilmektedir.
IRAK Basra Alışveriş Karnavalı
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 17.03.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Şirketinin, Piramit Uluslararası Grup Şirketiyle birlikte 29 Mart ile 8 Nisan 2017 tarihleri arasında Basra Alışveriş Karnavalı adlı bir etkinlik düzenledikleri bildirilmektedir.
BEYAZ RUSYA Beyaz Rusya-Türkiye Mal Değişim Deposu Kurulması
T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Beyaz Rusya Mal Borsası'nın (BUCE) Türkiye ile Beyaz Rusya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve kaliteli lojistik hizmetleri sağlanması amacıyla Türkiye'de bir mal değişim deposu/merkezi kurulmasını önerdiği bildirilmektedir. Yazıda, BUCE’nin Doğu Avrupa’daki en büyük spot ticaret borsalarından birisi olduğu ifade edilmektedir. BUCE, Beyaz Rusya şirketlerinin ürünlerini dış pazarlarda satmalarına ve yabancı şirketlerin Beyaz Rusya pazarına erişmelerine yardımcı olmakta ve müşterilerine elektronik çevrimiçi ticaret platformu sunduğu ifade edilmektedir. BUCE Borsasının cirosu 2016 yılında 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. BUCE'nin müşteri tabanı şu anda 60 ülkeden yaklaşık 17500 şirketi barındırmaktadır. BUCE'de kereste ürünleri, metal ürünleri, tarımsal ürünler, endüstriyel ve tüketici ürünleri ticareti yapılmaktadır. BUCE, ihracat ve ithalat işlemleri alanında Türk firmaları ile uzun vadeli ortaklıklar kurmak istemektedir. BUCE’nin stratejik hedeflerinden biri, Türk ve Beyaz Rusya şirketleri arasındaki ticaret hacmini artırmak için Türkiye'de bir depo tesisi yapmaktır. BUCE mal değişim depolarının Türkiye'de tescil edilmesi gerekliliği, Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Minsk'e ziyaretinden sonra teyit edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'deki BUCE mal değişim deposunun tescili için bir ortak arandığı belirtilmektedir.
UKRAYNA Zolotonosha Sanayi Parkı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden 03.03.2017 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde Ukrayna’nın Zolotonosha Şehrinde kurulacak olan sanayi parkından (Zolotonosha Industrial Park) söz edilmekte ve ekinde Sanayi Parkına ilişkin tanıtım belgesi sunulmaktadır.
FAS Fas- Petrol Rafineri Şirketi SAMIR'in Satışı
Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 16.02.2017 tarihinde alınan bir yazıda; Fas'ta tasfiye sürecinde bulunan Petrol Rafineri Şirketi SAMIR (Société Anonyme Marocaine de l'Industrie du Raffinage-SAMIR) Şirketinin satışı hakkında bilgi verilmektedir.
UKRAYNA “Agro Gold Park” Projesi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen bir iletide, Ukrayna’da gerçekleştirilmesi amaçlanan “Agro Gold Park” Projesi hakkında ekte sunulan ön bilgiler yer almaktadır. İlgilenen Türk yatırımcıların niyetlerini e-posta yoluyla Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Sayın Ihor VARAKSİN’e (igor.varaksin@gmail.com) iletebilecekleri bildirilmektedir.
ARJANTiN Arjantin Yenilenebilir Enerjiler Raporu
“Arjantin’de Yenilenebilir Enerji ve RenovAR Programı” üzerine Arjantin Cumhuriyeti Enerji ve Madencilik Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Müsteşarlığı’nca hazırlanan “RENEWABLE ENERGY ARGENTINA” adlı rapor ekte sunulmaktadır. Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden gönderilen raporun, Arjantin'deki Yenilenebilir Enerjilerin mevcut panoramasını ve son sezonda başlatılan RenovAR Programının sonuçlarını sunmayı amaçladığı belirtilmektedir.
NORVEÇ Norveç’te Açılan Karayolu İhaleleri
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan 9 Şubat 2017 tarihli bir yazı ekinde Norveç’teki karayolu ihalelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Söz konusu bilgiler, Oslo Büyükelçiliğimizin Norveç Ulaştırma Bakanlığı’ndan temin ederek derlediği bilgilerdir.
iSViÇRE CERN - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi İhaleleri
İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan 13.02.2017 tarihli bir e-posta iletisinde CERN - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ihalelerine https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do linkinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
TANZANYA Tanzanya Dericilik Sektörü
Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan 09.02.2017 tarihli yazıda, Tanzanya’da deri işleme alanında yatırıma ihtiyaç duyulduğu ve bu açığın sanayicilerimiz için kârlı bir yatırım alanı oluşturabileceği bildirilmektedir.
TUNUS Tarımsal Kökenli Etil Alkol Alım İhalesi
Tunus İstanbul Konsolosluğu’ndan alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Tunus Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu “REGIE OF ALCOHOLS” tarafından 30000 Hektolitre tarımsal kökenli etil alkol alımı için bir ihale açıldığı bildirilmektedir.
AZERBAYCAN Azerbaycan’da Özelleştirme Süreci
Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesi’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Azerbaycan’daki devlet mülkiyetinin özelleştirme süreci ve bu alana yatırımların çekilmesi konularında bilgiler yer almaktadır.
RUSYA SOCHI 2017 Uluslararası Yatırım Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “SOCHI 2017 Uluslararası Yatırım Forumu”nun 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde Soçi Kentinde yapılacağı bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, Yatırım Forumu’na ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA St. Petersburg 2017 Uluslararası Ekonomik Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun 1-3 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacağı bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Vladivostok 2017 Doğu Ekonomik Forumu Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Vladivostok 2017 Doğu Ekonomik Forumu'nun 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacağı bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, söz konusu Uluslararası Ekonomik Forumu’na ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
UKRAYNA Çimento Fabrikası İçin Yatırım Ortaklığı Teklifi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen bir iletide, OL CEM LLC isimli Ukrayna Firmasının, kurmayı planladığı iki adet çimento fabrikası için Türk şirket ortağı / ortak yatırımcı bulmak istediği bildirilmektedir.
AZERBAYCAN Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Bağcılık ve Şarapçılık
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bağcılık ve şarapçılık alanlarına ilişkin bilgiler verilmekte ve ülkemiz işadamları ve yatırım kuruluşlarını söz konusu alanlarda yatırım yapmaya davet ettikleri ifade edilmektedir.
iRAN İran İşbirliği Projeleri
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 09.01.2017 tarihli bir yazıda, İran'ın Ankara Büyükelçiliği’nin Dışişleri Bakanlığımıza gönderdiği bir notaya atıfta bulunularak, İran İslam Cumhuriyeti Yatırım, Ekonomik ve Teknik Yardım Örgütü tarafından (Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran) bir örneği ekte sunulan projeler hazırlandığı ve bu projelerle ilgilenebilecek Türk firmalarıyla işbirliğine gidilebileceği belirtilmektedir.
KOLOMBiYA Cil Liman Projesi
Bir Kolombiya şirketinin ortağı olan yurttaşımız Burhaneddin Yalçın, Kolombiya’da gerçekleştirilmek istenen bir liman projesi için yatırımcılar arandığını bildirmiştir. Burhaneddin Yalçın, ilgilenen yatırımcılarla, T.C. Kolombiya Ticaret Ataşeliği Asistanı Sayın Juan Galvis'in refakatinde, Business Group Corp (BGC) şirketini ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunabileceklerini, bilgi alarak durumu yerinde inceleyebileceklerini belirtmiştir.
KOLOMBiYA Çimento Fabrikası Projesi
Bir Kolombiya şirketinin ortağı olan yurttaşımız Burhaneddin Yalçın, Kolombiya’da gerçekleştirilmek istenen bir çimento fabrikası projesi için yatırımcılar arandığını bildirmiştir. Burhaneddin Yalçın, ilgilenen yatırımcıları Business Group Corp (BGC) Şirketi Genel Müdürü Luis Fernando Silva ile telekonferans ile görüştürebileceğini ve ayrıca T.C. Kolombiya Ticaret Ataşeliği Asistanı Sayın Juan Galvis'in refakatinde, Business Group Corp (BGC) şirketini ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunabileceklerini, bilgi alarak durumu yerinde inceleyebileceklerini belirtmiştir.
KOLOMBiYA Kamyon / TIR Terminali Projesi
Bir Kolombiya şirketinin ortağı olan yurttaşımız Burhaneddin Yalçın, Kolombiya’da gerçekleştirilmek istenen bir kamyon / TIR Terminali projesi için yatırımcılar arandığını bildirmiştir. Burhaneddin Yalçın, ilgilenen yatırımcıları Business Group Corp (BGC) Şirketi Genel Müdürü Luis Fernando Silva ile telekonferans ile görüştürebileceğini ve ayrıca T.C. Kolombiya Ticaret Ataşeliği Asistanı Sayın Juan Galvis'in refakatinde, Business Group Corp (BGC) şirketini ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunabileceklerini, bilgi alarak durumu yerinde inceleyebileceklerini belirtmiştir.
KOLOMBiYA Kolombiya'da Uluslararası Lojistik Merkezi Projesi
Bir Kolombiya şirketinin ortağı olan yurttaşımız Burhaneddin Yalçın, Kolombiya’da gerçekleştirilmek istenen bir Uluslararası Lojistik Merkezi Projesi için yatırımcılar arandığını bildirmiştir. Burhaneddin Yalçın, ilgilenen yatırımcıları Business Group Corp (BGC) Şirketi Genel Müdürü Luis Fernando Silva ile telekonferans ile görüştürebileceğini ve ayrıca T.C. Kolombiya Ticaret Ataşeliği Asistanı Sayın Juan Galvis'in refakatinde, Business Group Corp (BGC) şirketini ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunabileceklerini, bilgi alarak durumu yerinde inceleyebileceklerini belirtmiştir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ekim-Kasım 2016 Bülteni
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Ekim-Kasım 2016 bülteni ilişikte sunulmaktadır.
UKRAYNA Kozmetik Ukrayna 2017 Uluslararası Forumu
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen bir iletide, Ukrayna 2017 Uluslararası Kozmetik Forumu’nun 1-2 Haziran 2017 tarihleri arasında Kiev’de yapılacağı bildirilmektedir.
ÜRDÜN Ürdün-Yatırım Fırsatları
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 28.12.2016 tarihli bir yazıyla gönderilen ve ekte sunulan belgede; Ürdün’de bulunan endüstriyel şehir ve bölgeler hakkında yatırımcılara tanınan teşvik ve diğer imkânlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ Proje duyuruları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 21.12.2016 tarihinde alınan bir yazıda, Karadağ’ın Bijelo Polje şehrinde yerleşik Eko Meduza isimli meyve ve sebze işleme fabrikasının Tarım Merkezi konusundaki planlanan yatırım projesi ile Karadağ Deniz Kıyısı Bölgesel Su Temini Sistemi İçme Suyu Projesi hakkında bilgiler yer almaktadır.
UKRAYNA Kamianka Bölgesi Yatırım Olanakları
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen bir iletide, Ukrayna’nın Kamianka Bölgesi’nden söz edilmekte ve Bölgenin tanıtım dosyası sunulmaktadır. Dosyada söz konusu Bölge ile ilgili sosyoekonomik veriler, iş olanakları, önemli kamu ve özel sektör işletmeleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
TUNUS Tunus'ta Havayolu Yatırım Olanağı
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden 07.12.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazıda, iki adet A321 uçağı ile havayolu taşımacılığı iznine sahip özel "Sfax Havayolları"nın şirketinin, Tunus ve diğer ülkelere yönelik uçuş izinlerini değerlendirecek şekilde işbirliği yapmak, ortaklık kurmak veya mevcut uçaklarının satışını yapmak istedikleri belirtilmektedir.
RUSYA PODPOROZHYE ÖZEL SANAYİ BÖLGESİ (Podporozhye Industrial Park)
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 23.11.2016 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde Rusya’da faaliyet gösteren Özel Sanayi Bölgesinden (PODPOROZHYE Industrial Park ) söz edilmekte ve ekinde Bölgenin tanıtım dosyası sunulmaktadır. İletide ayrıca söz konusu Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
UKRAYNA Uluslararası Karadeniz Ulaştırma Forumu 2017
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Uluslararası Karadeniz Ulaştırma Forumunun 18-20 Kasım 2017 tarihlerinde Odesa’daki Deniz Terminalinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
UKRAYNA "INNOVATION MARKET” (IFIM) - International East European Innovative Economy And Science Forum (IEEF) Uluslararası Forumları
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; yenilikçiler, mucitler, önde gelen yenilikçi teknoloji üreticileri, başlangıç projeleri yazarları ve şirketleriyle teknolojik üretim süreçlerini yükseltmek isteyenleri, yatırım projelerini hızlandırmak isteyenleri, çeşitli sanayi dallarından uzmanları, fikri mülkiyet koruma alanında çalışan danışmanları, potansiyel müşterileri, Ukrayna ve diğer bazı ülkelerin yatırım ve finans kuruluşlarından temsilcileri ve Ukrayna’nın siyasi liderlerini bir araya getirmeyi amaçlayan "INNOVATION MARKET” “Yenilikçi Ekonomi ve Bilim Uluslararası Forumu (IFIM) ve Uluslararası Doğu Avrupa Forumunun (IEEF) 22-24 Kasım 2016 tarihlerinde Kiev’de gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
ARJANTiN PERMER PROJESİ
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, tarafımızca da 14 Temmuz 2016 tarihinde duyurusu yapılan Catamarca, Chaco, Entre Rios, La Pampa, Salta ve Neuquen vilayetlerinde bulunan kırsal konutlar için yaklaşık altı bin beş yüz adet fotovoltaik güneş enerjisi ekipmanının temini ve iç montajını kapsayan PERMER Projesinin ilk aşamasının tamamlandığı ve Projenin ikinci aşaması için yeni ihalelerin açıldığı bildirilmektedir. Yazıda, yüklenici şirketlerin işi tamamıyla her şeyi bitmiş "anahtar teslim" şekilde teslim edecekleri belirtilmektedir. Konuyla ilgili olup, Büyükelçilikçe adresi belirtilen linkte sunulan İspanyolca belgeyi incelemek için lütfen tıklayınız.
RUSYA Uluslararası Hububat Forumu 18-19 Kasım 2016
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, “2nd WORLD GRAIN FORUM” isimli Uluslararası Hububat Forumunun 18 - 19 Kasım 2016 tarihlerinde Soçi Kentinde yapılacağı bildirilmektedir.
UKRAYNA Mini Termik Santral İnşaatı İçin Yatırım Ortaklığı Teklifi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, NVK Energosouz LLC isimli Ukrayna Firmasının, Türk firmalarını Zhitomir Bölgesi’nde her biri 6 Mw kapasiteli iki türbin jeneratör ve her biri saatte 25 ton buhar üretim kapasitesine sahip üç adet ahşap yonga buhar kazanından oluşan 12 Mw kapasiteli mini termik santral (thermal power plant -TPP) yapımına katılmaya davet ettiği bildirilmiştir. Büyükelçilik vasıtasıyla iletilen ve bir örneği ekte sunulan yazıda, söz konusu termik santral inşaatının, Ukrayna'nın Kuzey-Batı bölgeleri için planlanan on adet termik santralin sadece ilk aşaması olabileceği de belirtilmektedir.
HONDURAS Honduras’taki Serbest Sanayi Bölgesine Yatırıma Davet
Orta Amerika’da yer alan bir ülke olan Honduras’ta 1991 yılında faaliyetlerine başlayan, geçen 25 yıl içinde gelişen, önde gelen serbest bölge ve yabancı yatırım promosyon merkezi haline gelen SAN MIGUEL SANAYİ PARK A.Ş. (SMIP)’nin satılacağı ya da kiraya verileceği bildirilmiştir. Bölgenin şu andaki arazi ve altyapı olmak üzere mevcut piyasa değerinin 150 milyon doları aşan bir global yatırımı ifade ettiği, yaklaşık 280.000 metrekare kullanım alanı bulunduğu ve çok sayıda şirketi barındırdığı bildirilmiştir. Özellikle büyük pazar Amerika Birleşik Devletleri’ne mal transferinde rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri azaltmak için denizaşırı işlemlerini Bölgeye taşımayı düşünebilecek Türk firmaları da serbest sanayi bölgesine yatırım yapmaya davet edilmektedir.
UKRAYNA Kiev Yatırım Forumu (Invest in Kyiv) 23 Kasım 2016
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen 25.10.2016 tarihli bir iletide, "Invest in Kiev" adlı uluslararası Yatırım Forumunun, 23 Kasım 2016 tarihinde Kiev’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Foruma davete ilişkin bilgi ve gündemin yer aldığı belge ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ukrayna’da Özelleştirilecek Devlet İşletmeleri
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen, Ukrayna Devlet Emlak Fonu’nun yayımladığı PRIVATIZATION IN UKRAINE 2016-2017 isimli belge ekte sunulmaktadır. Söz konusu belgede, Ukrayna Hükümeti tarafından 2016-2017 yılları içinde özelleştirilmesine izin verilen yaklaşık 300 adet devlet işletmesinin listesi yer almaktadır.
RUSYA 3. Uluslararası Tarımsal Endüstri Süt Ürünleri Forumu (Third International Agro-Industrial Dairy Forum)
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı tarafından Krasnogorsk Şehrinde 17-18 Kasım 2016 tarihlerinde 3. Uluslararası Tarımsal-Endüstri Süt Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.
UKRAYNA Çernobil Bölgesi
Ukrayna Büyükelçiliğinden gönderilen, Çernobil Bölgesi’nin yatırım fırsatları, endüstriyel üretim tesisleri ve işbirliği tekliflerini içeren kapsamlı ve nitel bilgi içeren doküman ekte sunulmaktadır.
IRAK Mısır Ürünleri Fuarı
Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği tarafından, 20-29 Ekim 2016 tarihleri arasında Mısır Ürünleri Fuarı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
IRAK Savunma Sanayi ve Askeri Güvenlik Fuarı
Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği tarafından, 05-07 Mart 2017 tarihleri arasında 6. Savunma Sanayi ve Askeri Güvenlik Fuarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Eylül 2016 Bülteni
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Eylül ayı bülteni ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA 2016 Avrasya Haftası Forumu
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından 2016 Avrasya Haftası Forumu’nun 26-28 Ekim 2016 tarihlerinde Rusya’da yapılacağı bildirilmiştir. İletide ayrıca söz konusu etkinliğe ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Temmuz-Ağustos 2016 Bülteni
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Temmuz ve Ağustos ayları bülteni ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA Açık İnovasyonlar 2016 Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Açık İnovasyonlar adlı 5. Moskova Uluslararası Forumu’nun 26-28 Ekim 2016 tarihlerinde Moskova'da düzenleneceği bildirilmektedir. Alınan yazıda, söz konusu Forum’a ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
BREZiLYA Rio de Janeiro’nun Su ve Kanalizasyon İdaresinin Özelleştirilmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 24.08.2016 tarihinde Sao Paulo Ticaret Ataşeliğince yayımlanan bir duyuruda, Rio de Janeiro Eyaleti Hükümeti su ve kanalizasyon idaresi şirketi Cedae’nin özelleştirilmesi ve bunun yanı sıra, Brezilya’daki diğer bazı su ve kanalizasyon idarelerinin de özelleştirme programına alınmasının beklendiği bildirilmektedir.
AZERBAYCAN Azerbaycan Özelleştirme Internet Portalı
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden 18.08.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazıda, Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi tarafından kurulan ve özelleştirmeye sunulan kamu malları konusunda Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce dillerinde bilgiler içeren özelleştirme Internet portalı (www.privatization.az) hakkında bilgiler bulunmaktadır.
ARJANTiN Arjantin Süt Ürünleri Sanayi ve Tarım Makineleri Sanayi Sektörleri Uluslararası Toplantısı
Arjantin Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Arjantin Hükümetince ihracatı teşvik amacıyla yürütülen PROARGENTINA Programı çerçevesinde “International Business Round of Las Parejas” adlı uluslararası bir etkinlik gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğin, Arjantin Sanayi Bakanlığı, Santa Fe Eyalet Hükümeti ve Santa Fe Belediyesince ortaklaşa düzenlendiği ve 6 – 10 Ekim 2016 tarihleri arasında Las Parajas Belediyesi Fuar Kompleksinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Arjantinli "Süt ürünleri sanayi ve Tarım makineleri sanayi" sektöründe faaliyet gösteren (tohum ekim makineleri, püskürtme makineleri, römorklar, traktörler, header, tarım makineleri, biçerdöver ve silolar) katılımcı firmalarla görüşmeye gelecek yabancı firmalar tarafından doldurulacak bir başvuru formu ekte sunulmakta olup, 16 Eylül 2016 tarihine kadar Esteban Ruiz Díaz’a (Tel: +54 11 4349-3727 – E-mail: erdiaz@mecon.gob.ar) gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yazıda ayrıca her yabancı firmadan bir temsilcinin yol, konaklama ve seyahat sigortası masraflarının PROARGENTINA tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.
TANZANYA Tanzanya Kamu İhaleleri
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan 11.08.2016 tarihli yazıda, Tanzania Comınuncitations Regulatory Authority (TCRA) İdaresinin, 10 Ağustos 2016 tarihinde genel bir ihale duyurusu yayınladığı ve söz konusu duyuruda 2016/2017 bütçe döneminde gerçekleştirilecek ihalelerin listesine yer verildiği bildirilmiştir. Genel İhale duyurusu ve ihale listesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bOe yayımlanmıştır. Yazıda ayrıca, Tanzanya'da elektrik üretimi, dağıtımı, iletimi ve satımından sorumlu olan kamu kuruluşu Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) firmasının da 2017 yılının Temmuz ayına kadar, 192'si eşya tedariki, 46’sı iş yapımı, 12'si danışmanlık, 74 tanesi diğer hizmetler olmak üzere, toplam 174 milyar Tanzanya Şilini (80 Milyon Dolar) tahmini maliyeti olan 324 ihale açacağını ilan ettiği ve bu ihalelere ilişkin genel ihale ilanı ile ihale bazında detaylı bilginin de http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bOD adresine yüklendiği belirtilmiştir.
MOLDOVA Arazi Kullanımı için İlginç Fikir/Proje İhalesi
Moldova Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Moldova Yatırım ve İhracatı Geliştirme Organizasyonu (MIEPO) tarafından World Expo "Milan 2015"teki Moldova Pavyonunun sökülmesinden sonra kalan Moldova Cumhuriyeti’ne ait varlığın etkin kullanımı konusunda getirilecek ilginç fikir veya projeler için bir ihale açıldığını bildirmiştir.
RUSYA Vostokneftegaz
Rusya’da boru hattı sistemlerinin işletilmesi, sorunlarının giderilmesi konusunda entegre yenilikçi çözümler sunan Vostokneftegaz Şirketi’nin 2016 yılı kataloğu Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır. Alınan e-posta iletisinde ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA SOCHI 2016 Uluslararası Yatırım Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “SOCHI 2016 Uluslararası Yatırım Forumu”nun 29 Eylül-2 Ekim 2016 tarihleri arasında Soçi Kentinde yapılacağı bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, Yatırım Forumu hakkında ayrıntılı bilgilerin Forum Kuban sitesinden edinilebileceği ve söz konusu etkinliğe ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Baset Ltd
Rusya’da petrol ve enerji işletmelerinin gereksinimi olan donanımı geliştiren, projelendiren ve üreten Baset Ltd Şirketi’nin tanıtım yazısı Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır. Alınan e-posta iletisinde ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
MOĞOLİSTAN Tekstil Alanında İşbirliği Talebi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 29.07.2016 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, Moğolistan'ın Arkangai ve Bayankhongor şehirlerinde yün işleme ve iplik dokuma fabrikası kurulmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu konuda Türkiye’de teknik donanım üreten firmalarla temas kurulmak istendiği bildirilmiştir.
RUSYA Temryuk Limanı
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 26.07.2016 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde Rusya’da faaliyet gösteren Mechel Temryuk Port şirketine ait Temryuk Limanı’nın tanıtımı bulunmaktadır. Tanıtımda, Limanın Azak Denizi'nde Taman kıyısında yer aldığı, coğrafi konumu ve iklim koşullarının iyi olduğu, yabancı gemiler için modern, teknik donanıma sahip olduğu ve Temryuk Limanı’nın Azak Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası ülkeleri ile Rusya Federasyonu’nu deniz yolları ile birbirine bağladığı anlatılmaktadır. İletide ayrıca tanıtım dosyası ekte sunulan Temryuk Limanına ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
ARJANTiN Belgrano Projesi
Arjantin’in kuzeyindeki sosyal ve ekonomik altyapıyı geliştirmeye yönelik Belgrano Projesi hakkında Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden iletilen belge, 14.07.2016 tarihinde web sitemizde yayınlanmıştı. Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden 20.07.2016 tarihinde alınan bir iletide, yatırımlarla ilgili olan sunumda (Plan Belgrano) bazı ufak düzeltmelerin yapıldığı bildirilmiştir. Belgrano Projesi’ne ilişkin sunumun değiştirilmiş sürümü ekte sunulmaktadır.
RUSYA Taman Feribot Terminali
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 14.07.2016 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde Rusya’da faaliyet gösteren Tamanskiy Vapur terminali şirketinin yeni feribot terminali inşaatına dair yatırım projesinin olduğu bildirilmektedir. İletide ayrıca tanıtım dosyası ekte sunulan Projeye ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
MOĞOLİSTAN Bayankhongor, Arkhangai ve Uvurkhangai Vilayetlerindeki Yatırım Fırsatları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 15.07.2016 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, Moğolistan’ın Bayankhongor, Arkhangai ve Uvurkhangai vilayetlerindeki yatırım fırsatlarına dikkat çekilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Haziran 2016 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Haziran 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
ARJANTiN Belgrano Projesi
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden 12.07.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazı ile eklentisinde, Arjantin’in kuzeyinde sosyal ve ekonomik altyapıyı geliştirmeye yönelik Belgrano Projesi hakkında bilgiler yer almaktadır.
öZBEKiSTAN Özbekistan Ulusal Elektronik Ticaret Platformu
Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı tarafından Özbek şirketleri ile üreticilerinin ürünlerini tanıtmak, ihracatını teşvik etmek ve Özbekistan’ın ihracat potansiyelini artırmak amacıyla geliştirilen «Trade Uzbekistan» adlı ulusal elektronik ticaret platformunun kullanıma açıldığı bildirilmiştir.
ETYOPYA Etiyopya Uluslararası Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 12.07. 2016 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, 5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında Etiyopya'da “Uluslararası Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
iNGiLTERE İngiltere Hızlı Tren Projesi Kapsamında Tedarik Zinciri Fırsatları
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 07.07.2016 tarihinde LondraTicaret Müşavirliğince yayımlanan bir duyuruda, İngiliz Ulaştırma Bakanı Patrick McLoughlin’in 6 Temmuz Çarşamba günü Londra’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, firmaları İngiltere’nin hızlı tren projesi HS2 kapsamında ortaya çıkacak fırsatlardan yararlanmaya davet ettiği bildirilmektedir.
BOSNA HERSEK Bosna Hersek'te Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 01.07. 2016 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, Bosna Hersek’in büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan “Bingo d.o.o. Tuzla” Şirketi’nin tarım ürünleri üzerine ortak yatırım amacıyla ülkemizden potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmak istediği bildirilmektedir.
BULGARiSTAN Sofya Havaalanı İmtiyazı, Şikâyet Üzerine Durdurulmuştur
16.06.2016 tarihinde İhale Duyuruları Sistemimizin “Süreli İhaleler” kısmında Sofya Havaalanı’nın 35 yıllık imtiyaz haklarının sunulduğu bir kamu ihalesi açıldığı duyurulmuştu. T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 29.06.2016 tarihinde Sofya Ticaret Müşavirliğince yayımlanan ve bir örneği ekte sunulan duyuruda ise, şikayet üzerine Sofya Havaalanı imtiyaz sürecinin durdurulduğu bildirilmiştir.
FAS Kazablanka Tramvay İşletim İhalesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 23.06.2016 tarihinde Rabat Ticaret Müşavirliğince yayımlanan bir duyuruda, Fas’ta yayımlanan önemli gazetelerden bir tanesi olan L’Economiste’de çıkan bir habere atıfta bulunularak, Kazablanka Belediyesi tarafından Casablanca Transports en Site Aménagé (Casa Transports) şirketine verilen yetkiye istinaden, Kazablanka şehrinin toplu taşıma şebekesinin işletilmesi için 10 yıllık bir ihale açılmasına karar verildiği bildirilmektedir. Duyuruda ayrıca, söz konusu ihalenin 2022 yılına kadar 4 adet tramvay ve 3 BHNS (yüksek düzey hizmetli otobüs) hatlarını kapsadığı da belirtilmektedir.
BULGARiSTAN Rakamlarla Bulgaristan Ekonomisi
Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 22.06.2016 tarihinde alınan bir ileti ekindeki “Bulgaria in Figures 2016” adlı broşürde Bulgaristan’a ait ekonomik bilgiler verilmektedir. Bulgaristan’ın 2011-2015 yılları arasındaki ekonomisinin özet olarak sunulduğu Broşürde, Bulgaristan’da iş yapmak isteyen yatırımcılar için ülkenin ekonomik verileri bulunmaktadır.
ÇiN Çinli Şirketin Türkiye’de Tarım ve Turizm Projelerine Yatırım Yapma İsteği
Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi [China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)] Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan iletide; Zhejiang Eyaleti’nin tanınmış bir şirketi olan “Rifa Holding Group” un Türkiye’de yatırım yapmaya çok istekli olduğu ve tarım (çiftlik) ve turizm (otel vb. tatil yerleri) projelerinde işbirliği yapabilecekleri şirketler aradıkları bildirilmektedir.
MOĞOLİSTAN Petrol Rafinerisi ve 544 km’lik Petrol Boru Hattı Yapımı
T.C. Ulan Bator Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 20.06.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Moğolistan'da 2 milyon ton/yıl kapasiteli bir petrol rafinerisi ve 544 km’lik petrol boru hattı yapımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Petrol boru hattı yapımı için hazırlanan teknik şartnamenin resmi olmayan tercümesi ekte sunulmaktadır.
ZAMBiA Zambiya’da Tarım Alanında Yatırım Olanakları
Zambiya Ankara Büyükelçiliği’nden alınan 13.06.2016 tarihli yazıda, Zambiya’da faaliyet gösteren “Mulungushi Çok Amaçlı Tarım Kooperatif Ortaklığı”nın ülkelerinde yer alan tarım arazilerinde yapılması planlanan yatırımlar için Türkiye’den ortak arayışında olduğu bildirilmektedir. Büyükelçilikten alınan yazıda, söz konusu tarım alanındaki yatırımların, tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanı sıra turizm, madencilik ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları da ilgilendirebileceği ve ayrıntılı bilgi için ekli bilgi notunda iletişim bilgileri yer alan ilgili kişi ile veya Zambiya Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Mayıs 2016 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Mayıs 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ukrayna’da Özelleştirilecek Isı ve Enerji Santralları
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir ileti ekinde, Ukrayna Devlet Emlak Fonu tarafından yayımlanan Ukrayna’da 2016 yılında özelleştirilecek bazı ısı ve enerji santralları hakkında bilgiler ile bu santralların özelleştirilmesine yönelik 30 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan yatırımcı konferansına ilişkin bilgi yer almaktadır.
MOĞOLİSTAN Moğolistan Yatırımcı Rehberi 2016
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan "Invest in Mongolia 2016” isimli yatırımcı rehberi ilişikte sunulmaktadır. Moğolistan Yatırım Ajansı tarafından yayınlanan ve ülkeye ilgi duyan yabancı yatırımcılar için rehber niteliğinde hazırlanmış olan söz konusu belgede, Moğolistan vize rejimi, oturma izni, vergi sistemi, yatırım yasası, ticaret politikaları ile Moğolistan’daki serbest ticaret bölgeleri ve yabancı yatırımla şirket kurma prosedürüne ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
KAZAKiSTAN Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım Olanakları
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen Astana Sosyal – Girişimci Şirketi’nin sunumu, Almaty Vilayetinin Yatırım Olanakları, Atırau Vilayetinde yer alan Ulusal Sanayi Petrokimya Teknoparkı, Polietilen ve Bütadien Üretim Tesisleri, Kudebay Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Tarım Sektöründeki Projeleri ile Almaty Şehri’nin Yatırım Projelerine ilişkin belge ekte sunulmaktadır.
öZBEKiSTAN Özelleştirme / Davetiye
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, ekonomide özel mülkiyetin payının artırılması için 10 Şubat 2016 tarihinde aldığı önlemler çerçevesinde Özbekistan Özelleştirme, Tekellerin Önlenmesi ve Rekabetin Geliştirilmesi Devlet Komitesi, ülkeye yabancı girişi sağlamak için bazı kamu işletmelerindeki devlet hisselerinin özelleştirme yöntemiyle satılması amacıyla yabancı yatırımcıları davet etmektedir.
KAZAKiSTAN Pavlodar Bölgesi’ne Türk Girişimci Daveti
Kazakistan’da yerleşik Yatırım Çekme Ajansı’nın Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Türk girişimcileri Pavlodar Bölge topraklarında iş yapmaya davet ettiklerine dair yazı ekte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Kazakistan 2016-2020 Yılları Özelleştirme Planı ve Özelleştirmeye Tabi Devlet Şirketlerinin Listesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan 23.05.2016 tarihli bir yazıda, Ankara’daki Kazakistan Büyükelçiliği’nin gönderdiği bir örneği ekli Notaya atıfta bulunularak, Kazakistan Hükümetinin 2016-2020 yıllarını kapsayan özelleştirme planını kabul ettiği, bu kapsamda geniş çapta özelleştirme faaliyetlerinin sürdürülmekte olduğu bildirilmektedir. Anılan Büyükelçilikten gönderilen özelleştirme yönetmeliği ve özelleştirmeye tabi devlet şirketlerinin listesi ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ukrayna’daki Yatırım Projeleri
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nden 26.05.2016 tarihinde alınan bir ileti ekinde, Ukrayna’daki bazı yatırım projeleri yer almaktadır.
FAS Kazablanka Tramvayı İhalesini Türk Firması Kazandı
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 26.05.2016 tarihinde Rabat Ticaret Müşavirliğince yayımlanan bir duyuruda, Kazablanka tramvayının ikinci hattını bir Türk firmasının inşa edeceği bildirilmektedir.
UKRAYNA Odesa Kimya Fabrikasının Özelleştirmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 26.05.2016 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, Odesa Ticaret Ataşeliğinden alınan bilgilere atıfta bulunularak, Ukrayna kimya sanayiinin en büyük fabrikalarından biri olan Odesa Limanı (Priportoviy) Kimya Fabrikasının hisselerinin yüzde 99,6’sının özelleştirme yöntemiyle satılmasının amaçlandığı bildirilmektedir.
BOSNA HERSEK Adriyatik-İyonya Otoyoluna İlişkin İhale Duyurusu
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan 18.05.2016 tarihli bir yazıda, Saraybosna Büyükelçiliğimizden alınan ve ekte sunulan haberde; Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın Adriyatik-İyonya Otoyolunun Bosna Hersek'ten geçecek kısmına ilişkin proje belgelerinin hazırlanmasına yönelik bir ihale duyurusu yaptığı, söz konusu projenin 5 veya 7 ülkeden geçecek ve Güneydoğu Avrupa’yı Orta ve Batı Avrupa'ya bağlayacak 5C koridoru ile birlikte düşünüldüğünde, bazı ülkelerde limanların daha güçlü bir şekilde kalkınmasına imkân tanıyacağı ve Türkiye üzerinden İpek Yolu vasıtasıyla Çin'e kadar ulaşım ağı fırsatı sunacağından dolayı önem taşıdığı belirtilmektedir. Haberde ayrıca, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın proje belgeleri için 2.25 milyon Avro kaynak tahsis ettiği, ayrıntıların 2017 yılı yaz aylarında netleşeceği ifade edilmekte, bu aşamada yalnızca teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel fizibilite çalışmalarına başlanacağının, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi’nin bahse konu projenin kamu-özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirilebileceğini kararlaştırdığının, AB fonlarının kullanılmasının ihtimal dâhilinde olduğunun anılan Bakanlıkça belirtildiği kaydedilmektedir.
UKRAYNA Ukrayna’da Özelleştirilecek Devlet İşletmeleri
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir ileti ekinde, Ukrayna Devlet Emlak Fonu tarafından yayımlanan Ukrayna’da 2016 yılında özelleştirilecek devlet işletmelerinin listesi yer almaktadır.
iSPANYA Satılık Alüminyum Döküm Tesisi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 17.05.2016 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, Barselona’da satılık bir alüminyum döküm tesisine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Nisan 2016 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Nisan 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
MOĞOLİSTAN Moğolistan'daki Bakır ve Altın Madeni Projesi
T.C. Ulan Bator Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 11.05.2016 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Moğolistan'daki bakır ve altın madeni projesi ve alım işleri ile ilgili bilgi notu yer almaktadır.
MACARiSTAN Macaristan'da Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 14.04.2016 tarihinde alınan bir yazıda, Macaristan’ın gıda, hayvancılık ve tarım alanlarında önemli yatırım olanaklarına sahip olduğu belirtilmektedir. Yazıyla birlikte gönderilen “Macaristan Gıda Sanayi”, “Macaristan Tarım ve Gıda Sanayisinin Görünümü” ve “Macaristan Yatırım Teşvikleri” konulu sunumlar ekte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Karaganda Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 14.04.2016 tarihinde alınan bir yazıda, 27 Nisan 2016 tarihinde Kazakistan’ın Karaganda şehrinde bir yatırım forumu düzenleneceği bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Mart 2016 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Mart 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
BANGLADEŞ Asya Kalkınma Bankası ile Bangladeş Arasında 50 Milyon Dolarlık Demiryolu Kredisi Anlaşması İmzalandı
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 11.04.2016 tarihinde Dakka Ticaret Müşavirliğince yayımlanan bir duyuruda, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile Bangladeş arasında, Bangladeş’in demiryolu altyapısının kapasite ve güvenliğinin artırılması amacıyla 50 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalandığı bildirilmektedir. Söz konusu kredinin, 2006 yılında Bangladeş ile ADB arasında “Demiryolu Yatırım Programı” kapsamında ülkenin demiryolu sisteminin iyileştirilmesi amacıyla imzalanan 430 milyon dolarlık kredi anlaşmasının bir dilimi olduğu belirtilmektedir. Öte yandan söz konusu program kapsamında ADB, Bangladeş’e ilk üç kredi dilimi çerçevesinde şimdiye dek sırasıyla 130 milyon dolar, 150 milyon dolar ve 100 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı belirtilmektedir. Duyuruda, Dakka Ticaret Müşavirliği’nin demiryolu sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın Bangladeş Demiryolu (Bangladesh Railway Authority) İdaresi tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılımlarının yararlı olacağı değerlendirmesinde bulunduğu ifade edilmekte ve bu kapsamda, Bangladeş Demiryolu İdaresinin Internet sitesinde ilan edilen ihalelerin www. railway.gov.bd adresinden takip edilebileceği belirtilmektedir.
HIRVATiSTAN Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.04.2016 tarihinde alınan bir yazıda, Hırvatistan Yatırım ve Rekabetçilik Ajansı tarafından hazırlanan Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğuna www.aik-invest.hr Internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
KAZAKiSTAN Ontustik Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 06.04.2016 tarihinde alınan bir ileti ekinde; Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan “Ontustik Yatırım Forumu” hakkında bilgi yer almaktadır.
LiTVANYA Vilnius'ta İnşa Edilecek Çok Amaçlı Kompleks İhalesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 30.03.2016 tarihinde Vilnius Ticaret Müşavirliğince yayımlanan erken uyarı niteliğindeki bir duyuruda, Vilnius’un kuzeyinde inşa edilecek tesislerden oluşacak çok amaçlı bir kompleks projesinin ihale edileceği bildirilmektedir.
ALMANYA Almanya'da Satılık Şirketlere İlişkin Internet Sitesi
15.03.2016 tarihli bir duyurumuzda, firmalarımızın Almanya’da bulunan satılık şirketlere ilişkin bilgilere www.nexxtchange.org isimli internet sitesinden ulaşabilecekleri belirtilmişti. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan 29.03.2016 tarihli bir yazıda ise; https://www.dub.de/ adresinin de benzer bir platform olduğu belirtilmektedir.
HIRVATiSTAN Hırvatistan Özelleştirme Programı 2016
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 28.03.2016 tarihinde alınan bir ileti ekinde, Hırvatistan Devlet Mülk Yönetim Ofisi (DUUDI) tarafından açıklanan ve 2016 yılında satışı öngörülen kamu ortaklı şirketlerin listesi yer almaktadır.
UKRAYNA Ukrayna’da Özelleştirilecek Devlet İşletmeleri
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği’nden 18.03.2016 tarihinde alınan bir ileti ekinde, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Devlet Emlak Fonu’nun, özelleştirilecek devlet işletmeleri hakkında karar alıcılara bilgi vermek amacıyla hazırladığı belge yer almaktadır.
LiTVANYA Litvanya Havaalanlarının İhalesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 16.03.2016 tarihinde Vilnius Ticaret Müşavirliğince yayımlanan bir duyuruda, Litvanya Hükümetinin Vilnius, Kaunas ve Palanga şehirlerindeki havaalanlarının genişletilmesi ve modernizasyonu kararı aldığı bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Şubat 2016 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Şubat 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
öZBEKiSTAN Kvarts (Quartz) Anonim Şirketi’nin % 75 Oranındaki Hisselerinin Özelleştirme Yoluyla Satışı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 14.03.2016 tarihli yazıda, Özbekistan’da faaliyet gösteren "Kvarts" (Quartz) Anonim Şirketi’nin % 75 oranındaki hisselerinin özelleştirme yoluyla stratejik yabancı yatırımlara satılacağı bildirilmektedir.
öZBEKiSTAN O’zekspomarkaz (Uzexpocentre) Milli Fuarcılık Şirketi’nin Devlete Ait % 38,31 Oranındaki Hisselerinin Özelleştirme Yoluyla Satışı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 14.03.2016 tarihli yazıda, Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı “O’zekspomarkaz” (Uzexpocentre) Milli Fuarcılık Şirketi’nin devlete ait % 38,31 oranındaki hisselerinin stratejik yabancı yatırımcılara özelleştirme yoluyla satılacağı bildirilmektedir.
ALMANYA Almanya’daki Satılık Şirketlere İlişkin Internet Sitesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.03.2016 tarihli bir yazıda, Münih Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Federal Almanya’da firmalarını satmak isteyen iş insanlarını alıcılarla buluşturmak için bir Internet platformu kurulduğu bildirilmektedir. F. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), teşvik konularında uzmanlaşmış F.Almanya’nın üçüncü büyük bankası olan KfW Bankası (Kreditinstitut für Wiederaufbau), Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.), Alman El Sanatları Merkez Birliği Derneği (Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V.), F. Almanya Halk Bankaları ve Kooperatif Bankaları Konfederasyonu Birliği (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.) ile Alman Tasarruf Bankaları Birliği’nin (Deutscher Sparkassen und Giroverband e.V.) ortak çalıştırdığı www.nexxt- change.org adlı Almanca Internet sitesi üzerinden ilan Alman insanlarının satış ilanları verdikleri bildirilmektedir. Söz konusu Internet sitesinde satılık firmaların; sektör, alt sektör, bölge ve firma özellikleri gibi ölçütlere göre sorgulanabildiği ve anılan site üzerinden muhatap firmaya başvurulması halinde satılık firmaların iletişim bilgilerinin alabileceği belirtilmektedir.
AVUSTRALYA Avustralya İhaleleri için Web Sitesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 09.03.2016 tarihinde yayımlanan bir duyuruda, Avustralya'da federal düzeyde tüm ihalelerin www.tenders.gov.au isimli sitede yer aldığı ifade edilmektedir.
öZBEKiSTAN Özbek Petrol ve Gaz Kurumu Şirketlerine İlişkin Kısmi Özelleştirmeler
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 15.03.2016 tarihli yazıda, “Uzbekneftegaz” (Özbek Petrol ve Gaz Kurumu) Milli Holding Şirketi bünyesindeki “Uzneftgazkurilishinvest” A. Ş.’nin % 49, ona bağlı JSC “Mubarekneftegazmontazh” şirketinin % 28.34, JSC “Buharagazpromstroy” şirketinin % 12.71, JSC “Kashkadaryaneftegazpromstroy” şirketinin % 51’lik devlet hisselerinin özelleştirme yoluyla stratejik yabancı yatırımcılara satılacağı bildirilmektedir.
KAZAKiSTAN Almatı’da Gerçekleştirilecek Projeler
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 14.03.2016 tarihinde Almatı Ticaret Ataşeliğince yayımlanan bir duyuruda, Kazakistan’ın Almatı Şehrinde ekli listede yer alan projelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
HiNDiSTAN Hintli İthalatçılar Ticaret ve Sanayi Odası Şubat 2016 Elektronik Dergisi
Hindistan ile ilgili ticari haberler, doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), ekonomi, haberler, faaliyet takvimi, devlet genelgeleri ve politikaları, dış haberler ve ilginç bilgileri duyurmak amacıyla Hintli İthalatçılar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Indian Importers Chambers of Commerce & Industry) tarafından hazırlanan Şubat 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
IRAK Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği'nden Fiyat Teklif Talebi
IRAK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET ATAŞELİĞİ Turan Emeksiz Sokak, No: 11, Gaziosmanpaşa, Ankara Telefon: 0(312) 436 4318 E-posta: timankara@gmail.com Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği tarafından aşağıdaki konularda faaliyeti olan Türk firmalarının fiyat tekliflerini göndermeleri istenmektedir; Ambalajlama ve paketleme, İşlenmemiş ham yağın % 100 saf arındırılmış yağa dönüştürülmesi ve imalatı, Um Kasr (Umm-Qasr) Limanı - Mersin Limanı arası ayçiçeği yağı nakliye ücreti, diğer üretici ülkelerden de Um Kasr Limanı’na nakliye ücreti, Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye karayoluyla nakliye ücreti.
SOMALİ Somali’deki Yatırım Olanakları ve Öncelikli Yatırım Projeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 03.03.2016 tarihli yazıda, Somali’deki yatırım olanakları ve öncelikli yatırım projeleri yer almaktadır.
UKRAYNA Nikolayev Bölgesi’ndeki Yatırım Duyuruları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 03.03.2016 tarihli yazıda, Nikolayev Bölgesi’ndeki liman, tarım ve turizm konulu kamu-özel yatırım fırsatlarına ilişkin duyurular yer almaktadır.
KAZAKiSTAN Almatı'daki Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.02.2016 tarihli bir yazı ekinde bulunan belgeler ekte sunulmaktadır. Söz konusu ekler; Almatı Girişimciler Odası’nca hazırlanan yatırım projeleri, Almatı’da yer alan Alatau Sanayi Bölgesi’ndeki yatırım olanaklarına ilişkin belge ile Almatı Girişimcilik ve Sanayi Yenilikçiliği Geliştirme Müdürlüğü Devlet Müessesesinin aşamalı yatırım planına ilişkin bir sayfalık nottan oluşmaktadır.
MOLDOVA Moldova’da Yatırım Projeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Daire Başkanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazıda, Moldova’da gerçekleştirilebilecek yatırım projelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
BENiN Benin Karayolu Yük Taşımacılığında Kullanılan Kamyonların Yenilenmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 16.02.2016 tarihli yazıda, Benin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (CCIB) Benin’de karayolu yük taşımacılığında kullanılan kamyonların eskimiş olması nedeniyle bu araçların topyekûn yenilenmesi için bir proje hazırladığı bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ocak 2016 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Ocak 2016 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
BAHREYN Bahreyn’de Yatırım Yapacak Yabancı Şirketlere Duyuru
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.02.2016 tarihli yazıda, Yabancı şirketlerin Bahreyn’deki yatırımlarına ortak olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Mumtalakat Holding’in ülkemizde de başta gıda ve eczacılık sektörleri olmak üzere yatırım olanaklarını araştırdığı; ülkemizden firmaların Bahreyn’de yatırım yapmak istemeleri halinde Mumtalakat ile ortaklık kurmalarının mümkün olduğu, ayrıca Holding’in fona ihtiyaç duyan Türk şirketlerine ortak olabileceği ve her türlü yatırım teklifine açık olduğu bildirilmektedir. Mumtalakat ve Bahreyn alüminyum şirketi Alba’nın sunduğu avantajlı şartlarla Bahreyn’de alüminyum işleme tesisi kurmak suretiyle Bahreyn’de yatırım yapacak bir Türk şirketine fon, arazi ve tecrübe desteğinin sağlanabileceği ve Türk yatırımcılarla kurulacak alüminyum tesisi ürünlerinin Avrupa’ya da pazarlanabileceği belirtilmektedir.
iRAN İran’da Madencilik ve Turizm Alanında Yatırım Yapabilecek Yabancı Şirketlere Duyuru
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.02.2016 tarihli yazıda, İran-Doğu Azerbaycan Eyaletince yüksek potansiyele sahip olan sanayi ve madencilik alanlarının öncelikli sektörler olarak belirlendiği, örneğin dünya bakır rezervlerinin % 4’ünün İran’da, % l’inin ise Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde bulunduğu, fakat mevcut durumda bakırın sadece konsantre halde üretildiği, ürün aşamasına geçilemediği, bu alanda bir Türk yatırımcı beklendiği, benzer şekilde Serab Şehristanında alüminyumun hammaddelerinden "nepheline syenite" (diğeri boksit) madenlerinin bulunduğu, bundan da alüminyumun üretmek istendiği, projenin tutarının yaklaşık 600 milyon ABD Doları olduğu, madenin mühendislik haritasını çıkartmak için bir Alman firmasıyla (Autotech) anlaşıldığı, bu alanda da bir Türk yatırımcıyla çalışmanın tercih edileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, Tebriz’in 2018 İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilmesi sonrasında turizm alanının da öncelik kazandığı, 2018 için hazırlıkların hızlandırılması ve bu kapsamda birçok otel, restoran inşa edilmesinin gerektiği, diğer yandan şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafedeki Amand Barajı’nın (3 milyon m3 su tutan küçük bir baraj) çevresindeki arazinin bir şahsa tahsis edildiği, buranın bir turizm merkezi haline getirilmek istendiği, bu projeyle ilgilenebilecek Türk yatımcılara da her türlü kolaylığın sağlanacağının öğrenildiği ifade edilmektedir.
KUVEYT Kuveyt Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.02.2016 tarihli yazıda, “Kuveyt Yatırım Forumu”nun, Emir Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah’ın himayesinde 8-9 Mart 2016 tarihlerinde Kuveyt Courtyard Marriott Otel’de düzenleneceği bildirilmektedir. Kuveyt Doğrudan Yatırımları Teşvik Kurumu tarafından düzenlenecek bahse konu forumda, Kuveyt’teki yatırım fırsatları ve doğrudan yatırım teşvikleri kapsamında 2013 tarihli ve 116 numaralı “Doğrudan Yatırım” yasasının tanıtılacağı belirtilmiş, etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.kuwait-investmentforum.com/en/ Internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
SUUDİ ARABiSTAN Cidde Ekonomik Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte yer alan 05.02.2016 tarihli yazıda, 1-3 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Cidde Ekonomi Forumu”na üst düzey Türk iş adamlarının davet edildiği bildirilmektedir.
BOSNA HERSEK Bosna Hersek’te Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 05.02.2016 tarihli yazıda, Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti tarafından ulaşım, enerji ve turizm alanında öncelik verilen projelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
öZBEKiSTAN Özbekistan Özelleştirme Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.02.2016 tarihli bir yazıda, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığımıza iletilen bir notaya atıfta bulunularak, bir Özbek kamu bankası olan Uzsanoatkurilishbank’a ait “Elite Stars Textile” firmasının yabancı yatırımcılara satılarak özelleştirileceği belirtilmektedir.
UKRAYNA Business Panorama Dergisi
Ukrayna ile işbirliği yapmak isteyen yabancılara Ukrayna Ekonomisi hakkında bilgi sunmak ve karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Kiev Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan «BUSINESS PANORAMA» adlı Derginin, Ekim – Kasım 4 (87) 2015 Sayısı ekte sunulmaktadır.
RUSYA Tambov Bölgesi Yatırım Fırsatları
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 22.01.2016 tarihinde alınan bir e-posta iletisinde Rusya’nın Tambov Bölgesinden söz edilmekte ve ekinde, Bölgenin yatırım potansiyelini anlatan tanıtım dosyası sunulmaktadır. İletide ayrıca söz konusu Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
KAZAKiSTAN Dört Ayrı Et İşleme Tesisi İçin Yatırımcı Arayışı
T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinde, Kazakistan Veterinerler Birliği’nin günlük 10 ton kapasiteli dört ayrı et işleme tesisi kurulması ve ayrıca koyun ve sığır yetiştiriciliği için yabancı yatırımcı arayışında olduklarını bildiren bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haber, ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Aralık 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Aralık 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
TÜM ÜLKELER Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Ekonomi Bakanlığı’na ve Hazine Müsteşarlığı'na Bilgi Verilmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte yer alan 31.12.2015 tarihli yazıda, Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yurt dışına sermaye ihraç etmeleri halinde Ekonomi Bakanlığı’na ve Hazine Müsteşarlığı’na bilgi verilmesi gerektiği bildirilmektedir.
FAS Fas / Su Ürünleri Yetiştiriciliği
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.12.2015 tarihli bir yazıda, Fas Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği Geliştirme Ajansı tarafından Batı Sahra’da bulunan Dakla-Oued Ed-Dahab Bölgesi’nde su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik bir proje hazırlandığı, bu çerçevede 6556 hektarlık Bölgeye 878 üretim biriminin kurulabileceğinin tespit edildiği bildirilmektedir. Yazıda, Bölgeye yatırım yapmak isteyebilecek kurum ve kuruluşların ayrıntılı bilgiye www.anda.gov.ma adresinden ulaşabilecekleri hususlarının yanı sıra projeye ilgi duyacak firmalarımız için Türkiye’de bir sunum gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Kasım 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Kasım 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
NORVEÇ Norveç’teki Kamu Alımları ve İhale İlanları
T.C. Oslo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 21.12.2015 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazıda, Norveç Türk İş Adamları Derneği ile Ticaret Müşavirliğimiz tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda; Norveç’teki kamu alımları ve müteahhitlik ilanlarının Derneğin web sayfasında Türkçe olarak yayımlanacağı bildirilmektedir.
ROMANYA Romanya Ekonomik Bilgi ve İşbirliği Teklifleri Bülteni
Romanya ile işbirliği yapmak isteyen yabancılara Romanya Ekonomisi hakkında bilgi sunmak ve karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Romanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan InfoBulletin adlı aylık Bilgi ve İşbirliği Teklifleri Bülteninin 69. Sayısı ekte sunulmaktadır. Romanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısında, söz konusu Bültene http://ccir.ro/ Internet adresinden de ulaşılabileceği belirtilmektedir.
iRAN Rüzgâr Enerjisi Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.11.2015 tarihli bir yazıda, enerji ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren Beheen Ertebat Mehr isimli İran firmasının rüzgâr enerjisi projesine ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla firmalarımıza iletmek istediği bilgi ve belgeler yer almaktadır. Yazıda, İran firmasından temas kurulabilecek kişilerin; [Mohammad Sebt Ahmadi (Tel: +982181704388, +989123552647, e-posta: ahmadi@beheen.com)] ve [Amin Erfani (Tel: +982181704655, +989102005370, e-posta: a.erfani@beheen.com)] olduğu belirtilmektedir. Söz konusu projenin ayrıntılarını içeren dokümanlar ekte sunulmaktadır.
BOSNA HERSEK Fojnica Şehrinde Sağlık Turizmi Alanında Faaliyet Göstermesi Planlanan Otel-Rehabilitasyon Merkezi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.11.2015 tarihli bir yazıda, Saraybosna Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Türk-Bosna Hersek ortak girişimi olan Liva Energy d.o.o. Şirketi’nin Bosna Hersek’in Fojnica şehrinde sağlık turizmi alanında faaliyet göstermesi planlanan otel-rehabilitasyon merkezine ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Yazıda anılan proje kapsamında gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmış olduğu ve ortak yatırımcı arayışında bulunulduğu belirtilmektedir. Liva Energy d.o.o. Şirketi’nden alınan proje raporu ilişikte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ekim 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Ekim 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
BURUNDi Burundi’de Özel Ekonomik Bölge (ÖEB) Kurulması
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.10.2015 tarihli bir yazıda; Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Burundi ekonomisinin uluslararası piyasada rekabet eden sanayiye dayalı bir ekonomiye dönüştürülmesi amacıyla ülkede bir Özel Ekonomik Bölge (ÖEB) kurma planı olduğu bildirilmektedir. Tahmini maliyetinin 106 milyon ABD Doları olacağı kaydedilen proje konusunda Burundi tarafının söz konusu ÖEB’nin ülkemiz firmalarınca kurulmasından memnuniyet duyacaklarını Burundi Büyükelçiliğimize bildirdikleri de belirtilmektedir. Söz konusu projeye ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.
RUSYA Kaluga’da Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.10.2015 tarihli bir yazıda; Moskova Büyükelçiliğimizin Kaluga İli Moskova temsilcisi ve Kaluga Vali Yardımcısı Vladimir Potemkin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Vladimir Potemkin’in Kaluga’da otomotiv, iş makineleri, hayvancılık alanlarında yatırım potansiyelinin bulunduğunu ve anılan bölgede Türk yatırımlarının artırılmasını amaçladıklarını belirttiği ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda ayrıca, Moskova Büyükelçiliğimiz tarafından, Moskova’nın 150 kilometre güneybatısında yer alan Kaluga’nın uluslararası havaalanına sahip olduğu, Rusya Federasyonu’nda yatırım yapılabilir bölgeler sıralamasında birinci grupta yer aldığı ve anılan bölgede son yıllarda ilaç sanayi, lojistik, tarım, elektronik, otomotiv sektörlerinde büyük ölçekli yatırımların yapıldığı bilgilerinin aktarıldığı belirtilmektedir.
ETYOPYA Etiyopya Endüstriyel Ticaret ve Yatırım Fuarı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Arap Endüstriyel İhracatı Geliştirme Federasyonu’nun öncülüğünde, Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Arap Ligi Genel Sekreteri’nin himayelerinde 15-18 Ekim 2015 tarihlerinde Addis Ababa’da "Endüstriyel İhracat ve Yatırım Fuarı" düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu Fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://apex.auied.com/#/ Internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Eylül 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Eylül 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA Smolensk Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Rusya’nın Smolensk Bölgesinden söz edilmekte ve Bölgenin yatırım potansiyelini anlatan tanıtım dosyası sunulmaktadır. Yazıda ayrıca ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Rusya Federasyonu Bölgelerinde KOBİ’lerin Verimli Gelişimi İçin Yabancı Ekonomik Faaliyetlerin Etkisi III. Konferansı
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde Vologda kentinde “Rusya Federasyonu Bölgelerinde KOBİ’lerin Verimli Gelişimi İçin Yabancı Ekonomik Faaliyetlerin Etkisi III. Konferansı” adlı uluslararası etkinliğin gerçekleştirileceği ve Türk iş adamlarının da davet edildiği bildirilmektedir. Konfaransa ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
ARNAVUTLUK Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 06.10.2015 tarihli bir örneği ilişik yazıda; Arnavutluk Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’nın, Spitalla Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi’ni Arnavutluk’un en kalkınmış ikinci bölgesi olan Durrës’te resmi olarak faaliyete açtığı ve anılan bölgenin geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak özel sektör geliştiricileri ve yatırımcılar aradığı bildirilmektedir. Yazıda, firma tekliflerinin 28 Ekim 2015 tarihine kadar kabul edileceği belirtilmektedir.
KAZAKiSTAN ERTYS INVEST-2015 Uluslararası Yatırım Forumu – 7 Ekim 2015 Pavlodar
Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği’nden 28.09.2015 tarihinde Birliğimize gönderilen bir örneği ilişik yazıda; Pavlodar İlinin yatırım olanaklarının tanıtılacağı ERTYS INVEST-2015 Uluslararası Yatırım Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir.
FiLiPiNLER Resmi Nüfus Kayıt Sistemi-Bilgi Teknolojileri Projesi II
T.C. Manila Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 16.09.2015 tarihinde Birliğimize gönderilen bir örneği ilişik yazıda; Filipin Hükümetinin, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Programı (Public-Private Partnership Program) kapsamında 1.59 milyar Filipin Pesosu (yaklaşık 34 milyon ABD Doları) değerindeki Filipin İstatistik Kurumunun Resmi Nüfus Kayıt Sistemi-Bilgi Teknolojileri Projesi II (CRS-ITP2) ile ilgilenen firmaları “Ön Yeterlilik” için teklifte bulunmaya davet ettiği bildirilmektedir.
HiNDiSTAN 2. Pencap Yatırımcılar Zirvesi
Hindistan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 14.09.2015 tarihinde Birliğimize gönderilen bir yazıda; 2. Pencap Yatırımcılar Zirvesi’nin, Pencap Hükümeti’nin ev sahipliğinde, 28-29 Ekim 2015 tarihlerinde SAS Nagar (Mohali) Şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ağustos 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Ağustos 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
HiNDiSTAN Hindistan Hizmetler Sektörü Küresel Sergisi 2016
Hindistan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 14.09.2015 tarihinde Birliğimize gönderilen bir yazıda; Hindistan Hizmetler Sektörü 2. Küresel Sergisi’nin 24-26 Şubat 2016 tarihlerinde Pragati Maidan Yeni Delhi’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Kısaltması GES olan etkinliğe ilişkin broşür 2016, GES 2015 Raporu ve kayıt formu ekte sunulmaktadır.
HiNDiSTAN 2. Hindistan-Orta Avrupa İş Forumu
Hindistan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 11.09.2015 tarihinde Birliğimize gönderilen bir yazıda; 2. Hindistan-Orta Avrupa İş Forumu’nun Hint Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’nun (FICCI) işbirliğiyle 5-6 Ekim 2015 tarihlerinde Bengaluru Şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda, Söz konusu Forum’a katılmak isteyen şirketlerin/katılımcıların www.icebf.in Internet adresinde yer alan online kayıt formunu doldurabilecekleri belirtilmektedir.
iRAN Uluslararası Tahran İli Yatırım Fırsatları Semineri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.09.2015 tarihli bir yazıda; Tahran Valiliği’nce ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen “Uluslararası Tahran ili Yatırım Fırsatları” isimli Seminerin 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca Seminerle ilgili ayrıntılı bilgilere www.tehran-investment.ir Internet adresinden ulaşılabileceği ve seminere katılacak konukların yeme, içme ve konaklama giderlerinin İran tarafınca karşılanacağı belirtilmektedir.
FAS Kenitra Limanı
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan 03.09.2015 tarihli erken uyarı niteliğindeki ilişik yazıda; Fas Ulusal Limanlar Ajansı’nın, Kenitra Limanı’nın geliştirilmesi kapsamında bir ihale yapacağı bildirilmektedir.
iTALYA 20. EXPOSANITA Uluslararası Sağlık Fuarı
İzmir İtalyan Ticaret Odası’ndan alınan bir örneği ilişik iletide; 18-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Bologna’da düzenlenecek olan İtalya’nın sağlık sektöründeki tek fuarı 20. EXPOSANITA Uluslararası Sağlık Fuarı’nda ürünlerini sergilemek isteyen üretici Türk firmalarının standlı katılımlarını organize edecekleri bildirilmektedir.
TACiKiSTAN 2015 Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.08.2015 tarihli bir yazıda; Tacikistan’daki yeni yatırım fırsatlarının tanıtımı, ülkedeki yabancı yatırımların artırılması ve Tacik girişimcilerin yabancı girişimcilerle olan ortaklıklarının geliştirilmesi amacıyla 14 Ekim 2015 tarihinde Duşanbe’de “2015 Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu”nun düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu Foruma ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna www.forumtajikistan.tj Internet adresinden ulaşılabilmektedir.
RUSYA Soçi Uluslararası Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 27.08.2015 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Rusya’nın Soçi Kentinde 2-3 Ekim 2015 tarihlerinde “Uluslararası Yatırım Forumu Soçi – 2015” adlı etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
UKRAYNA Yabancı Yatırımcılar İçin
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden 27.08.2015.tarihinde alınan bir yazıda; Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın yatırımlar konusunda güncellenen Internet web sayfasında ( http://new.mtu.gov.ua ) potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilecek bilgilere http://new.mtu.gov.ua/content/for-investors.html adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
öZBEKiSTAN Özelleştirme İhaleleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.08.2015 tarihli bir yazıda; Dışişleri Bakanlığımızdan iletilen bir notaya atıfta bulunularak, Özbekistan’da yabancı yatırımların teşviki amacıyla bazı iktisadi kamu kuruluşlarının muhtemel yöntemlerle özelleştirilmesi kararının alındığı bildirilmektedir. Yazıda ayrıca söz konusu özelleştirmede yer alan kuruluşlar ve projelere ilişkin ek bilgiye http://www.uzembassy.org.tr/index.php/en/news-a-press-releases/objects-for-sale Internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
BEYAZ RUSYA Belarus Kalkınma Bankası Yatırım Desteği
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.08.2015 tarihli bir yazıda; Minsk Ticaret Müşavirliğimiz ile Belarus Kalkınma Bankası yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde söz konusu Banka tarafından Türk yatırımcılarının destekleneceği ve Belarus’ta yatırım projesi gerçekleştirecek Türk küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) için KOBİ Destek Programı kapsamında ayrıcalıklı finansal desteklerin sağlanabileceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, destek programına ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.brrb.by adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
GÜRCiSTAN Gürcistan Yatırım Forumu (Invest in Batumi 2015) 18-19 Eylül 2015
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.08.2015 tarihli bir yazıda; "Invest in Batumi 2015" adlı uluslararası Yatırım Forumunun, 18-19 Eylül 2015 tarihlerinde Batum’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Foruma ilişkin davet formu ekte sunulmaktadır.
RUSYA “Business Bridge Udmurtia” İş Forumu - 12-16 Ekim 2015
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Udmurtiya Cumhuriyeti’nde 12-16 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak “Business Bridge Udmurtia” adlı İş Forumu’na Türk iş adamlarının da davet edildiği bildirilmektedir. Forum konusundaki tüm bilgilerin Udmurtiya Cumhuriyeti KOBİ’ler Koordinasyon Merkezinin web sayfasından edinilebileceği ve ayrıca ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
IRAK Uluslararası Babil Fuarı - 10-13 Şubat 2016
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.08.2015 tarihli bir yazıda; 10-13 Şubat 2016 tarihlerinde Irak'ın Babil vilayetinde ticaret, sanayi ve tarım alanlarında yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yönelik Uluslararası Babil Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.
AZERBAYCAN Azerbaycan Sanayi Kataloğu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.08.2015 tarihli yazıda; Azerbaycan’da faaliyet gösteren yerli üreticiler ve ürünlerle ilgili bilgilerin yer aldığı Azerice / İngilizce dillerindeki Sanayi Kataloğuna http://senaye.gov.az/en/senayeshme/publications adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.
HONG KONG Invest Hong Kong Temsilcilik Ofisi
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 10.08.2015 tarihinde gönderilen iletide, yabancı yatırımların Hong Kong’a çekilmesi, yatırımcıların Hong Kong’daki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla bir Hükümet kuruluşu olarak faaliyet gösteren Invest Hong Kong’dan (lnvestHK) alınan ilişik yazıda; anılan Kuruluşun 2016 yılı için Türkiye temsilciliğine aday olabilecek; yatırım geliştirme, ekonomik kalkınma veya uluslararası iş geliştirme alanlarında deneyimli firmalar aradığı belirtilmektedir. Türkiye’de yerleşik, söz konusu pozisyona ilgi duyan danışmanlık firmalarının, iş yapma kabiliyetleri ile yatırım geliştirme, ekonomik kalkınma veya uluslararası iş geliştirme alanlarındaki deneyimlerini içeren İngilizce şirket profili ve niyet bildirimlerini 28 Ağustos 2015 tarihi saat 14:00’a kadar, IPConsultant@investhk.gov.hk adresine e-posta yoluyla iletmeleri istenmektedir. Yazıda sadece seçilen firmaların bilahare resmi tekliflerini vermek üzere davet edilecekleri ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.InvestHK.gov.hk adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’da Doğrudan Yatırımların Teşvikine İlişkin Bilgi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.08.2015 tarihli bir yazıda; Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atıfta bulunularak, Karadağ’da doğrudan yatırımların teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan fonların kullandırılmasına ilişkin başvuru sürecinin başladığı, bu sürecin 1 Eylül 2015 tarihine kadar süreceği belirtilmektedir. Konu hakkındaki ayrıntılı bilgiye Karadağ Hükümetinin Resmi Web Sitesi üzerinden de erişilebileceği bildirilmektedir.
MACARiSTAN Macaristan Kalkınma Merkezi Tarafından AB ihalelerinin Duyurulduğu bir Internet Sitesi Açılmıştır
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan 31.07.2015 tarihli yazıda, Budapeşte Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Macaristan’ın HATC ve Hungary Matters adlı haber bültenlerinde 29 Temmuz günü yayımlanan makalelerde Macaristan Kalkınma Merkezi (Hungarian Development Centre) tarafından AB fonlarıyla finanse edilen ihalelerin duyurulduğu bir Internet sitesinin (http://palyazat.gov.hu) kullanıma açıldığı bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu site üzerinden Macar Hükümetin aracılığına ihtiyaç duyulmadan ihalelere doğrudan başvuruda bulunulabildiği, sitede hâlihazırda 1,5 milyar Avro tutarında 60 kamu ihalesi hakkında ilan yer aldığı, Macar Hükümeti tarafından geçtiğimiz Aralık ayında kurulan Macaristan Kalkınma Merkezi’nin Macar vatandaşlarının AB fonlarına erişimini kolaylaştırmak üzere faaliyet gösterdiği ve Budapeşte’deki söz konusu Merkez’in Brüksel’de de bir ofisinin bulunduğu belirtilmektedir.
UKRAYNA Ulaştırma Alanındaki Yatırım Projeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.07.2015 tarihli bir yazıda; Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından Ukrayna’nın ulaştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik projelere yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek için hazırlanan ilişik sunumun bir yazı ekinde Kiev Ticaret Müşavirliğimize iletildiği ve yazıda ayrıca, Ukrayna Altyapı Bakanlığının güncellenmiş internet sayfasında (http://new.mtu.gov.ua/content/for-investors.html) potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilecek bilgiler bulunduğu belirtilmektedir.
FiLDiŞi SAHiLi Çöp Toplama İhalesi
T.C. Abidjan Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 29 Temmuz 2015 tarihinde alınan erken uyarı niteliğindeki bir iletide, Fildişi Sahili ticari başkenti Abidjan’da “Çöp Toplama” ihalesi yapılacağı bildirilmektedir.
FAS Afrika İhale İlanları
Kurdukları ihale portalı üzerinden 1993 yılından beri Afrika’daki ihale ve satın alma taleplerini yayınladıklarını ve ayrıca proje bilgileri ve haberleri, sonuç ilanları, alıcının profili, ülke profili, sektör profili, şartname, ihale ve öncesi toplantılara katılım vb. hizmetleri sunduklarını ifade eden firma, ilişik yazıyı göndererek Ülkemizdeki şirketlerle işbirliği yapmak istediklerini bildirmiştir.
RUSYA Goodexport 2015
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “GOODEXPORT 2015” adlı İhracat Forumunun 30 Eylül 2015 tarihlerinde Sankt Petersburg’da yapılacağı bildirilmektedir.
RUSYA Tarım Fuarı
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Altın Sonbahar adlı 17. Rusya Tarım Fuarı’nın 8-11 Ekim 2015 tarihlerinde Moskova’da yapılacağı bildirilmektedir.
RUSYA Enerji Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, 15. Rusya Enerji Forumu’nun 20-23 Ekim 2015 tarihlerinde Rusya’nın Ufa kentinde yapılacağı bildirilmektedir.
RUSYA Açık İnovasyonlar Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Açık İnovasyonlar adlı 4. Moskova Uluslararası Forumu’nun 28 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Moskova'da düzenleneceği bildirilmektedir.
KAMERUN 1. Kamerun Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.07.2015 tarihli bir yazıda; 25-27 Kasım tarihlerinde Kamerun Yatırım Teşvik Ajansı ve Kamerun Maden, Sanayi, ve Teknolojik Gelişme Bakanlığı işbirliğinde "Yatırımlarla Kalkınma" temalı 1. Kamerun Yatırım Forumu'nun düzenleneceği bildirilmektedir.
ANGOLA Angola’daki Yatırım ve Vergi Mevzuatı
Türk firmalarının Angola’da kuracakları ilişkilerde daha gerçekçi ve doğru bilgilerle donatılmasına yardımcı olmak amacıyla Luanda Ticaret Müşavirliğimizin Angola’daki yatırım ve vergi mevzuatına ilişkin hazırladığı bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ukrayna Özelleştirme Mevzuatı
29 Mayıs 2015 tarihli duyurumuzda, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 12 Mayıs 2015 tarihli ve 271 sayılı 2015 yılında Şeffaf ve Rekabete Dayalı Özelleştirme Yapılmasına İlişkin Karar’ı uyarınca Ukrayna’da madencilik sanayi, enerji, tarım, ulaştırma, makine imalatı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren 300’den fazla devlet işletmesinin açık artırma yoluyla özelleştirileceği bilgisi yer alıyordu. Buna ek olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.07.2015 tarihinde iletilen (Kiev Ticaret Müşavirliği kaynaklı) Ukrayna özelleştirme mevzuatına dair genel bilgiler, özelleştirilecek varlıkların sınıflandırılması ve sürece dair açıklamalar ile ilk aşamada özelleştirilmesi planlanan işletmeler hakkında detayları içeren dokümanlar ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Haziran 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Haziran 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ Yatırımcı Teşvik Bildirisi
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan ekli yazıda, Karadağ Kalkınma Sekretaryasının iş imkânı yaratan yerli ve yabancı yatırımcılara verilecek teşvikler konusunda yayınladığı bir bildiriden söz edilmekte ve bilgi alınabilecek web sitelerinin adresleri bildirilmektedir.
RUSYA SOCHI 2015 Uluslararası Yatırım Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, “SOCHI 2015 Uluslararası Yatırım Forumu”nun 1-4 Ekim 2015 tarihlerinde Soçi Kentinde yapılacağı bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, Yatırım Forumu hakkında ayrıntılı bilgilerin http://www.forumkuban.com/ sitesinden edinilebileceği ve söz konusu etkinliğe ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Lisma Sanayi Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Sanayi Bölgesi Lisma hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA Alexandrovsky Yatırım Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Yatırım Bölgesi Aleksandrovski hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA Saratov Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Saratov Bölgesi’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA Rabeks Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Sanayi Bölgesi Rabeks hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
SENEGAL Senegal Yatırım Projeleri
Senegal Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projelerinin Finansmanı 1. Forumu 5-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dakar’da gerçekleştirilmiş olup, söz konusu Forumun programı ile 2035 yılını hedefleyen Yükselen Senegal Planı bünyesinde öncelikli 15 büyük yatırım projesine ilişkin bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Ukrayna Özelleştirme İhaleleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.05.2015 tarihli bir yazıda; Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 12 Mayıs 2015 tarihli ve 271 sayılı “2015” yılında “Şeffaf ve Rekabete Dayalı Özelleştirme Yapılmasına İlişkin Kararı” uyarınca Ukrayna’da madencilik sanayi, enerji, tarım, ulaştırma, makine imalatı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren 300’den fazla devlet işletmesinin açık artırma yoluyla özelleştirileceği ifade edilmektedir. Yazıda ayrıca, özelleştirilecek olan devlet teşekkülleri arasında yer alan ve elektrik enerjisi üretimi yapan “Tsentrenergo”, Ukrayna’nın en büyük fosfatlı gübre üreticilerinden “Sumıhimprom”, en büyük amonyak ve üre üreticilerinden “Odeskiy Proportovıy Zavod” ile benzeri şirketlerin de bulunduğu ve ayrıntılı bilgi için Kiev Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçilmesinde yarar görüldüğü vurgulanmaktadır. Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 12 Mayıs 2015 tarihli Kararının Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.
TUNUS Tunus Yatırım Forumu 2015
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.05.2015 tarihli bir yazıda; Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı tarafından 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde Tunus'ta "Tunus Yatırım Forumu 2015" etkinliğinin düzenleneceği ve www.tunisiainvestmentforum.tn web adresinden etkinlik ile ilgili bilgi edinilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.
IRAK Irak Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.05.2015 tarihli bir yazıda; Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın kendi bünyesindeki şirketlere ait bazı fabrikaların çalışır hale getirilmesi için yatırım fırsatları yaratmayı planladığı; konu ile ilgili ilave bilgilerin invest@industry.gov.iq e-posta adresi aracılığıyla temin edilebileceği bildirilmiştir.
MOLDOVA Özelleştirmeler
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.05.2015 tarihli yazıda, 2015 yılında Moldova’daki özelleştirmelere ilişkin bilgiler verilmektedir. 2015 yılında 3 devrede yapılacağı belirtilen özelleştirmelerin ilki olup, Nisan-Mayıs Devresine ilişkin yayınlanan özelleştirmeler listesi ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Nisan 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Nisan 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
FAS Fas Enerji Yatırımları
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.05.2015 tarihli bir yazıda; Fas Enerji, Maden, Su ve Çevre Bakanı Abdelkader Amara’dan Fas’ın özellikle Cezayir sınırında bulunan Oujda-Errachidiya Bölgesi’nin kobalt, altın, gümüş, kurşun, çinko gibi birçok zengin maden rezervine sahip olduğu bilgisinin edinildiği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, Faslı Bakanın, ülkemizin maden arama ve çıkarma alanındaki deneyimlerinden faydalanmak istediklerini, ülkemizin doğalgaz, elektrik, jeotermal ve hidroelektrik alanında edindiği deneyimlerin Fas’a aktarılmasını arzuladıklarını ve firmalarımızın Fas’ta 2016 yılının ikinci yarısından itibaren açılacak ihaleleri takip etmelerinin önemini vurguladığı belirtilmektedir.
RUSYA Offshore Petrol ve Gaz Uluslararası İhtisas Fuarı ve Konferansı
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği, Rus Arktik ve Bağımsız Devletler Topluluğunda Petrol ve Gaz Sahalarının Geliştirilmesi konulu Uluslararası İhtisas Fuarı ve Konferansının 15 - 18 Eylül 2015 tarihlerinde Sankt-Petersburg’da gerçekleştirileceğini ve söz konusu etkinliğe ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir.
RUSYA Teknoprom Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği, Teknoprom 2015 Forumunun 4-5 Haziran 2015 tarihinde Novosibirsk kentinde gerçekleştirileceğini ve söz konusu Foruma ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Forum hakkında ayrıntılı bilgiler http://forumtechnoprom.com/?language=en sitesinde bulunmaktadır.
RUSYA Kimya Forumu
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği, “Büyük Kimya” adlı Forumun 21-22 Mayıs 2015 tarihinde Başkortostan'da gerçekleştirileceğini ve söz konusu Foruma ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Forum hakkında ayrıntılı bilgiler http://www.ufachemistry.ru/en/ sitesinde bulunmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’ın Nikşiç Belediyesince 2015 Yılında Yapılacak Müteahhitlik İhaleleri
Nikşiç Belediyesi’nin 2015 yılında açacağı inşaat ihalelerinin listesi, T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
SENEGAL Senegal Kamu-Özel Ortaklığı Projelerinin Finansmanı Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 03.04.2015 tarihli bir yazıda, Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Senegal Kamu-Özel Ortaklığı Projelerinin Finansmanı Forumunun ilkinin, 5-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dakar’da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Senegal Yatırımların Teşviki, İşbirliği ve Kamusal Telehizmetlerin Geliştirilmesi Bakanlığı tarafından “AmeTrade West Africa”nın organizasyonuyla düzenlenen Foruma uluslararası yatırımcıların, Senegal özel sektör temsilcilerinin, kamu-özel ortaklığı uzmanlarının, finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, kalkınma ortaklarının, bağışçıların ve hizmet sektöründen temsilcilerin katılması planlanmakta olduğu kamu-özel ortaklığı projeleri ile projelerin finansmanına yönelik güncel araçların sunulacağı Forumda toplantıların, teknik atölyelerin ve sergilerin düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Dışişleri Bakanlığımızın konuya ilişkin yazısında, Dakar Büyükelçiliğimizce söz konusu Foruma hazırlık çerçevesinde Senegal makamlarınca bilgilendirme amaçlı bir toplantı düzenlendiği, Büyükelçimizin anılan toplantı marjında görüştüğü Yatırımların Teşviki, İşbirliği ve Kamusal Telehizmetlerin Geliştirilmesi Bakanı Khoudia Mbaye’ye atıfla ülkemizin kalkınma alanında kaydettiği başarıların yakından takip edildiği, açılışı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapılacak söz konusu Foruma önem atfedildiği, Senegal kalkınma planı çerçevesinde büyük çaplı ve uzun vadeli önemli yatırımların belirlendiği, Türk firmalarının da Foruma katılmalarının arzu edildiği bildirilmektedir. Cumhurbaşkanı Sall’in 2012 yılında iktidara gelmesiyle kabul edilen “Yükselen Senegal Planı”nda (Senegal Emerging Plan - PSE) yer alan ve 2035 yılına uzanan bir dönemi kapsayan yaklaşık 49 projenin ülkemiz özel sektör temsilcilerinin dikkatine getirilmesinin yararlı olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Türk şirketi Summa tarafından inşa edilen Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezinde düzenlenmesi öngörülen Foruma ait broşür, taslak program ve kayıt formu ekte sunulmaktadır.
SLOVENYA Slovenya’da Özelleştirilecek Devlet Şirketleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.04.2015 tarihli bir yazıda, Ljubljana Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Slovenya’da bazı devlet şirketlerinin özelleştirileceği bildirilmektedir. Ticaret Müşavirliğimizin söz konusu özelleştirmeye ilişkin notu ekte sunulmaktadır.
ÇiN Çin Halk Cumhuriyeti Gıda ve İçecek Sergisi
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, sergi organizatörü Comexposium Grup tarafından 6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyetinin Şanghay kentinde gıda ve içecek sergisi düzenleneceği ve sergiyle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.sialchina.com adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
iTALYA Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı’nın Özelleştirilmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Cenova’ya bir ziyaret gerçekleştiren Roma Büyükelçimizin İtalyan yetkililer tarafından Cenova şehir merkezine 6 km. uzaklıktaki Cristoforo Colombo Havalimanı’nın kullanımının artırılmasını sağlamak için özelleştirileceği konusunda bilgilendirildiği ve Havalimanı’nın işletme haklarının Türk yatırımcılara devredilmesinin değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. Cristoforo Colombo Havalimanı’nın 31 Aralık 2027 tarihine kadar işletme hakkını elinde bulunduran “Aeroporto di Genova s.p.a.” Şirketince hazırlanan ve havalimanı ile şirketin misyonu, vizyonu, organizasyon şeması, sunduğu hizmetler ve 2011 – 2013 yılları ekonomik göstergeleri içeren bilgi ve veriler ekte sunulmaktadır.
TÜM ÜLKELER Gelişmekte Olan Piyasalarda 2015/2016 İş Etkinlikleri Takvimi
Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki gelişmekte olan piyasalarda uluslararası iş etkinlikleri (fuar, kongre, konferans, seminer) düzenleyen AME Trade’in 2015-2016 Etkinlik Takvimi ekte sunulmaktadır. AME Trade, 7 Nisan 2015 tarihli duyurumuzda bahsi geçen “Senegal Kamu-Özel Ortaklığı Projelerinin Finansmanı Forumu”nun da organizatörüdür.
MALi CUMHURiYETi Mali’deki Yatırım Olanakları
Mali’deki yatırım olanakları konusunda T.C. Bamako Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nce hazırlanan bilgi notu, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Mart 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Mart 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’daki Belediyelerin ve İnşaat Firmalarının İletişim Bilgileri
2015 yılında Karadağ belediyelerinde müteahhitlik alanında yapılacak ihaleler konulu 25.03.2015 tarihli duyurumuzdan sonra firmalarımızdan gelen talepler üzerine, T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Karadağ belediyelerinin ve Karadağ’da faaliyet gösteren inşaat firmalarının iletişim bilgileri de gönderilmiştir. İnşaat firmalarının listesi ekte sunulmaktadır. Karadağ belediyelerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’ın Bar ve Danilovgrad Belediyelerinin 2015 Yılında Müteahhitlik Alanında Yapacakları İhaleler
Karadağ’ın Bar ve Danilovgrad Belediyelerinin 2015 yılında müteahhitlik alanında yapacakları ihalelerin listesi, T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
SIRBiSTAN Sırbistan Yatırım Ortamı
Sırbistan’ın yatırım ortamı hakkında Sırbistan Yatırımları ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan (SlEPA) edinilen raporun bir örneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır. Sırbistan’a yatırım yapmayı planlayan firmalarımız için önemi vurgulanan söz konusu yazıda; 2015 yılı Mayıs ayı içerisinde Sırbistan Ekonomi Bakanlığı, Sırbistan Ticaret Odası, Sırbistan Özelleştirme Ajansı yetkilileri tarafından katılım sağlanacak bir Yatırım Forumu düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir. Bu kapsamda, Sırbistan’a yatırım yapmaya ilgi duyan firmalara ilişkin bilgilerin 28 Nisan 2015 tarihine kadar tarafımızdan Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesi istenmektedir.
LETONYA CUMHURİYETi Ventspils Limanı
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan 25.03.2015 tarihli yazıda; Riga Büyükelçiliğimizce Letonya’nın Ventspils şehrine bir ziyaret gerçekleştirildiği ve söz konusu ziyaret çerçevesinde görüşülen Ventspils Serbest Liman idarecilerinin, Büyükelçiliğimize Ventspils Serbest Limanını tanıtan ilişik sunumu verdikleri bildirilmektedir. Yazıda, Serbest Liman idarecilerinin vergi konusunda yabancı yatırımcılara önemli imkânlar sunduklarını ifade ettikleri de belirtilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi 2015 Yılında Karadağ Belediyelerinde Müteahhitlik Alanında Yapılacak İhaleler
2015 Yılında Karadağ belediyelerinde müteahhitlik alanında yapılacak ihalelerin listesi, T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi 2015 yılında Karadağ’da Özelleştirilecek Firmaların Listesi
2015 yılında Karadağ’da açık ihale usulü yoluyla ve Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi satışı ile özelleştirilecek firmaların listesi ile Kamu-Özel sektör ortaklığı yoluyla kiraya verilecek menkullerin listesi T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü Tarafından 2015 Yılında İhalesi Yapılacak Olan Projeler
Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihalesi yapılacak olan projelerin listesi T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
RUSYA Leningrad Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Leningrad Bölgesi’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, söz konusu özel ekonomik alana ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA EXPO CENTER
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın EXPO CENTER adlı fuar merkezi, fuar takvimi ve projeleri hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, söz konusu fuar merkezine ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA Pskov Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Pskov Bölgesi’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Şubat 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Şubat 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
ALMANYA Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-IHK) “İş Birliği Talebi” Hizmeti
Türk-Alman ikili iş dünyasının buluşma ve iletişim platformu olan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), “İş Birliği Talebi” hizmeti ile Almanya ve Türkiye’de uygun iş ortağı, tedarikçi, distribütör bulma konusunda yardımcı olmakta ve talepleri, aylık TD-IHK Haber Bülteni, web sitesi ve dağıtım ağları üzerinden çok sayıda Türk ve Alman Ticaret ve Sanayi Odalarına ve ilgili şirket ve kurumlara ulaştırmaktadır. Odanın söz konusu hizmeti ile ilgili broşürü ekte sunulmaktadır.
ALMANYA TD-IHK Şubat 2015 Haber Bülteni
Türk-Alman ikili iş dünyasının buluşma ve iletişim platformu olan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-IHK), ikili ekonomik ilişkilerdeki güncel gelişmeler hakkında ilgilileri haberdar etmek için yayınladığı aylık TD-IHK Haber Bülteni’nin Şubat 2015 sayısı ekte sunulmaktadır. TD-IHK, Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan bir protokol gereği, 2004 yılında kurulmuştur. Almanya‘yı veya Türkiye‘yi ilgilendiren her türlü ekonomik konuda, kuruluşlarla, hizmet sektörüyle aracı ve buluşma noktası olarak temas halinde olan TD-IHK, Almanya’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin çıkarlarını savunup, onların yerel ve federal düzeydeki başlıca toplumsal ve ekonomik kurumlarla bütünleşmesine yardımcı olmaktadır.
BOSNA HERSEK Bosna Hersek Metal İşleme Sektöründe İşbirliği ve Ortak Yatırım İmkânları
Bosna Hersek’te yerleşik DUBOS d.o.o. yatırım danışmanlık şirketinin Bosnia Steel Center (BSC Ltd) adına Bosna Hersek ve Avrupa pazarına yönelik olarak metal işleme sektöründe ülkemiz firmaları ile işbirliği ve ortak yatırım imkânları konularında hazırladığı sunum ve proje raporu, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınmakla ekte sunulmaktadır. Konuyla ilgilenen firmalarımız, Müşavirliğimiz (saraybosna@ekonomi.gov.tr) ile bağlantı kurabilirler.
TATARiSTAN Tataristan Yatırım Projeleri
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Tataristan’da uygulanması planlanan yatırım projeleri hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen projeler listesi ekte sunulmaktadır.
BEYAZ RUSYA 2015 Yılında Belarus’ta Düzenlenen Ticaret Fuarları Takvimi
Belarus Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 11 Şubat 2015 tarihinde alınan bir örneği ilişik yazı ve ekinde, 2015 yılında Belarus’ta kendilerinin ya da iştirakleri olan uluslararası fuar işletmecisi “Belinterexpo” ile ortaklaşa düzenledikleri önemli ticaret fuarlarının takvimi yer almaktadır. Yazıda, Belinterexpo hakkında kısa bir bilgi verilmekte ve Belarus Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki ulusal sergilerinin ve yabancı ülkelerin Belarus Cumhuriyeti’ndeki ulusal sergilerinin ve ayrıca kendisine ait bir dizi sergi projelerinin organizasyonunu yaptığı ifade edilmektedir.
PAKiSTAN Pakistan’da Enerji ve Altyapı Sektörlerinde Yatırım Olanakları
Pakistan Yatırım Kurulu (Board of Investment) tarafından yayınlanan ve başta enerji ve altyapı sektörleri olmak üzere Pakistan’daki yatırım olanakları konusunda bilgiler içeren broşürler, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilmiştir. Pakistan Yatırım Kurulu’nun PDF formatında da yayınladığı broşürler, dijital ortamda incelenebilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Pljevlja II Termik Santrali Projesi
Karadağ Cumhuriyeti’ndeki Pljevlja II Termik Santrali Projesine ilişkin İngilizce dilindeki bilgi notları, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalyan Ticaret Odası Derneği Ocak 2015 Dergisi
İtalya ile ilgili ekonomik veriler, iş olanakları, İtalya’daki yakın tarihli fuarlar, aday üyeler, haberler vb. bilgileri duyurmak amacıyla İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından hazırlanan Ocak 2015 elektronik dergisi ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA LOTUS Özel Ekonomik Alanı
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Astrakhan bölgesinde kurulan LOTUS adlı özel ekonomik alan hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, söz konusu özel ekonomik alana ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
MISIR Yenilenebilir Enerji Yatırımları - Tarife Garantisi Projesi
Mısır Konsolosluğu Ticaret Ofisinden alınan bir örneği ilişik yazıda; Mısır Hükümetinin, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını destekleyen etkin yatırımları teşvik etmek için Tarife Garantisi uygulamasını hayata geçirdiği bildirilmektedir. Tarife Garantisi Sistemine katılacak yatırımcıların yeterliliğini belirlemek için aranan koşullar ve Tarife Garantisi Sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı birleştirilmiş belge ekte sunulmaktadır.
MISIR Yenilenebilir Enerji Yatırımları - Tarife Garantisi Projesi
Mısır Konsolosluğu Ticaret Ofisinden alınan bir örneği ilişik yazıda; Mısır Hükümetinin, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını destekleyen etkin yatırımları teşvik etmek için Tarife Garantisi uygulamasını hayata geçirdiği bildirilmektedir. Tarife Garantisi Sistemine katılacak yatırımcıların yeterliliğini belirlemek için aranan koşullar ve Tarife Garantisi Sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı birleştirilmiş belge ekte sunulmaktadır.
HIRVATiSTAN Tourist Zone Paska rebra 3-West Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Hırvatistan’daki Pag Adası’nda bulunan yüksek kategoride yer alan turizm tesisi “Tourist Zone Paska rebra 3-West” Projesi için stratejik ortaklar arandığı bildirilmekte ve proje sahibi Quaestor Pag Ltd. Firmasının söz konusu Projeye, Türk yatırımcıların da katılmasını arzuladığı belirtilmektedir.
TACiKiSTAN Tarım Projeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülkü Yönetimi Komitesi’nin Tacikistan’daki tarım alanındaki yatırım projelerine ilişkin bir liste yayınlandığı ifade edilmektedir. Yazıda ayrıca, ekte sunulan yatırım projeleri hakkında Duşanbe Ticaret Müşavirliğimiz ile bağlantı kurulabileceği belirtilmektedir.
BOSNA HERSEK Polihem ve Aida Fabrikaları Yatırım Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir örneği ilişik yazıda; Bosna Hersek'in Tuzla bölgesinden Polihem ve Aida fabrikalarının yatırımcı arayışında olduğu bildirilmektedir.
RUSYA Astrahan Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın özel ekonomik alanı Astrahan Bölgesi’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA Tolyatti Özel Ekonomik Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya’da yer alan Tolyatti adlı Özel Ekonomik Bölgesi hakkında bilgileri içeren Internet sitesinin bulunduğu ifade edilmektedir. Temsilcilik yazısında, Tolyatti Özel Ekonomik Bölgesi ile ilgili bilgilerin http://oeztogliatti.ru/en web sayfasından edinilebileceği ve ilgi duyan Türk şirketlerinin, Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Autoinvest 2015
Rusya’nın Sankt Petersburg kentinde 18-20 Şubat 2015 tarihlerinde oto sanayiinde yatırımlar konusunda uygulanacak Auto Invest 2015 adlı uluslararası konferans düzenlendiği, konferans hakkında bilgilerin http://eng.autoinvest-russia.ru web sayfasından edinilebileceği ve ilgi duyan Türk şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Rusya’da Uygulanan Devlet Garantileri
Rusya’da uygulanan devlet garantilerini içeren dosya ekte sunulmaktadır.
RUSYA Mordovya Cumhuriyeti’ndeki Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.12.2014 tarihli yazıda; Mordovya Cumhuriyeti Hükümet Başkan Yardımcısı Vladimir Mazov başkanlığındaki bir heyetin, 05.12.2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirdikleri ve yapılan toplantıda, Mordovya Cumhuriyeti’ndeki yatırım olanaklarına ilişkin bilgiler verildiği ifade edilmektedir. Mordovya Cumhuriyeti’nin yatırım potansiyelini içeren sunumun Türkçe bölümü ekte sunulmaktadır.
ÇEK CUMHURiYETi Prag Hilton Otelinin Satışı
T.C. Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 11.11.2014 tarihinde alınan örneği ekli yazıda The Hilton Prague Otelinin satışa çıkarıldığı bildirilmektedir.
FiLiPiNLER Filipinler Milli Savunma Bakanlığı’nın Yabancı Tedarikçilere Yönelik Çalıştayına Davet
T.C. Manila Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 05.11.20147 tarihinde iletilen ekli belgede, Filipinler Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri tarafından üstlenilen modernizasyon projeleri kapsamındaki satın alma işlemlerinin başarılı olmasını sağlamak için tüm gerekli tedbirleri almak amacıyla düzenlenen çalıştaya, ülkemizdeki tedarikçi ve üretici firmaların temsilcilerinin de davet edildiği ifade edilmektedir.
NiJERYA Nijerya’da Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Tanıtımı
Nijerya’da 134 hektarlık bir alanda kamu-özel ortaklığında gerçekleştirilecek olan yeni bir projenin tanıtımının (beş yıldızlı otel, uluslararası standartlarda alışveriş merkezi, çok katlı otopark, rekreasyon parkları ve ofis inşası ve tiyatro binalarının yenilenmesi) 6 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
NiJERYA Nijerya Havaalanı İşletmeciliği Özelleştirmeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 27.10.2014 tarihinde gönderilen bir örneği ilişik yazıda; Nijerya Havalimanlarının 2015 yılı içerisinde özelleştirme ihalelerinin yapılacağı bildirilmekte ve söz konusu yazı ile birlikte gönderilen bazı gazete haberleri ekte sunulmaktadır.
RUSYA Smolensk Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Smolensk Bölgesinin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen tanıtım dosyası ekte sunulmaktadır.
RUSYA Türk Yatırımcıları Rusya’nın Kirov Bölgesine Yatırıma/İşbirliğine Davet Ediliyor
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Kirov Bölgesi Kalkınma Kuruluşu’nun "Vyatskiye Polyany" Şehrindeki sanayi bölgesindeki yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için Türk yatırımcıları yatırıma/işbirliğine davet ettiği bildirilmektedir. Temsilcilik yazısında, işbirliğine ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabilecekleri belirtilmektedir. “Corporation of Development of Kirov Region” kuruluşunun davet yazısı ekte sunulmaktadır.
TAYVAN Tayvan Yatırım Olanakları ve Altyapı Projeleri
Tayvan’da özel sektörün yatırım yapabileceği projeler ile devletin özel sektöre yaptıracağı altyapı projeleri hakkında T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 23.10.2014 tarihinde gönderilen yazı ile söz konusu projelerin yer aldığı İngilizce katalog ekte sunulmaktadır.
PAKiSTAN Khyber Pakhtunkhwa Hükümetinin Yatırım Daveti
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden gönderilen yazı ve ekinde, Pakistan Hayber Pakhtunva eyaleti hükümetinin, özel sektör firmalarını Yap-İşlet-Devret (BOT) temelinde 12MW- 300MW aralığında hidroelektrik projeleri geliştirmek üzere yatırımda bulunmaya ve “Ön Yeterlilik” almak için ilgi beyanında bulunmaya davet ettiği bildirilmektedir.
KAZAKiSTAN Kazakistan Çimkent Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 30.09.2014 tarihinde gönderilen ekli yazıda; 15 Eylül 2014 tarihli duyurumuzda 3-4 Ekim 2014 tarihinde yapılacağı bildirilen Güney Kazakistan-Çimkent Yatırım Forumu’nun 7 Kasım 2014 tarihine ertelendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazı ile birleştirilen Forum Programı, pdf biçimli dosya olarak sunulmaktadır.
TACiKiSTAN “Duşanbe 2014 Ekonomi ve Yatırım Forumu” ve "Leadership Forum: Tajikistan at the crossroads"
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 29.09.2014 tarihinde gönderilen bir yazıda; 15 Ekim 2014 tarihinde “Duşanbe 2014 Ekonomi ve Yatırım Forumu” öncesinde 14 Ekim 2014 tarihinde “Financial Times-EBRD” tarafından “Leadership Forum: Tajikistan at the crossroads” adlı etkinliğin düzenleneceği ve daha ayrıntılı bilgilere www.ft-live.com/tajikistan adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
KAZAKiSTAN Kazakistan / Elma Çiftliği Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda, Kazakistan’da küçük ölçekli elma çiftlikleri Projesinin gerçekleştirilmesi için Türk şirketlerinin de “anahtar teslimi yüklenici” koşullarına göre projeye katılımının istendiği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, konuyla ilgilenen mühendislik firmalarımızın, Projenin gerçekleştirilmesi konusunda Astana Ticaret Müşavirliğimiz ve Astana Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçmelerinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.
RUSYA Stavropol Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Stavropol Bölgesinin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen pdf dosyası ekte sunulmaktadır.
RUSYA Yatırım Forumu: Investment days of Ryazan Region
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği, Rusya'nın Ryazan kentinde 7-8 Ekim tarihlerinde Investment days of Ryazan Region adlı bir forumun düzenleneceğini ve Türk iş adamlarının da davet edildiğini bildirmiştir. Temsilcilik, forumlarla ilgili belgeleri Birliğimize göndermiş ve söz konusu foruma ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Belgeler tarafımızca birleştirilmiş olup, bir pdf dosyası biçiminde ekte sunulmaktadır.
RUSYA Uluslararası Forum: Sanayileşme
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği, Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde 25 Kasım’da Sanayileşme adlı uluslararası forum düzenleneceğini bildirmiştir. Söz konusu Forum hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.
RUSYA Uluslararası Enerji Forumu: Rugrids Electro
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği, Rusya'nın başkenti Moskova'da 15-17 Ekim tarihlerinde Rugrids Electro adlı Uluslararası Enerji Forumu’nun düzenleneceğini ve söz konusu Foruma ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Forum hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.
ROMANYA Türkiye-Romanya İş ve Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda, 30 Eylül 2014 tarihinde Romanya Bükreş’te Türkiye-Romanya İş ve Yatırım Forumu’nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
CEZAYiR Kuzey Afrika Petrol ve Doğal Gaz Zirvesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda, 7-9 Aralık 2014 tarihleri arasında 9.’su Cezayir’de gerçekleştirilecek Kuzey Afrika Petrol ve Doğal Gaz Zirvesi’nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
AZERBAYCAN Türk Konseyi Üçüncü Toplantısı- Bakü
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda, Türk Keneşi Üçüncü İş Forumu ile Türk İş Konseyi Üçüncü Toplantısı’nın 24 Ekim 2014 tarihinde Bakü’de düzenleneceği bildirilmektedir.
HiNDiSTAN Küresel Yatırımcılar Zirvesi 9-10 Ekim 2014
Hindistan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Birliğimize gönderilen bir örneği ilişik yazıda, Madhya Pradesh Eyaleti Hükümeti’nce Eyaletin kalkınması amacıyla yerli ve yabancı yatırımcıların ülkenin ticari merkezi olan Bölgeye çekilmesi için 9-10 Ekim 2014 tarihlerinde “Küresel Yatırımcılar Zirvesi” düzenlendiği bildirilmektedir.
TACiKiSTAN Duşanbe Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda 15 Ekim 2014 tarihinde “Duşanbe 2014 Ekonomi ve Yatırım Forumu”nun yapılacağı bildirilmektedir. Başvuru Formunu indirmek için lütfen tıklayınız.
PORTEKiZ Türkiye-Portekiz JETCO Toplantısı ve İş Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda, 24 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'da Türkiye-Portekiz JETCO II. Dönem Toplantısı yapılacağı ve eş zamanlı olarak Türkiye-Portekiz İş Forumu’nun da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
KOLOMBiYA Güç, İlke ve İlerleme: Yıkıcı Değişimin Ortasında Liderliğin Etkin Kılınması
A.T. Kearney’s Küresel İşletme Politikaları Konseyi’nin 25. Yıllık CEO lar Toplantısını 22-24 Temmuz 2014 tarihlerinde Kolombiya’nın Cartagena de Indias şehrinde düzenlediği bildirilmiştir. Teması, "Güç, İlke ve İlerleme: Yıkıcı Değişimin Ortasında Liderliğin Etkin Kılınması” olan söz konusu Etkinliğin Resmi Raporu ilişikte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Güney Kazakistan Yatırım Heyeti
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda Güney Kazakistan Bölgesi’ne doğrudan yatırımların çekilmesi, aynı zamanda bölgenin yatırım imajını geliştirmek amacıyla 3-4 Ekim 2014 tarihleri arasında “Avrasya Ekonomik Topluluğu Çerçevesinde Yeni Yatırım İmkanları” adı altında bir Forum düzenleneceği bildirilmektedir.
RUSYA Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Forumlar
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde 2014 Eylül ve Ekim aylarında düzenlenen forumlarla ilgili belgeleri Birliğimize göndermiş ve söz konusu forumlara ilgi duyan ve katılmayı düşünen Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Belgeler tarafımızca birleştirilmiş olup, bir pdf dosyası biçiminde ekte sunulmaktadır.
RUSYA Ulyanovsk Konferansı
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesinde 4-5 Aralık 2014 tarihlerinde “Foreign Economic Activities as Factor for Efficient Development of The Russian Federation Regions” adlı uluslararası konferansın yapılacağı ve söz konusu Konferansa Türk iş insanlarının da davet edildiği bildirilmektedir. İlgi duyan Türk şirketlerinin, Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabileceklerinin belirtildiği yazı ile birlikte gönderilen konferans programı ekte sunulmaktadır.
RUSYA Kırım’ın Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden gönderilen ekli belgede, Kırım’ın yatırım potansiyeline ilişkin belgelerin bir zip dosyası biçiminde belirtilen Internet adresinde bulunduğu bildirilmektedir.
SIRBiSTAN Sırbistan Yeni Özelleştirme Kanunu ve Özelleştirme Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazı ve ekinde, Sırbistan hükümetinin, Sırbistan Devletine ait olan birçok şirketi özelleştirmek suretiyle özel sektöre devretme kararı aldığı ve yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanacağı bildirilmektedir. Bu konuda çıkarılan kanun ve kanuna dair özet sunum ile firma listesi ekte sunulmaktadır.
GÜRCiSTAN Gürcistan Uluslararası Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası tarafından 29-30 Ekim 2014 tarihlerinde Tiflis’te “Uluslararası Yatırım Forumu” düzenleneceği bildirilmektedir.
BELÇiKA Avrupa Birliği Devlet Yardımları Hakkında Düzenleme
T. C. Ekonomi Bakanlığı’ndan gönderilen, Avrupa Birliği devlet yardımları hakkında 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin yazının bir örneği ekte sunulmaktadır.
RUSYA İvanovo Bölgesi (Rusya) Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın İvanovo Bölgesi’nin tekstil alanındaki yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verilmektedir. Yazı ile birlikte gönderilen pdf dosyası ekte sunulmaktadır.
ROMANYA Info Bulletin- Romanian Business Offer - 55/2014
Romanya Ekonomisi hakkında bilgilerin ve işbirliği tekliflerinin Dünyaya duyurulması için Romanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayımlanan 55 sayılı aylık elektronik dergi ekte sunulmaktadır.
SRİ LANKA Sri Lanka Yatırım Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda; Kolombo’da 25 Eylül 2014 tarihinde Sri Lanka Yatırım Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir.
RUSYA Kırım’ın Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden gönderilen ekli belgede, Kırım’ın yatırım potansiyelini anlatan Internet Sitesinin adresi verilmektedir.
KAZAKiSTAN Kazakistan'daki Ulaştırma ve Lojistik Merkezlerinin İnşası Projelerine Türk Müteşebbislerinin Katılması
Kazakistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı A. Bekturov'un Kazakistan'daki ulaştırma ve lojistik merkezlerinin inşası projelerine Türk müteşebbislerinin katılması önerisine ilişkin mektubu, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınmakla ekte sunulmaktadır.
RUSYA Sochi 2014 Uluslararası Yatırım Forumu
Rusya'nın Sochi kentinde 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Uluslararası Yatırım Forumu hakkındaki bilgi ekte sunulmaktadır.
ViETNAM Vietnam 127 Proje Duyurusu
Vietnam’ın 2020 yılına kadar yabancı sermaye vasıtasıyla hayata geçirmeyi planladığı 127 projenin listesi ekte sunulmaktadır. Söz konu listede; altyapı, sosyal altyapı, tarım ve üretim-hizmetler başlıkları altında ulaştırma, enerji, su, kentsel atık arıtma ve sanayi bölgeleri için altyapı geliştirme, üniversiteler/ hastaneler/ ilaç fabrikaları/ turizm siteleri inşaatı, yüksek teknolojili tarım bölgeleri kurulması projesi, gıda işleme tesisleri, yeni bir petrol rafineri tesisi ve havacılık ekipmanları üreten bir fabrika projesi gibi projeler yer almaktadır.
RUSYA Soçi Uluslararası Yatırım Forumu Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıya atfen; Rusya Federasyonu Krasnodar Bölge Valiliği tarafından Soçi’deki Olimpiyat Parkı’nda yeralan Medya Merkezi’nde bu yıl 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde 13üncüsü düzenlenecek olan ve Güney Rusya Federal Bölgesi’ndeki en önemli uluslararası tanıtım faaliyetlerinden birisi olan “Soçi Uluslararası Yatırım Forumu”na, ülkemiz yatırımcılarının Novorossisk Başkonsolosluğumuz vasıtasıyla davet edildiği bildirilmektedir. Kamu yönetiminden sorumlu kurumların iyileştirilmesi, bölgenin yatırım ikliminin geliştirilmesi ve yeni yatırım kaynaklarının araştırılması ana başlıklarıyla toplanacak forumun; işadamlarımıza ileriye dönük bakış açıları sunması, yeni iş bağlantıları ve temas imkanları kurması hususlarında fayda sağlayacağı düşünülen Forum’a dair ayrıntılı bilgilere, www.forumkuban.com internet adresinden ulaşılabilmektedir.
AZERBAYCAN Bakü Metro Projeleri
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden gönderilen bir örneği ilişik yazıda; Azerbaycan’da metro proje, inşaat ve işletmesi işleriyle ilgili Bakü Metropolitan Kapalı A.Ş.’nin (BMK), Azerbaycan’daki metro projelerine •ilgi duyan firmalarımızın, Azerbaycan’daki uzun vadeli metro projelerine yönelik olarak tercihen Fransızca bilen, mümkün olmaması halinde İngilizce bilen, metro konusunda tecrübeli ve personeline eğitim de verebilecek yeterlilikte bir Türk mühendisinin bir süreliğine BMK’da görevlendirmesini istediği bildirilmektedir.
FAS Kazablanka Liman Projesi (Wessal Casa-Port)
Fas Krallığı Büyükelçiliği’nden alınan bir örneği ilişik yazıda, Fas'ın en büyük şehri olan Kazablanka’da ekonomiyi canlandırıcı entegre bir projenin başlatıldığı bildirilmektedir. 12 hektar alanda gerçekleştirilecek olan “Wessal Casa-Port” adlı bu büyük ölçekli Projede; bir konut kompleksi, lüks otel, geniş ticari alanlar, iş merkezleri ve dünyanın en büyük metropollerinde görülen yeşil alanlar gibi yapıların yer alacağından söz edilmektedir.
MACARiSTAN Macaristan'da Yeni Kurulmakta Olan Solyom Havayolları Duyurusu
Macaristan’da yeni kurulmakta olan Solyom Havayolları, ülkemizdeki işadamlarını ve yatırım kuruluşlarını Şirketlerinden hisse almaya veya yatırım yapmaya davet ediyor.
FiNLANDiYA Guggenheim Müzesi Mimari Proje yarışması ve Helsinki Altyapı Projeleri Duyurusu
Helsinki Belediyesinin, Kentlerinde açılacak Guggenheim Müzesinin mimari proje yarışmasına Türk Mimarlık firmalarını da davet etmeleri ve Helsinki kenti ve çevresindeki konut ve altyapı projeleri ihalelerine Türk firmalarını da davet etmelerine ilişkin yazı ekte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Kazakistan İhaleler ve Yatırım Teşvik Paketi
Kazakistan İhaleler ve Yatırım Teşvik Paketi ile Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan Expo-2017 sürecine ilişkin açılan ihalelere ilişkin bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
IRAK Irak’ta Tarım Alanında Yatırıma Elverişli Boş Araziler
Irak’ta tarım alanında yatırıma elverişli boş arazilere ilişkin bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Kazakistan’daki Yatırım Projeleri
Kazakistan’daki yatırım projelerini duyurmak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçık ekte sunulmaktadır.
iRAN İran Maku Serbest Bölgesi’ndeki Yatırım Olanakları
15-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 24. Dönem Toplantısı'nda ele alınan, İran Maku Serbest Bölgesi'ndeki yatırım olanakları konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazının bir örneği ilişikte sunulmaktadır.
PAKiSTAN Pakistan’da HES Özelleştirmeleri
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir örneği ilişik yazıda, Pakistan’da 3 adet hidroelektrik santralinin (HES) özelleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Söz konusu özelleştirmelerle ilgilenen kuruluşların ilişik yazıya atıfta bulunarak ilgili Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir.
EKVATOR Guayaquil/Ekvator Yatırım Alanları
Ekvator’un en büyük kenti ve limanı olan Guayaquil’deki yatırım alanları ve iş olanakları hakkında T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 28 Nisan 2014 tarihinde alınan yazı ekte sunulmaktadır.
BURUNDi Burundi Yatırım Ortamı
Burundi’deki Yatırım Ortamı hakkında T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 28 Nisan 2014 tarihinde alınan yazı ekte sunulmaktadır.
RUSYA "UralVagonZavod"
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden gönderilen ekli belgede, "UralVagonZavod"un bir araştırma şirketi ve Rusya’nın en büyük askeri donanım üreticisi olduğu bildirilmektedir. Ekli belgede, "UralVagonZavod"un demiryolu taşıtları ve tank üreticisi olduğu da belirtilmektedir. İlgilenen şirketler, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği ile bağlantı kurabilirler.
iRAN Aria Solara Bakhter Şirketi'nin Talebi
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden gönderilen örneği ekli yazıda, İran Batı Azerbaycan Eyaleti'nde güneş panelleri üretimi alanında faaliyet gösteren "Aria Solara Bakhter Şirketi"nin, Maku Serbest Bölgesi’nde fabrika kurmak için ülkemizdeki yatırımcılar ile işbirliği ve ortaklık kurmak istedikleri belirtilmektedir.
KIRGIZiSTAN Tarımsal Alandaki İşbirliği / Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 24 Nisan 2014 tarihinde alınan ekli yazıda, Kırgızistan’ın Batken İli (Bölgesi) ve Aksı Reyonu (İlçesi) İdareleri tarafından Türkiye’nin organik tarım ürünleri üretim konusundaki tecrübelerinden faydalanma ve bu alanda iki ülke arasında olası işbirliğini geliştirme arzusunda oldukları hususlarının ifade edildiği belirtilmektedir.
öZBEKiSTAN Özbekistan’da Yatırım
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 7 Nisan 2014 tarihinde alınan bir yazıda, Taşkent Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Özbekistan’ın Fergana Bölgesinde yatırım yapmayı planlayan firmalarımızın Taşkent Ticaret Müşavirliğimiz bağlantı kurmaları gerektiği bildirilmektedir. Bölgedeki belli başlı yatırım fırsatlarına ilişkin belge ekte sunulmaktadır.
RUSYA Rusya Federasyonu Yatırım Ortaklık Teklifleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 7 Nisan 2014 tarihinde alınan bir yazı ve ekinde Rusya Federasyonu bölgelerinin Türkiye Cumhuriyeti ile yatırım ortaklık teklifleri listesi yer almaktadır.
GAMBİYA Banjul Uluslararası Havaalanı’nın Genişletilmesi
Gambiya Yapı, İnşaat ve Bayındırlık Bakanlığı’nın, Banjul Uluslararası Havaalanı’nın genişletilmesine yönelik yaklaşık 120 Milyon Dolar değerindeki Proje teklifi hakkındaki bilgi ekte sunulmaktadır.
iTALYA İtalya’ya Yatırım
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 31 Mart 2014 tarihinde alınan bir yazıda, İtalya Büyükelçiliği’nden (Ankara) alınan bir e-postaya atıfta bulunularak, 16 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da Venedik Sarayı’nda İtalya’daki yatırım fırsatlarının tanıtılacağı “Hedef İtalya – İtalya’ya Yatırım” adlı bir toplantı yapılacağı belirtilmektedir. Söz konusu Toplantıya ilişkin katılım formu ve Toplantıda tanıtılacak belli başlı yatırım fırsatlarına ilişkin liste ekte sunulmaktadır.
ÜRDÜN Ürdün’e Yönelik Ticaret Heyeti
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 28 Mart 2014 tarihinde alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Ürdün’e yönelik bir ticaret Heyeti programının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
KIRGIZiSTAN Tarımsal Alandaki Yatırım Olanakları
Kırgızistan Tarım ve Islah Bakanlığı’nın Türk yatırımcıları ülkelerine çekmek istediklerini belirten bir yazı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’daki Yatırım Fırsatları
Karadağ’daki Yatırım Fırsatlarına Türk firmalarının ilgisini çekmek için T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nce derlenip Birliğimize gönderilen bilgi notu ekte sunulmaktadır.
KIRGIZiSTAN Kırgızistan Yatırım Projeleri
Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti’nin 2013-2017 döneminde öncelikli olarak gerçekleştirmeyi planladığı 75 adet yatırım projesine ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’ın 2014 yılında gerçekleştireceği Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Projelerine ait iş ve ihale duyurusu
Karadağ’ın 2014 yılında gerçekleştireceği müteahhitlik ve teknik müşavirlik projelerine ait iş ve ihalelere Türk firmalarının da ilgisini çekmek için T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nce derlenip Birliğimize gönderilen liste ekte sunulmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.
UGANDA Uganda Yatırım Zirvesi
Uganda’nın başkenti Kampala’da 3-4 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Uganda Yatırım Zirvesi”ne ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır.
AZERBAYCAN Azerbaycan / Sumgayıt Kimya Sanayi Parkı (SCIP) yatırım duyurusu
Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde kurulan Kimya Sanayi Parkı’ndaki yatırım olanaklarına Türk firmalarının ilgisini çekmek için T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bilgi ekte sunulmaktadır.
OMAN Umman Balık Üretim Çiftliği Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 20 Mart 2014 tarihinde alınan bir yazıda, Muskat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfta bulunularak Umman Sultanlığı Maliye Bakanlığı ile Katar Yatırım Fonunun eşit oranda hisse sahibi olduğu “Al Hosn Investment Company”nin, Umman’ın Sur şehri kıyısında yıllık yaklaşık 1.200 ton kapasiteli bir balık üretim çiftliği kurmayı planladığı ve Türkiye’den projeye ortak olabilecek yatırımcılarla görüşmeye açık olduğu ifade edilmektedir. Yazıda ayrıca söz konusu şirket tarafından gerekli fizibilite çalışmalarının yaptırılmış olduğu ve konu ile ilgilenen şirketlerin detaylı bilgi için T.C. Muskat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile bağlantı kurabilecekleri belirtilmektedir. “Al Hosn Investment Company” ve projeyi tanıtıcı bilgiler ekte sunulmaktadır.
CEZAYiR Cezayirli Firmanın Ticari-Yatırım Partner Talebi
T.C. Cezayir Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda Cezayir'de yerleşik S.I.I. unvanlı firmanın % 51 Cezayirli % 49 Türk firması olmak üzere "tuğla" üretimi konusunda yatırım talebi olduğu bildirilmektedir. Söz konusu firmanın Cezayir Büyükelçiliğimize başvuru yazısı ekte sunulmaktadır.
CEZAYiR Cezayirli Firmanın Ticari-Yatırım Partner Talebi
T.C. Cezayir Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda Cezayir'de yerleşik S.I.I. unvanlı firmanın % 51 Cezayirli % 49 Türk firması olmak üzere hurma ürünleri üretimi konusunda yatırım talebi olduğu bildirilmektedir. Söz konusu firmanın Cezayir Büyükelçiliğimize başvuru yazısı ekte sunulmaktadır.
PAKiSTAN Pencap'ta Su Arıtma Tesisleri Kurulması
Pakistan Pencap Eyaleti Hükümeti, nitelikli inşaat firmalarını “Pencap Eyaletine İçme Suyu Sağlama Projesi Kapsamında Arıtma Tesisleri Kurulması İşi Ön Yeterlilik” için ilgi beyanında bulunmaya davet etmektedir. Söz konusu Projeye Türk firmalarının da davet edilmesi amacıyla Pakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Birliğimize gönderilen yazı ekte sunulmaktadır.
KAMERUN Kamerun Yatırım Programı ve Projeleri
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 7 Mart 2014 tarihinde alınan bir yazı ve eklerinde, Kamerun Ekonomi ve Planlama Bakanlığınca 2014 ve sonrası için finansman aranan yatırım-müteahhitlik projeleriyle ilgili yayınlanacak programın bir örneği, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) modeliyle hayata geçirilmesi düşünülen yatırım ve müteahhitlik projeleri listesi, PPP modeliyle ilgili talep katılım sağlayacak firmanın teknik ve finansal kapasitesiyle ilgili açıklayıcı not ile PPP modelinin hukuki çerçevesine ilişkin bilgiler verilmektedir.
RUSYA Rusya Federasyonu Astrakhan Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Astrakhan Bölgesinin sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Yazı ile birlikte gönderilen pdf dosyası ekte sunulmaktadır.
RUSYA Kamchatsky Krai (Rusya) Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Kamchatsky Krai Bölgesinin yatırım potansiyeli/işbirliği olanakları hakkında bilgiler verilmektedir. Yazı ile birlikte gönderilen pdf dosyası ekte sunulmaktadır.
MACARiSTAN Macaristan’da Termal Turizm Projesi
Macaristan’da, Avusturya ve Bratislava’ya çok yakın olan ve Avrupa’nın altın üçgeni olarak adlandırılan bölgede yer alan Asvanyraro için hazırlanmış olan bir fizibilite çalışması ekte sunulmaktadır. Batı Macaristan Üniversitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Fakültesinden gönderilen çalışmanın sunumunda Bölgede çok yüksek kalitede içme suyu bulunduğu, termal turizme çok elverişli olduğu ve projenin toplam maliyetinin 7,5 milyon $ (USD) olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu Üniversitede Bölüm Başkanı olan ve Bölgede yaşayan Dr. Sandor Makai, ilgilenen kuruluşları Proje sahipleri ile buluşturabilecektir. Dr. Sandor Makai e-mail: makais@mtk.nyme.hu phone: +36-96-566-605 mobil: +36-20-9971127 fax: +36-96-213-929
NAMİBYA Walvis Bay Sanayi Parkı Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 21 Şubat 2014 tarihinde alınan ekli yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Namibya’nın liman şehri Walvis Bay’da 400 hektarlık bir alan üzerine 22 milyar Namibya Doları (yaklaşık 2 milyar ABD Doları) tutarında bir yatırımla, bir sanayi bölgesinin inşa edilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
RUSYA Udmurtiya (Rusya) Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Udmurtiya Bölgesinin yatırım potansiyeli/işbirliği olanakları hakkında bilgiler verilmektedir. Yazı ile birlikte gönderilen pdf dosyası ekte sunulmaktadır.
RUSYA Dikey Çiftlik Konulu Yatırım Projesi
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rus "İntegromashina" şirketinin bir projesi için yatırımcı aradığı bildirilmektedir. Çok sektörlü tarım ürünlerinin yanı sıra plazma elektrolitik güç üreten Robotized (önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik) dikey çiftliklerin fabrikasyon üretimini konu alan Proje konusunda gönderilen İngilizce belge ilişikte sunulmaktadır. Yazıda ayrıca, ilgi duyan Türk şirketlerinin, Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
YUNANiSTAN Yatırım Forumu / Yunanistan'daki Yatırım Fırsatları
09.01.2014 tarihinde yaptığımız duyuruda; Ankara Sanayi Odası, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği ve Yunanistan Yatırım Ajansı işbirliği ile 27 Şubat 2014 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda saat 10:00’da yapılacağı belirtilen Yunanistan Yatırım Forumu’nun, 11 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
RUSYA Pskov Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan Pskov Bölgesi yatırım potansiyeli tanıtım belgesi ekte sunulmaktadır. Temsilcilik yazısında, Pskov Bölgesi ile ilgili bilgilerin http://invest.pskov.ru/en web sayfasından da edinilebileceği ve ilgi duyan Türk şirketlerinin, Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
UKRAYNA Zaporizhzhya Bölgesi Ticari İşbirliği Teklifleri
Zaporizhzhya Bölgesi işletmelerinin 2014 yılına ilişkin ticari işbirliği tekliflerinin Türk firmalarına duyurulması için Ukrayna Büyükelçiliği’nden gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
NORVEÇ Norveç - Özelleştirme
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 11 Şubat 2014 tarihinde alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Norveç Hükümeti tarafından kamu kurumlarının ofis ihtiyaçlarını karşılamak için 2000 yılında bir Meclis kararı ile kurulan ve gayrimenkul alım-satım, kiralama, geliştirme ve yönetimi ile uğraşan Entra Holding AS adlı devlet kuruluşunu özelleştirme kararının alındığı bildirilmektedir.
RUSYA Türk-Rus İş ve Yatırım Zirvesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 23 Ocak 2014 tarihinde alınan bir yazıda; Vladimir Bölge yönetiminin bölgeye yatırım çekilmesi amacıyla 26-28 Şubat 2014 tarihleri arasında ekli taslak program çerçevesinde İstanbul, Bursa ve İzmir’de tanıtım toplantıları yapacağı bildirilmişti. Ancak, anılan Bölge İşletici Firması tarafından Bakanlığa yapılan başvuruda söz konusu duyurunun firmalara ulaşmadığı ifade edilmiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 10 Şubat 2014 tarihinde gönderilen, Vladimir Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin sunum ve 26 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilerek Rus-Türk İş ve Yatırım Zirvesi programı ekte sunulmaktadır.
FAS Deauville Ortaklığı Yatırım Konferansı Fas (Casablanca, 5 Mart 2014)
İslam Kalkınma Bankası Grubu, Fas Yatırım Geliştirme Ajansı ile birlikte 5 Mart 2014 tarihinde Kazablanka'da yapılacak olan Fas Deauville Ortaklığı Yatırım Konferansına, Deauville Ortaklığı ülkelerinin (G8 üyeleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE ve Türkiye) devlet bakanları ve üst düzey iş temsilcileri ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerini davet ediyor. Grubun davet yazısı ilişikte sunulmaktadır.
iRAN 5. İran Yatırım Fırsatları Fuarı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 27 Ocak 2014 tarihinde alınan bir yazıda; İran Serbest Bölgesi Kurumu tarafından 6-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Kish Adasında “5. İran Yatırım Fırsatları Fuarı” düzenleneceği bildirilmiştir. Yazıda ayrıca, Kish Yatırım ve Kalkınma Şirketi ve Satrap Tushe Iranian Şirketi’nin işbirliği ile düzenlenenen söz konusu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilginin www.investexpo.ir adresinden edinilebileceği belirtilmiştir.
MISIR Mısır’daki Çeşitli Kamu Özel Sektör Ortaklığı Projeleri
Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ofisi, 2014 Yılında Mısır’daki çeşitli Kamu Özel Sektör Ortaklığı Projelerini Türk müteahhitlik şirketlerinin de dikkatini çekmek için ekli belgeyi göndermiştir.
RUSYA Türk-Rus İş ve Yatırım Zirvesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 23 Ocak 2014 tarihinde alınan bir yazıda; Vladimir Bölge yönetiminin bölgeye yatırım çekilmesi amacıyla 26-28 Şubat 2014 tarihleri arasında ekli taslak program çerçevesinde İstanbul, Bursa ve İzmir’de tanıtım toplantıları yapacağı bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, ilişkin detaylı bilgilere www.olymp.co adresinden ulaşılabileceği ve söz konusu etkinliğe katılım için istanbul@olympconferences.com adresine başvurulabileceği belirtilmektedir.
iSViÇRE Yatırım Yönetimi Sergisi
IME adlı kuruluş tarafından 13-15 Mayıs 2015 için Zürih Fuar Merkezi'nde bir Yatırım Yönetimi Etkinliği (Sergisi) yapılacağı bildirilmiştir. Etkinliğin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, yatırımcılar gibi karar vericilere projelerini ve ürünlerini tanıtabilecekleri bir ortam yaratacağı ifade edilmektedir. Kısaca, doğrudan yabancı yatırımları çekmeye odaklı olan söz konusu etkinlik hakkında Birliğimize gönderilen yazı ilişikte sunulmaktadır.
KUVEYT Kuveyt Resmi Gazete Eki İhale Bülteni
T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan 1167 Sayılı Kuveyt Resmi Gazete Eki İhale Bülteni, ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA Volgograd Bölgesi Yatırım Potansiyeli
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Volgograd Bölgesinin yatırım potansiyeli hakkında bilgileri içeren Internet sitesinin (yatırım portalını) bulunduğu ifade edilmektedir. Temsilcilik yazısında, Volgograd Bölgesi ile ilgili bilgilerin http://www.investvolga.com/ web sayfasından edinilebileceği ve ilgi duyan Türk şirketlerinin, Rusya Ticaret Temsilciliğine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
SLOVENYA Slovenya Yatırım Zirvesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 13 Ocak 2014 tarihinde alınan bir yazıda; Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Borut Pahor’un ülkemize 14-16 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle, 16 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da “Slovenya Yatırım Zirvesi” düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu Etkinlik çerçevesinde, Sloven Hükümeti tarafından özelleştirileceği ilan edilen ve listesi ekte sunulan 15 devlet şirketinin tanıtılacağı ve bu tanıtımın ülkemiz dışında sadece beş ülkede gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
SRİ LANKA Invest in East Forumu
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sri Lanka - Kolombo’da 17 Ocak 2014 tarihinde “Invest in East” konulu, Doğu Eyaletine dış yatırımı teşvik amaçlı bir forum düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu Forum’a ilişkin broşür ve kayıt formu ekte sunulmaktadır.
YUNANiSTAN Yatırım Forumu / Yunanistan'daki Yatırım Fırsatları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Ankara Sanayi Odası, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği ve Yunanistan Yatırım Ajansı işbirliği ile 27 Şubat 2014 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda saat 10:00’da bir Yatırım Forumu düzenleneceği ve Yunanistan’daki yatırım fırsatlarının Türk yatırımcılarına tanıtılacağı bildirilmektedir. Yazının ekinde yer alan yatırım fırsatları ilişikte sunulmaktadır.
KAZAKiSTAN Kazakistan’da Biyoelektrik İstasyonu Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, “ŞemKirpiç” şirketinin Kazakistan’da biyoelektrik istasyonu kurma projesine yabancı yatırımcı bulmak amacıyla ekteki mektubu sunduğu ve söz konusu proje ile ilgilenen şirket veya kurumların aşağıda bilgileri verilen Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kılıç Ali Sokak No: 6 Oran Sitesi - Çankaya / Ankara / TÜRKİYE Telefon +90 312 491 91 00 Faks +90 312 491 44 55 ankara@mfa.kz
RUSYA St. Petersburg’un Yatırım Olanakları
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği'nden alınan ekli yazıda, Rusya'nın St. Petersburg şehrinin ekonomik ve yatırım potansiyeli hakkında bilgiler bulunmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’daki Turizm Alanlarının Özelleştirilmesi
Karadağ Özelleştirme ve Yatırım Konseyi’nin, Karadağ’daki bazı turizm alanlarının özelleştirilmesi ile ilgili ihale metni, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmış ve ekte sunulmaktadır.
YUNANiSTAN Satılık Firma
T.C. Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan ekli yazıda, Kuzey Yunanistan’ın Rodop İlinde bir soydaşımıza ait et kesim tesisinin satılmak istendiği bildirilmektedir.
RUSYA Mariy El Cumhuriyeti Yatırım Projeleri
Rusya Mariy El Cumhuriyetinin yatırım projelerine ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.
ROMANYA Info Bulletin- Romanian Business Offers
Romanya ile işbirliği yapmak isteyen yabancılara Romanya Ekonomisi hakkında bilgi sunmak ve karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Romanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan InfoBulletin adlı aylık Bilgi ve İşbirliği Teklifleri Bülteninin 47. Sayısı ekte sunulmaktadır. Söz konusu Bültene, http://www.ccir.ro/fisiere/file/iBno47_2013.pdf adresinden de erişilebilmektedir.
KATAR Katar Bilgilendirme Toplantısı
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Katar Bayındırlık İdaresi “Ashghal” tarafından Katar’ın su ve kanalizasyon altyapısının bakım-onarım ve işletmesine ilişkin olarak 2015 Mart ayı itibarıyla ele alınması öngörülen çerçeve sözleşmeler hakkında 27 Kasım 2013 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. Ashghal tarafından söz konusu Genel Müdürlüğe gönderilen davet yazısı ekte sunulmaktadır.
HIRVATiSTAN Hırvatistan’dan Yatırım/İşbirliği Teklifi
T.C. Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Sesvete'de bulunan VICONT d.o.o. tekstil/konfeksiyon şirketinin, son dönemde Hırvatistan'da yaşanan krizden dolayı şirketleri tarafından kendi ürünleriyle dükkanlarını dolduramadıkları için kredili ürün tedarik edebilecekleri ve bu bağlamda da kendileri ile bu kapsamda sınırlı bir ortaklık ilişkisine girebilecek bir Türk yatırımcısı (üretici-ihracatçı) arayışında oldukları bildirilmiştir. Söz konusu yazıda, şirketin 20 yıl önce kurulan bir aile şirketi olduğu, Hırvatistan'da bayan (klasik tarzda) hazır giyim üretimi, toptan ve perakende satışı yaptığı ve söz konusu yatırım fırsatı ile ilgilenen firmalarımızın doğrudan aşağıda irtibat bilgileri verilen Bay TOJAGIC ile temas kurabilecekleri belirtilmiştir. İrtibat bilgileri: VIKONT D.O.O Mr. Aleksandar TOJAGIC Adres: Selska 23, 10360 Sesvete, Croatia Tel: +385 1 2046 400, +385 1 2046 500 E-mail: vicont@vicont.hr
GÜNEY SUDAN Güney Sudan Yatırım Konferansı
Güney Sudan Yatırım Kurumu tarafından 4-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Güney Sudan’ın başkenti Juba’da düzenlenecek olan “Güney Sudan Yatırım Konferansı”na ilişkin bilgi, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
iTALYA İtalya Yatırım Heyeti Programı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve İtalya Yatırım Ajansı işbirliği ile 25-27 Kasım 2013 tarihlerinde İtalya’ya yönelik olarak düzenlenecek Sektörel Yatırım Heyeti Programı kapsamında, İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan temin edilen ve hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar ve mücevherat sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türk yatırımcı arayan İtalyan şirketlere ilişkin bilgiler ek’te sunulmaktadır.
HIRVATiSTAN Korcula Adası’nda Satılık Oteller
Hırvatistan’ın Güney Dalmaçya Bölgesinde yer alan Korcula Adası’ndaki 2 otelin satışa çıkarıldığı bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgiler, ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
YUNANiSTAN Plastik Fabrikası Satışı
T.C. Atina Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden Birliğimize gönderilen ekli yazıda, Yunanistan’ın Selanik şehrinde kurulu Plastics Co firmasına ait plastik fabrikasının açık artırma yöntemiyle satılacağı bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, ilgilenen kuruluşların söz konusu Ticaret Müşavirliğimize başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Penza Bölgesinde Yatırım Projesi
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya'nın Penza bölgesindeki bir yatırım projesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Proje konusunda gönderilen İngilizce belge ilişikte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Danilovgrad Belediyesinin Spuz İlçesinde Eko Köyünün İnşaatı Projesinin Tamamlanması
Karadağ’ın Danilovgrad Belediyesinin Spuz ilçesinde Eko Köyü inşaatı projesinin tamamlanmasına yönelik işbirliği teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
SLOVAKYA Slovakya Turizm Sektöründeki Yatırım Fırsatları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazı ekinde, SARIO – Slovakya Yatırımı ve Ticareti Geliştirme Ajansı’ndan iletilen Slovakya’nın doğu ve merkez bölgelerinde turizm sektöründeki yatırım fırsatlarını içeren bir tablo yer almaktadır. Yazıda ayrıca, anılan bölgelerdeki yatırımlarla ilgilenen Türk yatırımcıların SARIO İş Geliştirme Birimi ve Birim Temsilcisi ile (Business Development Unit of SARIO - invest@sario.sk - Josef Majak/Project Manager majak@sario.sk) bağlantı kurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Rusya Federasyonu Mariy El Cumhuriyeti'nden İşbirliği Olanakları
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği, Mariy El Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ve işbirliği yapmaya hazır olan şirketlerin profillerinden oluşan ekli belgeyi Birliğimize göndermiştir. Temsilcilik yazısında, Mariy El Cumhuriyeti ile ilgili bilgilerin http://portal.mari.ru/invest web sayfasından edinilebileceği ve ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabilecekleri belirtilmektedir.
AFGANiSTAN Afganistan / Yatırım Fırsatları / Duyuru
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Afganistan’da yerleşik Ghazanfar Group şirketlerinin, Türk firmalarıyla azotlu gübre ve çimento üretimi, petrol arıtma ve doğalgaz işleme alanlarında ortak yatırım yapmayı istedikleri bildirilmiştir. Ghazanfar Group şirketlerinin, bankacılık, petrol dağıtımı, depolama, taşımacılık ve pazarlama alanlarında faaliyet gösterdikleri ve halen TPAO ve BAE milli petrol şirketinin ağırlık hissesine sahip olduğu Dragon Oil ile birlikte Afganistan’ın kuzeyinde bir petrol arama projesinde ortaklığının bulunduğu ve ayrıca yıllık 500.000 varil civarında bir petrol arıtma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Ghazanfar Group şirketlerinin; Afganistan’ın rafine edilmiş petrol ürünleri gereksinimini karşılamak üzere yabancı ortakla 3 milyon ton kapasiteli bir rafineri yatırımı düşündükleri, Afganistan’ın gereksinimi olan çeşitli alanlarda yabancı ortaklarla yatırıma açık oldukları belirtilmektedir. Ghazanfar Group hakkında bilgileri içeren bir belge ekte sunulmaktadır.
UKRAYNA Elektronik Tedarik Sistemi
Türkiye, Ukrayna ve Rusya’daki işletmelerin hem yurt içi ve hem de yurt dışı pazarlarda mal satabilecekleri ve mal satın alabilecekleri ve on-line hizmetleri ücretsiz yürütebilecekleri bir on-line tedarik sistemi geliştirdiğini duyuran firma, 21 - 25 Ekim 2013 tarihleri arasında Ülkemizde vereceği “Rekabetçi Elektronik İhale” konulu seminerde yeni geliştirdikleri sistemin de görüşülebileceğini ifade ediyor. Firmanın Birliğimize gönderdiği yazı ilişikte sunulmaktadır.
GÜNEY AFRiKA Güney Afrika’ya Madencilik Yatırımı
Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Birliğimize gönderilen ekli yazıda, “Phanini Investment Holdings Pty Ltd.” Şirketinin, Güney Afrika’da kömür, krom ve granit madenciliği konusunda faaliyette bulunmaya istekli yatırımcılarla bağlantı kurmak istediği bildirilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Başkent Podgorica’da Atık su Projesi
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Karadağ’ın Başkenti Podgorica Belediyesi’nin atık su arıtma tesisinin ihale edileceği bildirilmiştir. İhalenin Türk Eximbank Kredisi ile yapılacağı ve bahse konu iş ile ilgili Belediye Başkanı Sayın Miomir Mugosa’nın 6 Eylül Cuma Podgorica’da toplantı yapacağı bildirilmiştir. İhale hakkındaki ayrıntılı bilgi ek’te sunulmaktadır.
KUVEYT Kuveyt İhale İlanları
T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Kuveyt İhale İlanları Gazetesi’ne www.ydmh.gov.tr web adresinden erişim sağlanabileceği bildirilmiştir.
CEZAYiR Cezayir’deki Proje Çağrıları
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden Birliğimize gönderilen ekli yazıda, Cezayir Sanayi, Küçük ve Orta Ölçekli işletme ve Yatırımları Teşvik Bakanlığı aracılığıyla Cezayir Hükümetinin aşağıdaki alanlarda endüstriyel dokuyu yoğunlaştırmak amacıyla geniş bir proje çağrısı operasyonu başlattığı bildirilmektedir.
YUNANiSTAN Yunanistan’da İnşaat Malzemesi Üretimi ve Tedariki Alanında Faaliyet Gösteren Firmalar
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma çerçevesinde, Avrupa’da belirli ülkelerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik kriz nedeniyle satışa çıkarılan ya da mali güçlük çeken firmaların isimlerinin ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimizden talep edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda, Atina Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Yunanistan’da inşaat malzemeleri üretimi ya da tedariki alanında faaliyet gösteren ekonomik sıkıntı içerisinde olan firmaların bu durumlarını özellikle saklamalarından dolayı, Müşavirliğimizin firma bazında bir bilgisinin bulunmadığı, ancak, ülkenin halen içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle özellikle inşaat sektöründe bu krizin çok derin ve neredeyse sektörün tamamının ciddi bir darboğazda olduğu, talep gelmesi halinde bu sektörde faaliyet gösteren birçok firmanın birleşme ve satın almalara açık olduğunun bilinmekte olduğu, dolayısıyla firmalarımızın Yunanistan’daki üretici ve tedarikçilerle birebir irtibata geçerek cazip fiyatlarla söz konusu ürünleri tedarik edebileceğinin düşünüldüğü belirtilmekte ve firmalarımızdan hususi bir şirket hakkında bilgi talebi gelmesi durumunda Atina Ticaret Müşavirliğimizce bu şirketin durumuna ilişkin araştırma yapılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Atina Ticaret Müşavirliğimizce tespit edilen inşaat malzemesi üretimi ve tedariki alanında faaliyet gösteren Yunan firmaları listesi ilişikte sunulmaktadır.
iSPANYA İspanya’da İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma çerçevesinde, Avrupa’da belirli ülkelerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik kriz nedeniyle satışa çıkarılan ya da mali güçlük çeken firmaların isimleri ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimizden talep edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda, Madrid Ticaret Müşavirliği’nin, İspanya’da satışa çıkarılan ya da mali sıkıntı yaşayan firmaların isimlerinin ticaretin doğası gereği verilmediğini belirttiği, ancak İspanya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimlerini ilettiği belirtilmiştir. Söz konusu firmaların listesi ek’te sunulmaktadır.
FRANSA Fransa’da Satışa Çıkarılan İşletmeler
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Fransa’da satışa çıkarılan işletmelerin özel internet sayfalarında yayınlandığı, bu çerçevede ulusal nitelikteki “Le Portail National de la Reprise d’Entreprise (www.reprisedentreprise.com)” isimli bir sitenin olduğu, ayrıca, KOBİ odaklı faaliyet gösteren OSEO isimli resmi kuruluşun ilgili web sayfasının da (www.reprise-entreprise.oseo.fr) önemli olduğu, ilgili olabilecek diğer bir web sayfasının ise www.cession-entreprise.com olduğu ifade edilmektedir.
iTALYA İtalya’da Satışa Çıkarılan İnşaat Firması
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazı ekinde, İtalya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve satışa çıkarılmış olan bir firmaya ilişkin bilgiler yer almaktadır.
ALMANYA Almanya’da Satış-Devir Talebinde Bulunan Firmalara İlişkin Bilgi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Almanya’da satış-devir talebinde bulunan firmalara ilişkin bilgilerin Alman Ticaret Odalarının bünyesinde oluşturulan sektör, alt sektör veya bölge bazında arama imkânı veren https://www.nexxt-change.org/Startseite/ adresinde faaliyet gösteren “Next-Change Unternehmenbörse” adlı veri tabanında güncel bir şekilde tutulduğu bildirilmektedir.
KUVEYT 100 Adet Petrol Tankı İnşası
Kuveytli “Combined Group Contracting Co. (K.S.C.C)” Şirketinin 100 adet petrol tankı inşası konulu müteahhitlik projesi, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
CEZAYiR Cezayir’de Ortak Girişimde Bulunmak İsteyen Firmalara Duyuru
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Cezayir Sanayi, KOBİ ve Yatırım Bakanlığı’nın Cezayir’in yeni sanayileşme ve teknolojik kalkınma planları doğrultusunda, Cezayirli kamu iktisadi teşekkülleri ile Cezayir’de yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde ortak girişimde bulunmak veya bu şirketlerin hisse senetlerini almak isteyen uluslararası yatırımcıların, bu ortaklık taleplerini değerlendiren Ortaklık İdaresi Şirketleri (SGP) ile temasa geçmeleri istenmekte olup; bu hususta ayrıntılı bilgi isteyen girişimcilerin, 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla ilgili SGP’lere partenariat@mipmepi.gov.dz e-posta adresinden başvurabilecekleri belirtilmektedir.
RUSYA Saratov Bölgesi “Lider” Sanayi Lojistik Parkı
Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Saratov Bölgesi’nde kurulan “Lider” adlı Sanayi Lojistik Parkına müşteri ve ortak davet edildiği bildirilmektedir. Parkla ilgili İngilizce tanıtım belgesi ilişikte sunulmaktadır.
YUNANiSTAN Yunanistan’da Makarna Fabrikası Satışı
T.C. Atina Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden Birliğimize gönderilen ekli yazıda; Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde kurulu Star Pasta'ya ait makarna fabrikasının satılmak istendiği bildirilmektedir. Söz konusu Müşavirliğin firma hakkında aktardığı bilgi ile firmaya ait tanıtım dokümanı ilişikte sunulmaktadır.
iRAN İran Halı Şirketi Hisselerine İlişkin Duyuru
T.C. Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığından alınan yazıda, İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Notaya atfen, İran Özelleştirme Kurumu'nun İran Halı Şirketi (Iran Carpet Company) hisselerini özel sektöre devredeceğini bildirdiği, bu bağlamda konuyla ilgilenenlerin Büyükelçiliğin Ekonomi Departmanı ile temasa geçerek detaylı bilgi edinebileceği bildirilmektedir. İran Özelleştirme Kurumu'nun konuya ilişkin duyurusu ekte sunulmaktadır. İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Adres: Tahran Cad., No: 10, 06700, Kavaklıdere / ANKARA Telefon: (312) 468 28 20 - 21 (pbx) Faks: (312) 468 28 23 E-mail: iranemb.ank@mfa.gov.ir
RUSYA Udmurtiya Cumhuriyeti Yabancı Ülkelerle İşbirliği Yapmak İstiyor
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliğinden Birliğimize gönderilen bir yazıda, Rusya Federasyonu Udmurtiya Cumhuriyeti’nin yabancı ülkelerle işbirliği yapmak niyetinde olduğu bildirilmekte ve bölgenin tanıtım bilgileri verilmektedir. Yazıda, İlgi duyulması halinde Mümessillikle iletişim kurulabileceği belirtilmektedir. Söz konusu bilgiler ilişikte sunulmaktadır.
NiJERYA Nijerya’da Fenton Oksidatif Atık Su Arıtma Tesisi Kurulması
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’ndan Birliğimize gönderilen bir yazıda; Nijerya Fedaral Cumhuriyeti’nin, Nijerya’da suyun iyileştirilmesi ve arıtılmasına yönelik tesis tasarımı ve yapımı için bir proje başlattığı bildirilmektedir. “Fenton Oksidatif Atık Su Arıtma Tesisi” isimli projeye ilişkin belge ek’te sunulmaktadır.
KAMERUN Kamerun’daki Yatırımların Türk Girişimcilerince Gerçekleştirilmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kamerun Başbakanı Philemon YANG’ın, Kamerun Cumhurbaşkanının talimatı üzerine ülkelerindeki mevcut veya önümüzdeki dönemde ortaya çıkması beklenen potansiyel yatırım konularında Türk girişimcileriyle işbirliği yapılması konularında Yaounde Büyükelçiliğimizden katkı talebinde bulunduğu bildirilmektedir. Söz konusu yazıda, Başbakan Philemon YANG ile gerçekleştirilen görüşmede; Kamerun’daki mevcut serbest bölgelerin aktive edilerek ekonomiye kazandırılması, Kamerun’da bir organize sanayi bölgesinin kurulması, Kamerun Hükümetine ait olan iki otelin yenilenerek işletilmesinin üstlenilmesi, baraj ve elektrik nakil hatları tesis edilerek elektrik ihracatı projelerinin gerçekleştirilmesi ve Kamerun’da açılan kamu ihalelerine Türk girişimcilerin geniş şekilde katılımı, Türkiye’den gelecek tüm girişimciler ile mutlaka görüşülmesi gibi konuların ele alındığı belirtilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’ın Tivat Şehrindeki Porto Montenegro Şirketinin İşbirliği Teklifi
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden Birliğimize iletilen bir yazıda; Karadağ’ın Tivat Şehrindeki Porto Montenegro Şirketi’nin aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmak istediği bildirilmektedir: •Bina ve marina inşaatlarında müteahhitlik hizmetleri, •Restoran ve tekstil mağazalarında perakende işletmeciliği, •İnşaatların finansmanı sağlayacak olan bankalar, •Müşterilerine yat ve yat servislerinin sağlanması Porto Montenegro Projesine ilişkin belge ek’te sunulmaktadır.
ÇAD Çad’da İş Potansiyelleri ve Fırsatları
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan gönderilen bir yazıya atfen, Çad Ulusal Yatırım ve İhracat Ajansı (ANIE) tarafından hazırlanmış “Çad’da İş Potansiyelleri ve Fırsatları” isimli kitapçığın www.anie-tchad.com adresinde yatırımcıların istifadesine sunulduğu ifade edilmektedir.
HIRVATiSTAN Hırvatistan'da Yatırım Olanağı
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen bir yazıda; T.C. Zagrep Ticaret Müşavirliği’nden alınan bilgilere atfen, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde bulunan TESLIC GRUPA D.O.O. firması tarafından hazırlanan Sisak'ta özel bir parselde termal iyot su kaynağı teminine ve bu kaynağın öngörülebilecek bir rehabilitasyon-sağlık merkezinde kullanımına yönelik örneği ekli Hırvatça-İngilizce projesi için ülkemiz yatırımcılarına stratejik ortaklık talebinde bulunulduğu bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu su kaynağının kullanımının imtiyaz hakkının 2028'e kadar olduğu, bu hakkın ileride azami 30 yıla kadar uzatılabilmesinin ve mevcut arazinin ortaklık yoluyla (ortaklık halinde sadece "TESLIC" isminin yaşatılması istenmekte) veya komple satışının imkan dahilinde olduğu da belirtilmektedir. Söz konusu proje ile ilgilenen firmalarımız, aşağıda iletişim bilgileri verilen Zagrep Ticaret Müşavirliği ile iletişim kurabilirler. Zagrep Ticaret Müşavirliği Tel: 00 385 1 / 485 42 61 00 385 1 / 486 46 77 Faks: 00 385 1 / 485 42 61 E-Posta: zagrep@ekonomi.gov.tr
KANADA Kanada’da Manitoba Hydro Şirketi İle İş Olanakları
Hidroelektrik santralleri konusunda ünlü Kanada devlet şirketi Manitoba Hydro yetkilileriyle ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine dönük bazı temaslar gerçekleştiren Toronto Ticaret Ataşeliğinin Manitoba Hydro’nun önümüzdeki dönemde çıkmayı öngördüğü ihalelere Türk çelik, elektrik yalıtım malzemeleri, tel ve kablo, elektromekanik donanım firmalarıyla müteahhitlik firmalarının mal ve hizmet sunabileceklerini ifade eden raporu, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
BELÇiKA NATO 2013 Yılı İdari ve Genel Hizmetler İhaleleri
NATO tarafından idari ve genel hizmetlerin tedariki amacıyla 2013 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin bilgiler, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ek’te sunulmaktadır. Genel Müdürlüğün yazısında, NATO genel ihale duyurularının kamuya açık olduğu ve tedarik amacıyla çizelgede belirtilen ihale dönemlerinde NATO'nun http://www.nato.int/structur/procurement/ web sayfasında yayımlanacağı bildirilmektedir.
ETYOPYA Etiyopya Demiryolu İşletmesi'nin Talebi
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen ekli yazıda, Etiyopya Demiryolu İşletmesinin ülke içinde gerçekleştirilmekte olan demiryolu projeleri hakkında T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği’ne bilgi verdiği ve demiryolu yönetimine ilişkin işletme ve bakım konularında danışmanlık hizmeti sunabilecek yetkili Türk firmalarının listesini talep ettiği bildirilmektedir. Zaman tasarrufu açısından; uygun nitelikli ve istekli firmaların, firma bilgilerini doğrudan demirelb@ekonomi.gov.tr e-posta adresine göndermelerinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ'da yapılacak 5.000 konut İnşaatı iş ilanı
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden Birliğimize iletilen bir yazıda, Karadağ Dayanışma Konut İnşaat Fonu’nun, 7 ilde toplam 35.000.000 milyon euro civarında değeri olan toplam 1000 konut inşaatı, Danilovgrad ve Podgorica şehirleri arasında ekolojik şehir inşaatı (3500 konut ) ve Kotor şehrinde 300 konutlu ekolojik köy inşaatı yaptırmak istediği ve ayrıca Türk İnşaat Malzemeleri Üreticiler Birliğinin ortak girişimiyle Podgorica merkezli bir limited şirketinin kurulmasını istediği bildirilmektedir. Ticaret Müşavirliği’nin Karadağ Dayanışma Konut İnşaat Fonu hakkında derlediği belge ilişikte sunulmaktadır.
MISIR Mısır Hükümeti Projeleri Listesi
Mısır vilayetleri düzeyinde uygulanması öngörülen öncelikli kamu - özel sektör ortaklı projeler ile Maliye Bakanlığı ve MEGA yatırım projeleri, ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
BELÇiKA Belçika’da İflas ya da Konkordato İlan Eden Şirketler
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen ekli yazıda, Belçika’da iflas ya da konkordato ilan eden şirketlere ilişkin web tabanlı bir veri tabanının oluşturulduğu ve Internet üzerinden yayınlanmaya başlandığı bildirilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ'da Müteahhitlik Sektöründeki İhalelerin Listesi
Karadağ'da müteahhitlik sektöründe 2013 yılında yapılacak ihalelerin listesi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
UKRAYNA Zaporizhia Bölgesi’ndeki Yatırım Projeleri
Zaporizhia Bölgesi’ndeki 2013 yılı yatırım projelerine ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği’nden gönderilen belge, ek’te sunulmaktadır. Ekli yazıda, söz konusu projeler hakkındaki ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Türk şirketlerinin, Ukrayna Büyükelçiliği’ne ya da listede yer alan şirketlere başvurabilecekleri belirtilmektedir.
ROMANYA Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Elektronik Bülteni
Romanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (The Chamber of Commerce and Industry of Romania) 40 No’lu elektronik bülteni ilişikte sunulmaktadır. Bültende, iş olanakları, Oda hakkında bilgiler ve Romanya’nın ekonomik göstergeleri sunulmaktadır.
BURUNDi Burundi’de Yatırım Olanakları
Burundi, doğrudan yabancı yatırımları çekmek için yeniden yapılanmaya girişmiş ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak uygun koşulları oluşturarak umut verici bir başlangıç yapmıştır. Yatırımların teşviki ve kolaylaştırılması için uluslararası toplumun sürdürülebilir yardım ve desteği ile hükümetin ulusal düzeyde koordineli, etkin, sürekli ve tutarlı çabası gerekmektedir. Bu bağlamda, ekonomi yönetimi, PAGE Projesini başlatarak, yatırım ortamını iyileştirmek için çok önemli bir girişimde bulunmuştur. UNCTAD’ın (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Programı) ekte sunulan ve Burundi’deki yatırım olanaklarını da gösteren raporu (Fransızca), bu girişimin bir örneğidir. Rapor, yatırımlar için yasal çerçevenin güçlendirilmesi, doğrudan yabancı yatırımların teşviki için stratejiler geliştirme ve ülkenin kurumlarının yatırım ortamına uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.
iSPANYA İspanya'da Satışa Çıkarılan Kahve Firması
Bir İspanyol kahve firmasının satışa çıkarılması konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı ilişikte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ'ın Başkenti Podgorica'nın Atık su Artıtma Projesi İhalesi (Türk Eximbank Kredisi ile)
Karadağ’ın Başkenti Podgorica Belediyesi’nin Atık su Arıtma Projesi hakkında T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından derlenen özet bilgiler, ekli dosyada yer almaktadır. Ticaret Müşavirliği, İhale’nin Türk Eximbank kredisi ile yapılması olasılığı bulunduğunu vurgulamıştır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ'daki Küçük HES'lerle İlgili İhaleler
Karadağ’da yapımı öngörülen küçük HES’ler ile ilgili ihale şartnamelerinin hazırlanabilmesi için firma görüşleri de alınmak istenmiş ve bu amaçla toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu Toplantıya katılan T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin toplantı ile ilgili bilgi notu ve katılımcı listesi ek’te sunulmaktadır.
UKRAYNA Dnieper Nehrinin Temizlenmesi ve Islahı Projesi
Ukrayna Büyükelçiliği’nden Birliğimize gönderilen ekli belgede, Dnieper Nehir yatağında biriken hafriyatın, sapropel, kimyasal ve biyolojik kirliliğin temizlenmesi konusundaki Projeye, Türk yatırımcıların da katılmasını arzuladıkları bildirilmektedir.
PAKiSTAN Pakistan İhale İlanları
Pakistan ihale ilanları twitter’dan da takip edilebilmektedir.
RUSYA Türk Şirketleriyle İşbirliği Yapmak İsteyen Omsk Bölgesi Şirketleri
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği’nden Birliğimize iletilen bir yazıda, Rusya Federasyonu’nun Omsk Şehri “KOBİ Destekleme Bölgesel Vakfı”nın gönderliği ekli listede yer alan 10 üretici şirketin, Türk şirketleri ile işbirliği ve ticaret yapmayı düşündüğü bildirilmekte ve ilgilenen şirketlerimizin Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği ile bağlantı kurmaları istenmektedir.
RUSYA Rusya Federasyonu Kaluga Bölgesi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği’nden Birliğimize iletilen ekli yazıda, yatırım için sağladığı elverişli şartlar açısından Rusya Federasyonu’nun bölgeleri arasında lider durumunda olan Kaluga Bölgesi hakkında özet bilgi ve iletişim bilgileri verilmektedir.
SLOVENYA Slovenya'da Faaliyet Gösteren Gorenjska Bankası, Ülkemizden Yatırımcı Arıyor
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen bir yazıda; Slovenya'da faaliyet gösteren Gorenjska Bankası'nın ülkemizden bankacılık sektöründen yatırımcı arayışı içinde olduğu belirtilmektedir. Söz konusu Bankanın, potansiyel yatırımcılar için hazırladığı bilgi notu ilişikte sunulmaktadır.
RUSYA Rusya’nın Primorski Eyaleti’nin Yatırım Potansiyeli
Rusya’nın Primorski Eyaleti’nin yatırım potansiyeli hakkında Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği tarafından Birliğimize gönderilen yazı ilişikte sunulmaktadır.
BULGARiSTAN Bulgaristan Yatırım Olanakları
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen ekli yazıda, Bulgaristan’ın kaplıcaları ile ünlü beldesine Türk yatırımcıların beklendiği belirtilmektedir.
BOSNA HERSEK Bosna Hersek'ten Acil İthalat Talebi
T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden Birliğimize iletilen yazıda, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Elektrometal d.o.o." şirketinin Bosna Hersek'te bir ihale aldığı ve söz konusu projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak alet ve ekipmanların alımı için Türk şirketleri ile de bağlantıya geçmek istedikleri belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, konuya ilişkin olarak zaman darlığına dikkat çekilerek 10 Mart 2013 tarihinden önce ivedilikle bağlantıya geçilmesinin yararlı olacağı vurgulanmaktadır. Ticaret Müşavirliğimizin yazısı ile söz konusu ihale sözleşmesi kapsamında anılan şirket tarafından kullanılacak malzemelerin listesi ve malzemelerin teknik özelliklerine ilişkin liste ek’te sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ Turizm Projeleri
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan ekli sunumda, turizm alanındaki yatırımcılar için Karadağ’daki Turizm projeleri yer almaktadır.
UKRAYNA Ukrayna’da Özelleştirme
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ekli yazıda, Kırımlı yetkililerin Ukrayna”da gaz ve petrol sektöründeki şirket özelleştirmesi ile ilgili ortak aradıkları bilgisi yer almaktadır.
ŞiLi Şili Enerji Hatları İhalesi
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen ekli yazıda, Şili Hükümeti’nin ülkenin kuzey ve güneyindeki enerji hatlarının birbirine bağlanması kararı kapsamında, enterkonnekte hatların inşası işini ihale edeceği bildirilmektedir.
MISIR Mısır'ın 2013 Yılı Öncelikli Projeleri
Mısır Arap Cumhuriyeti’nin 2013 Yılına ilişkin petrol alanında öncelikli projelerinin yer aldığı belge ilişikte sunulmaktadır.
YUNANiSTAN Patra Bölgesi Yatırım Olanakları ile Yunanistan Genelinde Marina ve Liman Özelleştirmeleri
Achaia Bölgesi-Patra Ticaret Odası tarafından hazırlanan Patra Bölgesi yatırım olanakları ve diğer teklifleri içerir doküman ile bir Yunan Danışmanlık firmasınca hazırlanan Yunanistan genelinde Marina ve Liman özelleştirmelerine ilişkin teklif yazısı, T.C. Atina Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
YUNANiSTAN Kaymakçalan Kayak Merkeziyle İlgili Yatırım Projeleri
Bir Yunanlı işadamının, Yunanistan'ın Makedonya'yla sınırını oluşturan Pella İli'nin idari merkezi Edessa'ya yaklaşık 35 kilometre, Selanik'e ise yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan ve Kuzey Yunanistan'ın gelişmiş kış turizm merkezlerinden biri olan Kaymakçalan'daki (Voras) kayak merkezinin tamamının ve Kaymakçalan'ın yakınındaki Agios Athansios Köyü'nde otel inşa edilmesi için açılacak ihalelere bir Türk şirketiyle ortak girmek istediği bildirilmiştir. T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı’ndan bildirilen işbirliği teklifine ilişkin belge, ilişikte sunulmaktadır.
PAKiSTAN Pakistan Kömür Yatırımı
Pakistan'ın önemli kömür sahası olan THAR Linyit Sahası için yatırımcılara davet belgesi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nden alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
iRAN 4. Uluslararası Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Forumu
4-5 Mayıs 2013 tarihlerinde İran Doğu Azerbaycan İl Ekonomi ve Maliye Kurumu'nca Tebriz kentinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Forumu hakkındaki belge, T.C. Dışişleri Balkanlığı Genel ve İkili Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Birliğimize gönderilmiştir. Söz konusu belge, ilişikte sunulmaktadır.
KARADAĞ CUMHURİYETi "Malo Brdo" Konut ve İşyeri İnşaat Projesi
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Karadağ’da Podgorica çevresinde 70.000 m2'lik arsası bulunan Lovçen Invest Şirketinin, söz konusu arsada işyerleri yaptırmak istediğini bildirilmiştir. Arsanın tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı, üzerinde 300 dairelik binalar yapıldığı, kalan 53.000 m2'lik alanda da 65.000 m2'den fazla konut ve işyeri inşaatının yapılmasının planlandığı bildirilmiştir. Gönderilen yazıda, € 58.433.970,00 tutarındaki “Malo Brdo” adlı Konut ve İşyeri İnşaat Projesi için Şirketin her biçimde ortaklık ve işbirliğine açık olduğu belirtilmektedir. İlgilenenler aşağıda iletişim bilgileri verilen şirket yetkilisi Vesna Arandjelovic ile bağlantı kurabilirler: e-posta: lovceninvest@yahoo.com - Tel. +382 20 273 125 Cep. +382 69 317 577
BOSNA HERSEK İflas Eden Şirketin Satışı
Bosna Hersek’te iflas eden " ALPOS AD u stecaju Prnjavor" isimli boru üreticisi şirketin satışına ilişkin bilgi, T.C. Saraybosna Büyükelçiliğimizden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
BOSNA HERSEK İflas Eden Kamu Şirketinin Satışı
Bosna Hersek’te iflas eden "Krivaja d.o.o. Zavidovicié" isimli mobilya üreticisi kamu şirketinin satışı için yayınlanan Ön Yeterlilik Duyurusu (Prequalification Public Invitation) T.C. Saraybosna Büyükelçiliğimizden alınmakla ilişikte sunulmaktadır.
BEYAZ RUSYA Belarus Müteahhitlik/Satın alma İhaleleri
T.C. Minsk Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 11.01.2013 tarihinde alınan bir yazıda, Beyaz Rusya (Belarus) satın alma ve müteahhitlik ihalelerinin, 01.01.2013 itibariyle http://www.icetrade.by adresinde ücretsiz olarak kullanıma açıldığı ve sitenin Rusça olduğu bildirilmektedir.
KARADAĞ CUMHURİYETi Pluzine Belediyesinde Yerleşik Olan Piva Elektrot Fabrikasının Özelleştirilmesi
Pluzine Belediyesinde yerleşik olan Piva Elektrot Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili bilgiler T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ek’te sunulmaktadır.
SLOVENYA Mercator Süpermarketler Zinciri Hisselerinin Satışı
Eski Yugoslavya’daki en büyük süpermarket zinciri olan Mercator’un kısmen satışı konusundaki bilgi ilişikte sunulmaktadır.
HIRVATiSTAN Hırvatistan'da Banka Satışı Duyurusu
Zagreb'de bir mevduat bankasının satılığa çıkarılmasına ilişkin T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen belge, ek’te sunulmaktadır. Ekli yazıda, Zagreb'de birden çok şubesi bulunan bankanın satışı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Türk şirketlerinin, T.C. Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ne başvurabilecekleri belirtilmektedir.
KAZAKiSTAN Kazakistan'daki Yatırım Projeleri
29 Kasım 2012 tarihinde Kazakistan'ın Almatı Eyaleti'nin idari merkezi olan ve Almatı Taldıkorgan Şehrinde düzenlenen Yatırım Forumu kapsamında tanıtımı yapılan projeler hakkındaki bilgiler ek’te sunulmaktadır.
UGANDA Uganda yatırım projeleri
Uganda yatırım projeleri ilişikte sunulmaktadır.
UKRAYNA Kyiv bölgesindeki yatırım projesi
Kyiv bölgesindeki yatırım projesi hakkında bilgiler
TATARiSTAN Tataristan Yatırım Projeleri
Tataristan yatırım projeleri ek sunulmaktadır.
MOLDOVA Moldova'dan işbirliği talebi
Moldova Cumhuriyeti Cantemir Şehri Belediye Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bölge Konseyi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, ekonomi, ticaret, kültür, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında karşılıklı işbirliğine, özellikle bölgenin ekonomik kalkınma temelinde öncelik verdiği sektörler arasında yer alan; - şarap üretimi, meyve-sebze konserve ve kuru gıda üretimi, bitkisel yağ üretimi - tahıl, ayçiçeği, kolza tohumu, meyve ve üzüm üretimi - turizm işletmeciliği gibi alanlarda Türk firmalarıyla işbirliğine hazır oldukları ve bölgenin altyapı imkanlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, söz konusu alanlarda gündeme gelebilecek yatırım tekliflerinin Cantemir Belediyesi Bölge Konseyi tarafından değerlendirilecektir. (TC Kişinev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, M. Eminescu caddesi, 41/1 Apt. No:1, Blok C, Kişinev, Moldova, Tel. +37322-222228, Faks: +37322-211640, e-posta: dtmoldova@arax.md)
BOSNA HERSEK Bosna Hersek'te Yatırım Olanakları
16-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında Bosna Hersek'te gerçekleştirilmiş olan III. Uluslararası Yatırım Konferansı esnasında, Bosna Hersek'teki enerji, finans, altyapı, müteahhitlik, eğitim, endüstri, tarım ve turizm sektörlerinde ayrıntıları ekte sunulan birçok yatırım projesi tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar ekte sunulmaktadır.
KANADA Kanada / Kuzey Planı Projesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Kanada’nın Kebek Eyaleti’nin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasını hedefleyen “Kuzey Planı” adlı 25 yıllık süreli ve 80 milyar dolarlık yatırım olanağını sunan büyük bir projenin hayata geçirilmekte olduğu bildirilmektedir. Yazıda, ilişikte sunulan dosyadaki bilgilerden ülkemizdeki şirketlerin haberdar edilmesinde yarar görüldüğü belirtilmiştir.
BOSNA HERSEK Bosna Hersek İş ve Yatırım Fırsatları
26-27 Haziran 2012 tarihlerinde, Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay ve Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Sayın Mirko Şaroviç’in eşbaşkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) IV. Dönem Toplantısı esnasında Bosna Hersek tarafının, Bosna Hersek’teki iş ve yatırım imkanlarını içeren bir CD tevdi ettiği bildirilmektedir. Söz konusu CD içeriği ekte sunulmaktadır. Ayrıca, Bosna Hersek’teki iş ve yatırım imkanları ile ilgili daha detaylı bilgi, Bosna Hersek Yatırım Destek Ajansı (FIPA) internet sitesinde (www.fipa.gov.ba) yer almaktadır.
SUUDİ ARABiSTAN T.C. Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden alınan duyuru
T.C. Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden gelen bir yazıda, S. Arabistan’da açılan ihalelere ilişkin duyuruların, bundan sonra http://www.ydmh.gov.tr web adresindeki ''Site Üyeliği'' kısmından üye firmaların erişimine sunulacağı bildirilmektedir.
UKRAYNA Zaporizhia Bölgesi’ndeki Yatırım Projeleri
Zaporizhia Bölgesi’ndeki yatırım projelerine ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği’nden gönderilen belge, ek’te sunulmaktadır. Ekli yazıda, söz konusu projeler hakkındaki ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Türk şirketlerinin, Ukrayna Büyükelçiliği’ne ya da listede yer alan şirketlere başvurabilecekleri belirtilmektedir.
UKRAYNA Rivne Bölgesi’nin Tanıtımı, Önemli Şirketleri ve Bölgedeki Yatırım Projeleri
Rivne Bölgesi’nin tanıtımı, önemli şirketleri ve Bölgenin yatırım projelerine ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından gönderilen belge, ek’te sunulmaktadır. Ekli yazıda, söz konusu projeler hakkındaki ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Türk şirketlerinin, Ukrayna Büyükelçiliği’ne ya da listede yer alan şirketlere başvurabilecekleri belirtilmektedir.
HIRVATiSTAN Gredelj Demiryolu Firmasının Satışı
Hırvatistan’daki Gredelj Demiryolu firmasının satışına ilişkin T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazı ile söz konusu firma profili ek’te sunulmaktadır.
UKRAYNA Odessa Bölgesi’ndeki Yatırım Projeleri
Odessa Bölgesi’ndeki yatırım projelerine ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği’nden gönderilen belge, ek’te sunulmaktadır. Yazıda, söz konusu projeler hakkındaki ayrıntılı bilginin, Ukrayna Büyükelçiliği’nden ya da Odessa’daki “Synergy Invest” şirketinin uzmanlarından edinilebileceği belirtilmektedir.
UKRAYNA Çernobil Bölgesi’nin Tanıtımı, Önemli Şirketleri ve Bölgedeki Yatırım Projeleri
Çernobil Bölgesi’nin tanıtımı, önemli şirketleri ve Bölgenin yatırım projelerine ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından gönderilen belge, ek’te sunulmaktadır. Ekli yazıda, söz konusu projeler hakkındaki ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Türk şirketlerinin, Ukrayna Büyükelçiliği’ne ya da listede yer alan şirketlere başvurabilecekleri belirtilmektedir.
KAZAKiSTAN Kazakistan’daki Yatırım Projeleri
Kazakistan’ın Jambıl Eyaleti Taraz Şehri’nde 8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Yatırım Forumunda yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı yapılan projelere ilişkin bilgiler ilişikte sunulmaktadır.
TÜRKiYE T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Duyurusu
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Türk firmalarının yurt dışı iş ve ihale duyurularını hızlı takibi için Internet üzerinden işleyecek bir yurtdışı ihale kayıt ve duyuru sistemi oluşturulduğu bildirilmektedir. Söz konusu duyuru ilişikte sunulmaktadır.
iRAN T.C. Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan duyuru
T.C. Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden gelen yazıda, ihalelere ilişkin duyuruların, "www.musavirlikler.gov.tr" adresindeki İran ülke sayfasının "ihaleler" başlıklı kısmına günlük olarak aktarıldığı bildirilmektedir.
PAKiSTAN Pakistan İnşaat ve Mühendislik Sektörü
Pakistan’daki inşaat ve mühendislik sektörü ile ilgili sektörde bilinen iki önemli birlik olan Pakistan İnşaat ve Emlak Geliştirme Birliği (Association of Builders and Developers of Pakistan-ABAD) ve Pakistan Müteahhitler Birliği’ni (Contractors Association of Pakistan-CAP) ziyaret eden, T.C. Karaçi Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğimiz tarafından derlenerek Birliğimize gönderilen sektör raporu niteliğindeki belge, ilişikte sunulmaktadır.
BAHREYN Bahreyn İhale Kurulu’nun Internet Sayfasının Güncellenmesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan ekli yazıda, Bahreyn İhale Kurulu’nun Internet Sayfasının güncellendiği bildirilmektedir.
ALMANYA F. Almanya - İhale/Proje Duyurusu Veritabanları
T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 20.09.2010 tarihli bir yazıda, F.Almanya'da kamu alımları ve inşaat ihaleleri duyurularının takip edilebileceği veri tabanlarına ek olarak kamu ve özel sektör işbirliği olarak oluşturulan ve inşaat projelerinin yayımlandığı başka bir veri tabanının (http://www.ppp-projektdatenbank.de/) daha hizmete alındığının belirlendiği ifade edilmektedir. Söz konusu doküman ekte sunulmaktadır.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İhale Sonucu
Legnar Import Export Ltd.’in Soğutucu, Forklift, Narenciye İşleme Hattı için açmış olduğu ihale sonlandırılmış ve söz konusu ihaleyi “Yükselenler Makine Ambalaj Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” kazanmıştır.
LETONYA CUMHURİYETi Türk müteahhitlik şirketlerine Letonya’da ve Baltık Bölgesinde, enerji/elektrik mühendisliği ile sürdürülebilir kalkınma / yenilenebilir kaynaklar sektörlerinde iş imkanları, GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.’nin, Letonya’da 300 milyon Avro’luk bir enerji santralı ihalesi kazandığına dair haber
T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan (Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı) alınan Riga Büyükelçiliği kaynaklı bir yazıda, Türk müteahhitlik şirketlerinin Letonya’da ve Baltık Bölgesinde, enerji/elektrik mühendisliği ile sürdürülebilir kalkınma/yenilenebilir kaynaklar sektörlerinde, AB fonlarıyla finanse edilen büyük çaplı projeleri üstlenmelerinin mümkün olduğu, nitekim GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.’nin, Letonya’da 300 milyon Avro’luk bir enerji santralı ihalesi kazandığı bildirilmektedir. Letonya enerji piyasası ve bölgedeki bağlantıları ile mevcut iş ve yatırım olanakları hakkında Riga Büyükelçiliği tarafından hazırlanan bir not ekte sunulmaktadır.
ALMANYA T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden 28.07.2010 tarihinde alınan bir yazıda, F. Almanya’daki kamu alımları ve inşaat ihaleleri hakkında bilgi verilmektedir. Müşavirlik tarafından derlenerek tarafımıza gönderilen bilgiler ekte sunulmaktadır.
TUNUS T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Tunus’da açılan uluslararası ihalelerin Müşavirlik tarafından haftalık olarak derlenerek, Müşavirlik Internet sitesinin (www.musavirlikler.gov.tr) açılış sayfasında “İhaleler” başlığı altında duyurulduğu bildirilmektedir.
SiNGAPUR T.C. Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda; Singapur’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen ihalelerin Singapur Hükümetinin e-satın alma portalı olan Ge-BIZ’de (www.gebiz.gov.sg/ Business Opportunities/Tenders&Quotations) yayımlandığı bildirilmiştir.
Anılan portal aracılığıyla ayrıca ihale dokümanlarının temin edilmesi ve elektronik olarak teklif verilmesi imkânının da bulunduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Singapur’daki müteahhitlik ve müşavirlik projeleriyle ilgili temin edilen güncel ihalelere ilişkin liste ekte sunulmaktadır.