TOBB İhale Duyuruları

SÜRELİ İHALELER

İhaleler ile ilgili TOBB'a iletilen ek bilgilere Detaylı Bilgi kolonundan ulaşabilirsiniz.
Kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz
Son Başvuru TarihiÜlkeKonuDetaylı Bilgi

24.08.2017

SRİ LANKA New Kelani Köprüsü ile Rajagiriya Arasında Dört Şeritli Yükseltilmiş Karayolu İnşası İçin Niyet Beyanı Daveti
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlar Kurulu tarafından atanan Müzakere Komitesinin (GOSL), Dematagoda’daki ana yola bağlantı sağlayacak ‘’New Kelani Köprüsü ve Rajagiriya’’ arasında inşa edilecek olan yükseltilmiş karayolu yapımı için düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır. Ekli duyuruda, ulusal/uluslararası/ortak girişim firmaları söz konusu köprü ve karayolu yapım işine teklif vermek üzere niyet beyanında bulunmaya davet edilmektedir. Duyuruda ayrıca, Projenin azami 30 yıl süreli olarak Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde öz sermaye ile hayata geçirileceği ve yatırımcının bu yolu kullananlardan toplayacağı otoyol ücretleri ile yatırımını telafi etmesinin beklendiği belirtilmektedir. Önerilen yükseltilmiş karayolunun uzunluğu 6.9 Km. olup, sözleşme davet yazısı tarihini takiben 30 ay içerisinde projenin bitirilmesi gerekmektedir. İnşaat için gereken araziler proje yüklenicisine / Yatırımcıya sözleşme doğrultusunda safha safha tahsis edilecektir.

27.08.2017

IRAK Kaynak Elektrodu Fabrikası İnşaatı İhalesi
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Sanayi ve Mineraller Bakanlığı’na bağlı Hidrolik Endüstrileri Devlet Şirketinin yatırımcı bir şirketle ortaklık sözleşmesine dayalı kaynak elektrodu fabrikası inşası için düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

10.09.2017

IRAK Al Musayab Gaz Türbin İstasyonu İçinde Tesis Kurulması
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 28.07.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Elektrik Bakanlığı tarafından Al Musayab Gaz Türbin İstasyonu bünyesinde ham petrolden gaz yağı elde edilmesi amacıyla bir tesis inşaatı için açılan ihaleye ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır.

11.09.2017

IRAK Irak Petrol Bakanlığı-Midland Rafinerisinin Tedarik Listeleri
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafinerisinin çeşitli malzemeler, araçlar, ölçüm cihazları vb. alımı için düzenlediği ihalelere ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

11.09.2017

IRAK Üzerinde Pompa Setlerinin Montaj ve Bakım Donanımı Bulunan Araçlar Alımı
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Savunma Bakanlığı’nın, “üzerinde pompa setlerinin montajı, bakımı ve çalıştırılmasıyla ilgili donanım/gereçler bulunan motorlu araçlar” alımı için bir ihale düzenlendiği bildirilmektedir.

11.09.2017

IRAK Test ve Düzeltme Araç Gereçleri Alımı
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Petrol Bakanlığı adına Güney Rafinerileri Şirketinin düzenlediği test ve düzeltme araç gereçleri alımına ilişkin ihale duyurusunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

22.09.2017

HONG KONG 270.000 Doz Aşı Alımı İhalesi
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 18.08.2017 tarihinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan iletide, Hong Kong yönetimince 270.000 doz aşı alımı için bir ihale açıldığı bildirilmektedir.

03.10.2017

AVUSTRALYA Avustralya'da Otomobil Fabrikası Satışı
Avustralya'da yılda 100.000 otomobil üreten Toyota Fabrikasının satışa sunulduğu bildirilmiştir. Yazıda, makinelerinin çoğunun satış dışında tutulacağı ve birkaç Toyota tesisine aktarılacağı belirtilmiştir. Mevcut tüm malzemeler ve teklif verme prosedürünü gösterir belge ilişikte sunulmaktadır.

01.11.2017

IRAK Irak’ta Yatırım Fırsatı: 3 Lastik Fabrikasının İyileştirilmesi, Modernize Edilmesi ve İşletilmesi
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 16.08.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın The State Company for Rubber Industrıes and Tyres Şirketine bağlı 3 lastik fabrikasının iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve işletilmesine talip olabilecek yatırımcıları teklif vermeye davet ettiği bildirilmektedir.

12.11.2017

IRAK Thi-Qar/Nasiriye’de Günlük 150.000 Varil Kapasiteli Bir Petrol Rafinerisi İnşası İhalesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.08.2017 tarihinde alınan bir yazı ekinde Irak Petrol Bakanlığı’nca Thi-Qar/Nasiriye’de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Irak Petrol Bakanlığı’nın bir örneği ekte sunulan yazısında, yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihinde mesai saatinin sonuna kadar şartnameyi satın alabilecekleri belirtilmektedir.