TOBB İhale Duyuruları

İHALE LİSTESİ

İhaleler ile ilgili TOBB'a iletilen ek bilgilere Detaylı Bilgi kolonundan ulaşabilirsiniz.
Kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz
Son Başvuru TarihiÜlkeKonuDetaylı Bilgi

02/10/2017

SRİ LANKA İlgi Bildirimine Davet
Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Lanka Mineral Sands Limited (LMSL) isimli devlet şirketinin, mineral içerikli sahil kumları esaslı katma değerli ürün teknolojisi ve pazarlaması konusunda tecrübeli yerel ve uluslararası yatırımcılara yönelik açtığı ihaleye ilişkin ilgi bildirimine davet belgesi ekte sunulmaktadır.

03/10/2017

AVUSTRALYA Avustralya'da Otomobil Fabrikası Satışı
Avustralya'da yılda 100.000 otomobil üreten Toyota Fabrikasının satışa sunulduğu bildirilmiştir. Yazıda, makinelerinin çoğunun satış dışında tutulacağı ve birkaç Toyota tesisine aktarılacağı belirtilmiştir. Mevcut tüm malzemeler ve teklif verme prosedürünü gösterir belge ilişikte sunulmaktadır.

06/10/2017

TUNUS Sfax Tramvay Hattı Etüt Çalışması İhalesi
Tunus Ulaştırma Bakanlığı /Sfax Hafif Metrosu Şirketinin Sfax Büyükşehir TCSP ağı T1 Tramvay hattının ilk aşaması için etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınmakla ekte sunulmaktadır.

09/10/2017

HiNDiSTAN Delhi Su Şebekesinin İyileştirilmesi
Hindistan Hükümeti tarafından Asya Kalkınma Bankası'ndan temin edilen krediyle yürütülmesi öngörülen "Delhi Su Şebekesi İyileştirme Yatırım Programı" kapsamında açılan ihaleye ilişkin bildirim yazısı ekte sunulmaktadır.

16/10/2017

IRAK Irak Petrol Bakanlığı-Midland Rafinerisinin Tedarik Listeleri
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden alınan; Irak Petrol Bakanlığı Midland Rafinerisinin çeşitli malzemeler, araçlar, vb. alımı için düzenlediği ihalelere ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

17/10/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımlarına ilişkin T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin derlediği özet bilgiler ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

23/10/2017

BENiN Benin'de Faaliyet Gösteren İki Hastanenin Özelleştirilmesi İhalesi
Benin Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın Benin’de bulunan iki hastanenin işletmesinin özelleştirilmesi için düzenlediği ihaleye ilişkin duyurunun bir örneği ekte sunulmaktadır. İhale duyurusunu Kotonu Büyükelçiliğimize bir nota ile ileten Benin Dışişleri Bakanlığı, Notasında STK'lar, kar amacı gütmeyen yapılar, insani faaliyetler yürüten ulusal veya uluslararası düzeyde dini gruplar gibi olup, ağırlıklı olarak sağlık alanında çalışan insani yardım kuruluşlarının ihaleye katılımlarının hedeflendiği ifade edilmektedir.

25/10/2017

TÜRKiYE Bina Tadilat ve Güçlendirme İşi
Almanya’da yerleşik Alman Dışişlerine bağlı bir kurum olan REICHEL’den alınan bir iletide, Beyoğlu’ndaki Teutonia Binasının İstanbul Şark Enstitüsü tarafından kullanılmak üzere genel tadilatı ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için Max Weber Stiftung Şirketi tarafından bir ihale düzenlendiği bildirilmiştir.

25/10/2017

HONG KONG Hong Kong İhale Duyuruları
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 20.09.2017 tarihinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan iletide, Hong Kong yönetimince 2 adet ihale açıldığı bildirilmektedir. Açılan ihalelere ilişkin Ataşeliğin gönderdiği belge (İngilizce ve tercümesi) ekte sunulmaktadır. İhalelere ilişkin tarafımızdan yapılan duyurunun “İhale Tarihi” alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

27/10/2017

TUNUS Tunus'ta Açılan Uluslararası İhaleler
Tunus’ta açılan uluslararası nitelikteki ihaleler ile kamu alımlarına ilişkin T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin derlediği özet bilgiler ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.

01/11/2017

IRAK Irak’ta Yatırım Fırsatı: 3 Lastik Fabrikasının İyileştirilmesi, Modernize Edilmesi ve İşletilmesi
Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliğinden 16.08.2017 tarihinde alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıda; Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın The State Company for Rubber Industrıes and Tyres Şirketine bağlı 3 lastik fabrikasının iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve işletilmesine talip olabilecek yatırımcıları teklif vermeye davet ettiği bildirilmektedir.

12/11/2017

IRAK Thi-Qar/Nasiriye’de Günlük 150.000 Varil Kapasiteli Bir Petrol Rafinerisi İnşası İhalesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden 08.08.2017 tarihinde alınan bir yazı ekinde Irak Petrol Bakanlığı’nca Thi-Qar/Nasiriye’de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Irak Petrol Bakanlığı’nın bir örneği ekte sunulan yazısında, yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihinde mesai saatinin sonuna kadar şartnameyi satın alabilecekleri belirtilmektedir.

20/11/2017

ROMANYA Romanya'da 1 Milyon Euro Üzerinde Açılan Yeni İhaleler
Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) tarafından 14.09.2017 tarihinde gönderilen, Romanya’da açılan ve tahmini değeri 1 Milyon Euro üzerindeki ihale ilanları listesi ekte sunulmaktadır. Çoklu ihale duyurumuzun "İhale Tarihi" alanına son başvuru tarihi en geç olan ihalenin tarihi yazılmıştır.