TOBB İhale Duyuruları

SÜRELİ İHALELER

İhaleler ile ilgili TOBB'a iletilen ek bilgilere Detaylı Bilgi kolonundan ulaşabilirsiniz.
Kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz
Son Başvuru TarihiÜlkeKonuDetaylı Bilgi

17.10.2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımlarına ilişkin T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin derlediği özet bilgiler ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

17.10.2017

IRAK Pirinç Alım İhalesi
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Ticaret Bakanlığı’na bağlı Genel Tedarik Dairesinin düzenlediği 30 000 MT (± %5) pirinç alım ihalesi duyurusunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

18.10.2017

KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ Ulçin'de Tarım Arazisi Kiralanmasına İlişkin İhale
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 04.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ve ekinde, Karadağ’ın Ulçin şehrinde devlet mülkiyetindeki 694.981 m²’lik tarım arazisinin tarımsal amaçla kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralanacağı bildirilmekte ve tüm kayıtlı tarım üreticileri, gerçek ve/veya tüzel kişiler ve/veya konsorsiyumları tekliflerini sunmaya davet edilmektedir.

20.10.2017

TANZANYA Petrol Boru Hattı İnşası için Niyet Başvurusu Talebi
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 16.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazı ve ekinde; Uganda’nın Hoima bölgesinde çıkarılan petrolün Tanzanya’nın Tanga limanı üzerinden dünyaya pazarlanması için 1450 kilometrelik bir petrol boru hattı inşasına ilişkin niyet mektuplarının toplanmaya başlandığı bildirilmekte ve yükleniciler niyet mektubu sunmaya davet edilmektedir.

23.10.2017

BENiN Benin'de Faaliyet Gösteren İki Hastanenin Özelleştirilmesi İhalesi
Benin Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın Benin’de bulunan iki hastanenin işletmesinin özelleştirilmesi için düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır. İhale duyurusunu Kotonu Büyükelçiliğimize bir nota ile ileten Benin Dışişleri Bakanlığı, Notasında STK'lar, kar amacı gütmeyen yapılar, insani faaliyetler yürüten ulusal veya uluslararası düzeyde dini gruplar gibi olup, ağırlıklı olarak sağlık alanında çalışan insani yardım kuruluşlarının ihaleye katılımlarının hedeflendiği ifade edilmektedir.

25.10.2017

TÜRKiYE Bina Tadilat ve Güçlendirme İşi
Almanya’da yerleşik Alman Dışişlerine bağlı bir kurum olan REICHEL’den alınan bir iletide, Beyoğlu’ndaki Teutonia Binasının İstanbul Şark Enstitüsü tarafından kullanılmak üzere genel tadilatı ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için Max Weber Stiftung Şirketi tarafından bir ihale düzenlendiği bildirilmiştir.

25.10.2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 20.09.2017 tarihinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan iletide, Hong Kong yönetimince 2 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

27.10.2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımlarına ilişkin T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin derlediği özet bilgiler ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

30.10.2017

TANZANYA Petrokimya Kompleksi için Niyet Başvurusu Talebi
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 16.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Tanzanya Hükümeti’nin Petrokimya Endüstri Kompleksi fizibilite çalışması için Dünya Bankası desteğiyle müşavirlik hizmeti alacağı ve söz konusu müşavirlik hizmetlerini sunabilecek nitelikli firmaların niyet mektuplarını 30.10.2017 tarihine kadar sunmaları gerektiği bildirilmektedir.

31.10.2017

ARJANTiN RenovAR Round 2 Teklif Çağrısı
Arjantin’de Yenilenebilir Enerji ve RenovAR Programı Round 2, aşamasının gerçekleştirilmesine yönelik Arjantin Cumhuriyeti Yenilenebilir Enerji Müsteşarlığı’nca hazırlanan teklif çağrısı şartnamesi (Request for Proposal) ekte sunulmaktadır. Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden 10.10.2017 tarihinde gönderilen Şartnamede belirtilmemiş olan son başvuru tarihi, tarafımızdan 31.10.2017 olarak yazılmıştır.

01.11.2017

IRAK Irak’ta Yatırım Fırsatı: 3 Lastik Fabrikasının İyileştirilmesi, Modernize Edilmesi ve İşletilmesi
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 16.08.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın The State Company for Rubber Industrıes and Tyres Şirketine bağlı 3 lastik fabrikasının iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve işletilmesine talip olabilecek yatırımcıları teklif vermeye davet ettiği bildirilmektedir.

07.11.2017

TANZANYA Havalimanı İhaleleri
T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden 16.10.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Tanzanya Hükümetinin İringa, Kigoma ve Musoma havalimanlarının iyileştirilmesi için ihaleye çıktığı bildirilmektedir. Söz konusu ihalelerin duyuruları ekte sunulmaktadır.

07.11.2017

IRAK Pilot, Mühendis Teknisyen Malzemeleri Alımı İhalesi
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 16.10.2017 tarihinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Savunma Bakanlığı tarafından pilot, mühendis teknisyen malzemeleri alımı için yeniden ihaleye çıkıldığı bildirilmektedir.

12.11.2017

IRAK Thi-Qar/Nasiriye’de Günlük 150.000 Varil Kapasiteli Bir Petrol Rafinerisi İnşası İhalesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.08.2017 tarihinde alınan bir yazı ekinde Irak Petrol Bakanlığı’nca Thi-Qar/Nasiriye’de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Irak Petrol Bakanlığı’nın bir örneği ekte sunulan yazısında, yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihinde mesai saatinin sonuna kadar şartnameyi satın alabilecekleri belirtilmektedir.

13.11.2017

SRİ LANKA 50.000 Kalıcı Konutun Finansmanı ve İnşasına Teklif Talebi (RFP)
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Entegrasyon ve Uzlaşma Bakanlığı’nın, Sri Lanka’nın Kuzey ve Doğu illerinde çatışma sonrası mağdur olan aileler için tuğla ve harçtan yapılma 50.000 kalıcı konutun finansmanı ve inşası için düzenlediği ihale ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır. Ekli duyuruda, nitelikli ulusal / uluslararası / ortak girişim firmaları söz konusu konutların yapım işine teklif vermeye davet edilmektedir.

20.11.2017

ROMANYA Romanya'da 1 Milyon Euro Üzerinde Açılan Yeni İhaleler
Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) tarafından 14.09.2017 tarihinde gönderilen, Romanya’da açılan ve tahmini değeri 1 Milyon Euro üzerindeki ihale ilanları listesi ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

20.11.2017

ROMANYA Romanya'da 1 Milyon Euro Üzerinde Açılan Yeni İhaleler
T.C. Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 10.10.2017 tarihinde gönderilen, Romanya’da açılan ve tahmini değeri 1 Milyon Euro üzerindeki ihale ilanları listesi ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

21.11.2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımlarına ilişkin T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin derlediği özet bilgiler ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.