TOBB İhale Duyuruları

İHALE LİSTESİ

İhaleler ile ilgili TOBB'a iletilen ek bilgilere Detaylı Bilgi kolonundan ulaşabilirsiniz.
Kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz
Son Başvuru TarihiÜlkeKonuDetaylı Bilgi

31/03/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımlarına ilişkin T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin derlediği özet bilgiler ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

03/04/2017

FRANSA Havaalanı İşlemleri Oyun Platformu ve Egzersizleri İhalesi
Avrupa Hava Trafiği Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından havaalanı oyun simülasyon aracını PJ04 projesinin gereksinimlerine uygun olarak uyarlamak ve bu projeye odaklanan bir dizi simülasyon ve gösteriyi gerçekleştirmek için bir ihale açılmıştır. İhaleyle ilgili belge ekte sunulmaktadır.

03/04/2017

IRAK Irak Petrol Bakanlığı-Midland Rafineri Şirketinin Tedarik Listeleri
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 10.03.2017 tarihinde alınan bir iletinin ekinde yer alan; Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafineri Şirketinin çeşitli malzemeler, metaller ve donanım gereksinimini gösterir tedarik listeleri ekte sunulmaktadır.

05/04/2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 22.02.2017 tarihinde gönderilen iletide, Hong Kong yönetimince 2 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. İletide ayrıca, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesi tutulduğu ve firmalarımızın http://www.gldetb.gov.hk adresinden söz konusu tedarikçiler listesine kayıt yaptırabilecekleri ve açılan ihalelerden doğrudan haberdar olabilecekleri belirtilmektedir. Bunun dışında, Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bilgisi de verilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

06/04/2017

HOLLANDA Lenovo X3650 M5 Sunucu Alımı İhalesi
Avrupa Hava Trafiği Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından Örgütün Maastricht UAC Üst Bölge Kontrol Merkezi’ne SAS2 Projesi için Lenovo X3650 M5 Sunucular satın alınması ve teslimi için ihale açılmıştır. İhaleyle ilgili belge ekte sunulmaktadır.

10/04/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden gönderilen Tunus'ta açılan uluslararası ihalelere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

10/04/2017

IRAK Irak Petrol Bakanlığı-Midland Rafineri Şirketinin Tedarik Listeleri
Irak Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 09.03.2017 tarihinde alınan bir iletinin ekinde yer alan; Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafineri Şirketinin çeşitli malzemeler, metaller ve donanım gereksinimini gösterir tedarik listeleri ekte sunulmaktadır.

11/04/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımları duyuruları ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

11/04/2017

IRAK Ham Petrol Ünitesi İnşaatı İhalesi
Irak Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 22.03.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Elektrik Bakanlığı tarafından Nainawa Vilayeti Qiara Enerji Santrali'ndeki ham petrol ünitesinin inşaatı için açılan ihaleye yetkin ve deneyimli şirketler davet edilmektedir.

12/04/2017

HOLLANDA Enerji ve Dayanıklılık Yönetimi Eğitim Desteği İhalesi
Avrupa Hava Trafiği Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından, Örgütün Maastricht UAC Üst Bölge Kontrol Merkezi’ne Enerji ve Dayanıklılık Yönetimi çerçevesinde destek hizmeti sağlanması konusunda ihale açılmıştır.

12/04/2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 01.03.2017 tarihinde gönderilen iletide, Hong Kong yönetimince 4 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. İletide ayrıca, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesi tutulduğu ve firmalarımızın http://www.gldetb.gov.hk adresinden söz konusu tedarikçiler listesine kayıt yaptırabilecekleri ve açılan ihalelerden doğrudan haberdar olabilecekleri belirtilmektedir. Bunun dışında, Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bilgisi de verilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

20/04/2017

NORVEÇ Norveç’te Açılan Karayolu İhaleleri
T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarihli bir yazı ekinde Norveç Karayolları Genel Müdürlüğü ile Oslo Belediyesi tarafından açılan önemli karayolu ihalelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Söz konusu bilgiler, Oslo Büyükelçiliğimizin temin ederek derlediği bilgiler olduğu bildirilmiştir. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

24/04/2017

HiNDiSTAN Hindistan'ın Jammu-Keşmir Eyaletinde İnşaat İhalesi
Hindistan’ın Jammu-Keşmir eyaletinde hükümete bağlı olarak faaliyet gösteren "Chenab Valley Power Projects (P) Limited (CVPP)" isimli kamu şirketi tarafından, eyalete bağlı Kishtwar Bölgesinde 1000 megavat üretim kapasiteli bir hidroelektrik santral ve bağlı ünitelerin inşaatı için açılacak bir uluslararası ihale hakkındaki belge, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.

24/04/2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 03.02.2017 tarihinde gönderilen iletide, Hong Kong yönetimince 2 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. İletide ayrıca, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesi tutulduğu ve firmalarımızın http://www.gldetb.gov.hk adresinden söz konusu tedarikçiler listesine kayıt yaptırabilecekleri ve açılan ihalelerden doğrudan haberdar olabilecekleri belirtilmektedir. Bunun dışında, Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bilgisi de verilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

26/04/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden gönderilen Tunus'ta açılan uluslararası ihalelere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

03/05/2017

IRAK Çimento ve Kireç Fabrikalarının İyileştirilmesi İhalesi
Irak Sanayi ve Mineraller Bakanlığı tarafından Felluce Beyaz Çimento Fabrikası, Babil Çimento Fabrikası ve Kerbela’da bulunan Kireç Fabrikasının yabancı yatırımcılarla yönetim, üretim ve üretim kapasitelerinin artırılması esasıyla iyileştirilmeleri ve yükseltilmeleri için açılan ihaleye ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır.

04/05/2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 23.03.2017 tarihinde gönderilen iletide, Hong Kong yönetimince 2 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. İletide ayrıca, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesi tutulduğu ve firmalarımızın http://www.gldetb.gov.hk adresinden söz konusu tedarikçiler listesine kayıt yaptırabilecekleri ve açılan ihalelerden doğrudan haberdar olabilecekleri belirtilmektedir. Bunun dışında, Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bilgisi de verilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

12/05/2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 30.03.2017 tarihinde gönderilen iletide, Hong Kong yönetimince 3 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. İletide ayrıca, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesi tutulduğu ve firmalarımızın http://www.gldetb.gov.hk adresinden söz konusu tedarikçiler listesine kayıt yaptırabilecekleri ve açılan ihalelerden doğrudan haberdar olabilecekleri belirtilmektedir. Bunun dışında, Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bilgisi de verilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

18/05/2017

TUNUS Spor ve Eğlence Merkezinin Anahtar Teslim Yapımı İhalesi
Başkent Tunus'ta yapımı öngörülen spor ve eğlence merkezinin anahtar teslim yapımına ilişkin ihale şartnamesi T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.

23/05/2017

TUNUS Hafif Raylı Metro Hattı Etüdü İhalesi
Tunus'un Sfaks şehrinde yapımına başlanacak ilk hafif raylı metro hattının etüdüne ilişkin olarak yayınlanan ihale duyurusu, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.

23/05/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden gönderilen Tunus'ta açılan uluslararası ihalelere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

31/05/2017

KARADAĞ CUMHURİYETi Karadağ’daki Turistik Yerlerin Değerlendirilmesi için Açılan İhalelerde Süre Uzatımı
22.12.2016 tarihinde yaptığımız bir duyuruda; Karadağ’ın Kolaşin 1600 m Kayak Merkezi için zemin geliştirme inşaatına yönelik olarak arsanın uzun vadeli olarak kiralanması, "EKOLodge" Vranjina turistik kompleksinin inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ve Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması konulu ihale bilgileri yer almaktaydı. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.03.2017 tarihinde alına bir yazıda, söz konusu ihalelerin sürelerinin 31.05.2017 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. Söz konusu ihalelere ilişkin güncellenmiş bilgi notu ile Karadağ Özelleştirme ve Sermaye Yatırım Konseyi Turistik Yerlerin Değerlendirilmesi için kurulmuş İhale Komisyonu’nun yaptığı önceki duyurular ekte sunulmaktadır.

13/06/2017

ARJANTiN Arjantin Liman, Antrepo ve Kuru Havuz İhaleleri
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden 21.12.2016 tarihinde alınan bir yazıya dayanarak, Arjantin’in Posadas, Misiones Bölgesinde gerçekleştirilecek 3 adet ihaleye (1- Liman ve Antrepo, 2- Posadas Kuru Havuzu, 3- Santa Ana Limanı) ilişkin bilgiler, aynı tarihte tarafımızdan duyurulmuştu. Söz konusu duyuruda, Pasadas ve Santa Ana Liman İdaresi’nin (APPSA) yazısında belirtilen ihalelerin başvuru tarihlerinin 2017 Yılının Şubat Ayına kadar uzatıldığı belirtilmekteydi. Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği bugün (13.02.2017) gönderdiği, bir örneği ekte sunulan iletide, ihale şartnamesinin 13 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren satın alınabileceği bildirmektedir.